Γράφτηκε από τον/την Εκ της Μονής. 29/03 14:10

monaxos molibdoskepastoy 1

«Ἐνδύσασθε χιτῶνα τῆς σωτηρίας, ζώσασθε τὴν ζώνην τῆς σωφροσύνης, δέξασθε τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, τοὺς πόδας τοὺς νοητοὺς ὁπλίσατε, τῆς ἐγκρατείας τοῖς ὅπλοις, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν». (Τροπάριον ἐκ τῆς Μοναχικῆς κουρᾶς).

Τὴν Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023, στὸ Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου, τελέστηκε ἡ Μοναχικὴ Κουρὰ τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς Ἀνδρέου, ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου.

Ὁ ἀδελφός Ἀνδρέας κατά κόσμον Vavra Ladislav γεννήθηκε στήν Τσεχία καὶ συγκεκριμένα στὴν Μοραβία, τόπος δράσεως τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.

Εἶ­ναι γνω­στός εἰς τήν Ἱ­ε­ράν Μο­νήν ἀπό τὸ ἔτος 2009, ὅτε ἀρχικῶς ἐπεσκέφθῃ καὶ διέμεινε περὶ τὰ δύο ἔτη εὶς τὴν ἐπαρχίαν μας μὲ σκοπόν τὴν γνωριμίαν τοῦ Ἠπειρωτικοῦ Μοναχισμοῦ.

Διακρίνεται γιὰ τὴν Μοναχική του ξενιτεία, τὴν φιλότιμη ἐργατικότητα, τὴν εὐλαβική ὑπακοή στὸν Καθηγούμενο Γέροντα Ἀρσένιο καὶ τὴν Συνοδεία του ἀλλά καὶ τὴν ἀσκητική του αὐταπάρνηση.

Ἡ ἀ­γά­πη του πρός τό Μο­να­χι­κόν Πο­λί­τευ­μα ἀποδεικνύεται καὶ ἀπό τὴν απαράμιλλη προσμονή του, καθότι ὁ πόθος του ἐκπληρώθηκε ἔπειτα ἀπό εἴκοσι ἕνα ἔτη.

«Ἐπιγνῶμεν Ἀδελφοὶ τοῦ μυστηρίου τὴν δύναμιν· τὸν γὰρ ἐκ τῆς ἁμαρτίας πρὸς τὴν πατρικὴν ἑστίαν ἐπαναδραμόντα Ἄσωτον Υἱόν, ὁ πανάγαθος Πατὴρ προϋπαντήσας ἀσπάζεται· καὶ πάλιν τῆς ἰδίας δόξης χαρίζεται τὰ γνωρίσματα, καὶ μυστικὴν τοῖς ἄνω ἐπιτελεῖ εὐφροσύνην, θύων τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν· ἵνα ἡμεῖς ἀξίως πολιτευσώμεθα, τοῦ τε θύσαντος φιλανθρώπου Πατρός, καὶ τοῦ ἐνδόξου θύματος, τοῦ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν». (Ἰδιόμελον ἐκ τῆς Μοναχικῆς κουρᾶς).

monaxos molibdoskepastoy 2

monaxos molibdoskepastoy 2

monaxos molibdoskepastoy 2

monaxos molibdoskepastoy 2

monaxos molibdoskepastoy 2

Εμφανίσεις: 258137
H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το Romfea.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.
FOLLOW ROMFEA: