Γράφτηκε από τον/την Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 30/06 18:49

feri1

Επί τη εορτή της Συνάξεως των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Δώδεκα Αποστόλων, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν μεν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 29ης Ιουνίου, εν δε τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ι. Ναώ της Κοινότητος Φερίκιοι, κατά την Θείαν Λειτουργίαν, την Κυριακήν, 30ην ιδίου, καθ᾿ ην τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Κατ’ αυτήν, προετέθη εις προσκύνησιν των πιστών η εκ Ρώμης κομισθείσα εις την Πόλιν, κατόπιν ευγενούς χειρονομίας της Α. Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου προς την Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, λειψανοθήκη, εμπεριέχουσα απότμημα ι. λειψάνων του Πρωτοκορυφαίου των Αποστόλων Πέτρου, Ιδρυτού της Εκκλησίας Ρώμης, ην εκόμισαν ενταύθα ο Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri, Υπογραμματεύς του Ποντιφηκού Συμβουλίου διά την προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών, μετά του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Εκκλησιάσθησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας - μέλη της εν Αθήναις εδρευούσης Αδελφότητος αυτών «Παναγία η Παμμακάριστος», η Ευγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, και πολυάριθμοι πιστοί εντεύθεν και εξ Ελλάδος.

Κατά την επακολουθήσασαν εν τη παρακειμένη αιθούση του ΕΡ.Θ.Ο. δεξίωσιν, ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Επόπτης της Περιφερείας Ταταούλων, ο Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης, Άρχων Έξαρχος, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, αναφερθείς εις τα πεπραγμένα αυτής, η Ευγεν. κ. Ελένη Νιότη, Αντιπρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Φερίκιοι «Αγία Βαρβάρα», ο Εντιμ. κ. Χρήστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος του ΕΡ.Θ.Ο., και ο Πατριάρχης, περί της διά του Αποστολικού Κηρύγματος εδραιώσεως της Εκκλησίας, μη παραλείψας να επαινέση τον Σεβ. Επόπτην και την Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν διά την χρηστήν διοίκησιν των εν Φερίκιοι κοινοτικών πραγμάτων, αλλά και να συγχαρή αυτή επί τη εκδόσει επετειακού βιβλίου υπό τον τίτλον «Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων και η Κοινότης Φερίκιοι, μέσα από το πέρασμα του χρόνου (1868 - 2018)», περιέχοντος το ιστορικόν της Κοινότητος επί τη συμπληρώσει προ έτους 150 ετών από της ιδρύσεώς της.

Εν συνεχεία, ο Παναγιώτατος, αφού καλωσώρισε τους παρεπιδημούντας Άρχοντας Οφφικιαλίους της Μ.τ.Χ.Ε., ανεφέρθη εκτενώς, εξ αφορμής της ελεύσεως των λειψάνων του Αποστόλου Πέτρου, εις την ιστορίαν των μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως διεκκλησιαστικών σχέσεων κατά την τελευταίαν πεντηκονταετίαν και εις την πορείαν του μεταξύ Ορθοδοξίας και ΡΚαθολικισμού διμερούς θεολογικού διαλόγου, εκφράσας και την ευγνωμοσύνην Του προς τον Πάπαν Φραγκίσκον διά την ιστορικήν και αδελφικήν ταύτην χειρονομίαν, προγευόμενος της εκ του σύνεγγυς συναναστροφής μετ’ Αυτού εις Ρώμην τον προσεχή Σεπτέμβριον.

feri2

feri2

feri2

feri2

feri2

feri2

feri2

feri2

feri2

feri2

feri2

Εμφανίσεις: 301688
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: