Γράφτηκε από τον/την greeknewsonline.com. 17/12 20:09

karloutsos

Διάβασα ένα μήνυμα σε ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο του Αγίου Νικολάου του Μανχάταν, που υπογράφει ο π. Αλέξανδρος Καρλούτσος, για την διακοπή των έργων κι άλλα τινά, με προσωπικές του διαβεβαιώσεις σε πρώτο πρόσωπο και με τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στη διάθεση όποιου είχε οποιαδήποτε απορία.

Ημουν έτοιμος να τηλεφωνήσω στον πατέρα Αλέξανδρο για να του θέσω τις πολλές απορίες και καλόπιστα ερωτήματα που έχω και με την ευκαιρία να του ευχηθώ για τις χρονιάρες μέρες που έρχονται, αλλά άλλαξα γνώμη.

Δεν πιστεύω ότι ο π. Καρλούτσος μπορεί να έγραψε και να υπέγραψε ένα τέτοιο γράμμα.

Δηλαδή δεν μας αρκούν ο Αρχιεπίσκοπος, η Σύνοδος, οι τόσες επιτροπές που έχουν συσταθεί για να βρουν τι έχει γίνει και να διαβεβαιώσουν τους πιστούς κι άλλους δωρητές ότι ο ναός θα χτιστεί και θα ριχτεί άπλετο φως, και με ένα γράμμα ενός ιερέα, έστω κι έμπιστου του Οικουμενικού Πατριάρχη, έστω ικανότατου, θα πεισθούν;

Μια τέτοια επιστολή εκθέτει πάρα πολλούς, πρώτα τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, έπειτα τον Αρχιεπίσκοπο, σύμπασα την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο κι ένας έξυπνος άνθρωπος του Θεού όπως ο π. Αλέξανδρος, δεν θα το έγραφε, ούτε θα το υπέγραφε.

Έπειτα, πώς ο φάδερ Άλεξ που ξέρει καλά ποιοι έσκισαν την επιταγή των 20 εκατομμυρίων του Port Authority και χάλασε το deal και χάθηκαν κάμποσα εκατομμύρια σε έξοδα δικηγόρων, θα έγραφε σε μήνυμα αυτό το εδάφιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου (14, 28-30):

«τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ πρὸς ἀπαρτισμόν; ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύσαντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν, λέγοντες ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι; »

Δηλαδή, «Διότι ποιός από σας, όταν θέλη να κτίση ένα πύργον, δεν θα καθίση πρώτον να προϋπολογίση την δαπάνην, εάν έχη δηλαδή τα χρήματα δια την ολοκλήρωσιν του έργου; Και τούτο θα το κάμη, μήπως τυχόν βάλη θεμέλια και δεν ημπορέση ν’ αποπερατώση τον πύργον, οπότε όλοι όσοι βλέπουν ατελές το έργον του, θα αρχίσουν να τον εμπαίζουν και να λέγουν ότι αυτός ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομή και δεν ημπόρεσε να τελειώση το έργον του»;

Δεν θα το έγραφε, γιατί το αμέσως επόμενο εδάφιο του Λουκά (Λουκ. 14,31), γράφει:

“ ἢ τίς βασιλεύς, πορευόμενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον, οὐχὶ πρῶτον καθίσας βουλεύεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ἀπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾿ αὐτόν; εἰ δὲ μήγε, ἔτι πόῤῥω αὐτοῦ ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην”.

Δηλαδή. «ή ποιός βασιλεύς, που πηγαίνει να συμπλακή και να πολεμήση εναντίον άλλου βασιλέως, δεν θα καθίση πρώτον να σκεφθή, εάν έχη την δύναμιν με δέκα χιλιάδες στρατιώτας να απαντήση και αποκρούση εκείνον, που έρχεται εναντίον του με εικόσι χιλιάδας; Ει δ’ άλλως ενώ ακόμη είναι μακράν αυτός ο Βασιλεύς, στέλνει πρεσβευτάς και ζητεί να διαπραγματευθούν δια την ειρήνην».

Γιατί ο φάδερ Άλεξ ξέρει και το προηγούμενο εδάφιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου (Λουκ. 14,18), για το τι έκαναν όσοι χειρίζονταν την υπόθεση Αγίου Νικολάου:

«καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον». Δηλαδή,

«Και αυτοί σαν να ήταν συνεννοημένοι ήρχισαν να παραιτούνται όλοι από το δείπνον με διαφόρους δικαιολογίας· ο πρώτος είπε· Αγόρασα ένα αγρόν και έχω ανάγκην να βγω έξω και να τον ίδω….».

Περιμένω λοιπόν την ανάκληση αυτού του δισέλιδου. Δεν το έγραψε ο φάδερ Άλεξ.

Αποστόλης Ζουπανιώτης

Εμφανίσεις: 303413
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: