Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 19/10 20:53

ukraine church

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου
Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ)


Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε,

Μὲ θλίψη παρακολουθῶντας τὰ γενόμενα ἀπὸ τὴν συνεδρίαση τῆς ἐκτάτου ὑμῶν Ἱεραρχίας στὶς 12 Ὀκτωβρίου μέχρι καὶ σήμερα 19 Ὀκτωβρίου, ὅσον ἀφορὰ τὸ ἀπασχολῶν τὸ Πανορθόδοξο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα Οὐκρανικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ζήτημα, μετὰ τὴν συμμετοχή σας στὴ σημερινὴ Θεία Λειτουργία ἐν Θεσσαλονίκη μετὰ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὅπου μνημονεύσατε τὸν Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο ὡς Προκαθήμενο τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τῆς ὁποίας ὁ Πατριαρχικὸς Τόμος ὑπογράφηκε στὶς 5 Ἰανουαρίου τοῦ 2019, καὶ τὸν ὁποῖο μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει μνημονεύσει κανένας ἄλλος Προκαθήμενος, οὔτε ἀπὸ ὅσους προηγοῦνται ἀπὸ ἐσᾶς στὰ δίπτυχα, πολὺ περισσότερο οὔτε ἀπὸ ὅσους ἕπονται, ἡ ὁποία μνημόνευση ἀκολούθησε τὴν παραχώρηση σὲ ἐσᾶς τοῦ δικαιώματος νὰ χειριστεῖτε περαιτέρω τὸ Οὐκρανικὸ Ζήτημα, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ πρότασή σας ὑπήρξε νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ Οὐκρανικὴ Αὐτοκεφαλία, στὴν ὁποία καταλήξατε στὴν εἰσήγησή σας στὴν ἔκτατη Ἱεραρχία, καὶ ἡ ὁποία παραχώρηση τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ παρουσιάστηκε στὸ Δελτίο Τύπου της, ὡς ἀπόφασή της, ἐνῶ καμιὰ κανονικὴ ψηφοφορία δὲν διεξήχθει, ἀπαραίτητη γιὰ νὰ ληφθεῖ ὁποιαδήποτε ἐπίσημη ἀπόφαση, καὶ μάλιστα σὲ τέτοιο βαρυσήμαντο θέμα πανορθόδοξου βεληνεκούς, ὅπως διαβεβαίωσαν σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, ὅπως ὁ Κυθήρων Σεραφεῖμ, Πειραιῶς Σεραφεῖμ, Μεσογαίας Νικόλαος, καὶ τὴν ὁποία εἶχε αἰτηθεῖ ὁ Καισαριανῆς Δανιήλ, καὶ ἐνῶ τὸ Δελτίο Τύπου ἔλαβε τελικὴ μορφὴ καὶ δημοσιεύθηκε μετὰ τὸ πέρας τῆς συνεδρίασης (μετὰ τὸ «Δι᾿ εὐχῶν»), μὲ πολλοὺς ἱεράρχες νὰ μὴν ἔχουν λάβει γνώση τῆς «ἀπόφασης», ἔχοντας ἤδη ἀποχωρήσει, ἐνώπιων ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντικανονικῶν καὶ ἀντισυνοδικῶν ἐνεργειῶν, καὶ ἐνώπιων τῶν κατευθυνόμενων πορισμάτων τῶν σχετικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, ποὺ εἴχατε ὁρίσει πρὸς ἐξέταση τοῦ θέματος, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ ἐπὶ τῶν Διορθόδοξων καὶ Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων δὲν παρέδωσε κὰν κάποια ἔκθεση τῶν πορισμάτων της (ἐνῶ στὰ πορίσματα τῆς ἐπὶ Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων ἀναφέρεται ἀναλυτικὰ τὸ κείμενό μου ποὺ σᾶς ἀπέστειλα μαζὶ μὲ τὴν ἰκετευτικὴ ἐπιστολή μου στὶς 4 Ὀκτωβρίου), ὅπου δὲν ἔγινε ἡ παραμικρὴ ἐξέταση τοῦ προβλήματος ποὺ προκύπτει μὲ τὴν ἱεροσύνη καὶ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν καθηρημένων καὶ τῶν αὐτοχειροτόνητων σχισματικῶν, στοὺς ὁποίους ἐδώθει ὁ Τόμος τῆς Αὐτοκεφαλίας, καὶ ὅπου ἀγνοήθηκε ἀπολύτως ἡ κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Ὀνούφριου, ποὺ ὡς τὴν μέρα τούτη ἡ κανονικότητά της ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὴν πανορθόδοξη πλειοψηφία, καὶ ἡ ὁποία διώκεται βάναυσα σὲ πολλὲς ἐν Οὐκρανία περιοχὲς ἀπὸ μέλη τοῦ ποιμνίου ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτη Ἐπιφανίου, τὸν ὁποῖο σήμερα ἐσεῖς μνημονεύσατε, μὴ λαμβάνοντας ὑπόψιν τὴν ἀπόφαση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μὲ πρόθεση νὰ προστατέψει τὸ κανονικὸ ἐν Οὐκρανία ποίμνιο, σᾶς προειδοποίησε περὶ τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μαζί σας, καὶ τὴν ἐπακόλουθη διεύρυνση καὶ ἐκβάθυνση τοῦ σχίσματος σὲ πανορθόδοξο πλέον ἐπίπεδο, κατάληξα μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ λυπηρὰ καὶ ὀδυνηρὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ τὴν ἑνότητά της, ὅτι γιὰ λόγους συνειδήσεως, εἶτε ἐκκλησιαστικῶς, εἶτε ἀνθρωπίνως ἐννοῶντας το, μοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐκκλησιαστῶ μαζί σας εἶτε στὴν περιοχὴ δικαιοδοσία σας στὴν Ἀθήνα, εἶτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ τυγχάνει νὰ λειτουργήσετε ἤ γίνεται ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο καὶ μνημονεύεστε μαζὶ μὲ τὸν μητροπολίτη Ἐπιφάνιο, μέχρις ὅτου διευθετηθεῖ πανορθόδοξα τὸ Οὐκρανικὸ καὶ δὲν κωλύεται πλέον ἐξ᾿ αἰτίας του ἡ κοινωνία μεταξὺ τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν, στὸ ὁποῖο κώλυμα καὶ ἐσεῖς συντελέσατε μὲ τὴν σημερινή σας στάση, ἀλλὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ κοινωνία πλήρως.

Διαμαρτύρομαι λοιπὸν μὲ αὐτὸ τὸ τρόπο τὴν ὡς πιστὸ τέκνο τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν ἀδικία κατὰ τοῦ Μητροπολίτη Ὀνούφριου καὶ τῆς χειμαζομένης ὑπὸ αὐτοῦ κανονικῆς Ἐκκλησίας ἐν Οὐκρανία, τὸν ὁποῖο ἀποχαρακτήρισε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὴν ἀπόφασή της στὶς 11 Ὀκτωβρίου 2018, καὶ τῆς ὁποίας γίνεστε καὶ ἐσεῖς συμμέτοχος μὲ τὶς τελευταίες ἐνέργειές σας.

Δηλώνω δὲ ὅτι ἄν ἡ ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης, τὴν ὁποία ἐκ βάθους καρδιὰς ἀπεύχομαι, ἀλλὰ δυστυχῶς μετὰ καὶ ἀπὸ τὴν μνημόνευση τοῦ Ἐπιφανίου στὸ σημερινὸ συλλείτουργο, πρὸς τὰ ἐκεῖ βαδίζουν τὰ πράγματα, ἄν λοιπὸν ὁδηγήσει αὐτὴ ἡ ἐπιδείνωση σὲ σοβαρὲς δυσχέρειες ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς ἱεραρχίας, θὰ ἀκολουθήσω πιστὰ τὶς ὅποιες πρωτοβουλίες τῶν δέκα σεπτῶν ἱεραρχῶν ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἔκτατης Ἱεραρχίας στὶς 12 Ὀκτωβρίου 2019 ὑποστήριξαν καὶ ἔκφρασαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀλήθεια, τὸ ἱεροκανονικὸ δίκαιο καὶ τὸ συνοδικὸ πολίτευμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀγνοήθηκαν πλήρως, θεωρῶντας ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξο καὶ ἁγιοπατερικὸ τὸ φρόνημά τους,

Μὲ φόβο Θεοῦ,
Βασίλειος Εὐσταθίου

Εμφανίσεις: 303620
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: