Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 03/01 20:21

mosxas kirpou1

Του Αιμίλιου Πολυγένη


Επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο Β΄, απέστειλε ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος μέσω της επιστολής του, αντευχήθηκε στις ευχές του Αρχιεπισκόπου Κύπρου με αφορμή την εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου.

"Φέτος η χαρά της εορτής της του Χριστού Γεννήσεως εσκοτίσθη υπό την θλιβεράν είδησιν της υπό Υμών μνημονεύσεως, εν τη χορεία των Προκαθημένων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, αρχηγού μιας εκ των ουκρανικών σχισματικών ομάδων. Θλίβομαι βαθέως εξαιτίας της Υμετέρας αποφάσεως" - τονίζει μεταξύ άλλων στην επίστολή του ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Στη συνέχεια της επίστολής του, ο Πατριάρχης Μόσχας προσθέτει: "Διά της αναγνωρίσεως του Σεργίου Ντουμένκο («Μητροπολίτου» Επιφανίου) ως «Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ουκρανίας», όπως αναφέρει το από 25ηςΝοεμβρίου ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου, Σείς, προς μεγάλην λύπην, εδέξασθεις σε κοινωνίαν τους σχισματικούς. Άλλωστε, Σας είναι πολύ γνωστός ο γνήσιος Προκαθήμενος της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και είναι ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος. Αδύνατον είναι να συνυπάρχουν εις την Ουκρανίαν συγχρόνως δύο Μητροπολίται Κιέβου, όπως αδύνατον είναι να συνυπάρχουν εις την Κύπρον συγχρόνως δύο Αρχιεπίσκοποι Κύπρου."

"Σείς, προσφιλέστατε Αδελφέ, περιφρονήσατε την κανονικήν Εκκλησίαν της Ουκρανίας, Εκκλησίαν μαρτυρικήν, παρασυναγωγήν των εχθρευομένων αυτήν σχισματικών ανακηρύσσων οικείους Υμών αδελφούς και συλλειτουργούς. Διά της μνημονεύσεως του Επιφανίου, εδέξασθε εις κοινωνίαν πρόσωπα, άτινα δεν διαθέτουν χάρισμα τής ιεροσύνης. Νωρίτερα, Εσείς και σύμπασα η Ιερά Σύνοδος της καθ᾽Υμάς Αγίας Εκκλησίας, δικαιολογημένως εκφράσατε «αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα επικύρωσης εκ των υστέρων, χειροτονιών που έγιναν απόκαθαιρεμένους, αφορισμένους και αναθεματισμένους επισκόπους" - υπογραμμίζει σε άλλο σημείο ο Πατριάρχης Μόσχας.

Σε άλλο σημείο ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρωσίας, ενημερώνει γι΄ ακόμη μια φορά τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου ότι μερίδα Επισκόπων της εν λόγω αναγνωρισμένης Εκκλησίας δεν έχουν κανονική χειροτονία.

"Ωστόσο, όχι ευκαταφρόνητος μερίς «επισκόπων» της αναγνωρισθείσης υφ᾽ Υμών ούτω λεγομένης «Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας» εχειροτονήθη ούτε καν υπό αναθεματισμένων, αλλά υπό αυτοκλήτων. «Χειροτονίαι» εκείνων των «επισκόπων»ανάγονται εις δύο πρόσωπα, άτινα ετέλεσαν τας πρώτας χειροτονίας, δηλαδή εις τον καθηρημένον πρώην Επίσκοπον Ιωάννη Μπονταρτσούκ και τον τυχοδιώκτην, διά την αποπλάνηση ανηλίκων αταδικασθέντα, πρώην διάκονον Βίκτωρα Τσεκάλιν, όστις ουδέποτε και υπό μηδενός, ούτε υπό σχισματικών, έλαβε τήν εις επίσκοπον χειροτονίαν. Μετά συνοχής καρδίας αναλογίζομαι πως με τοιαύτα τα πρόσωπα έχετε πλέον την κοινωνίαν" - συμπληρώνει ο Πατριάρχης Κύριλλος.

"Μακαριώτατε, κατά τας ημέρας της λαμπράς εορτής της του Χριστού Γεννήσεως απευθύνω έκκλησιν πρόςΥμάς, όπως επανεξετάσητε την Υμετέραν απόφασιν η αναβάλλητε ταύτην εν αναμονή πανορθοδόξου επί του ουκρανικού ζητήματος αποφάσεως" - αναφέρει κλείνοντας ο Πατριάρχης Κύριλλος.

→ Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση / ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη ←

Εμφανίσεις: 301878
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: