Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 05/10 20:04

agio oros 381

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους», του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., λειτουργεί για τρίτη συνεχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, με έγκριση που έχει λάβει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ B 3282/2018) και λαμβάνοντας υπόψη το ολοένα αυ ξα νόμενο ενδιαφέ ρο ν πολλών Ελ λή νων και ξένων επιστημόνων για τα θέματα της αγιορειτικής ιστορίας και πνευ ματικότητος, καθώς και της ιδιαίτερης τέχνης και μουσικής παράδοσης του Αγίου Όρους.

Ως γνωστό, το Άγιο Όρος αποτελεί το μοναδικό οργανω μέ νο μοναστικό κέντρο με αδιάκοπη ιστο ρι κή πο ρεία για περισσότερα από χίλια χρόνια μετά την ίδρυσή του. Κατά τους αιώνες αυτούς ο αγιορειτι κός μοναχισμός, που καλλιεργήθηκε εκεί σε όλες τις μορφές του, γνώρισε περιό δους μεγάλης πνευμα τι κής ακμής, η οποία απο τυ πώ θηκε στην όλη πνευματική συγκρότηση και φυσιογνωμία του.

Σχετίζεται δε άμεσα με την πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη που γνώρισε η Αθωνική πολιτεία ανά τους αιώνες, τόσο στην ιστορική διαδρομή της όσο και στο επίπεδο της πνευματικότητας και των ποι κί λων μορφών της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Τέχνης που καλλιερ γή θηκε εκεί, συμπε ρι λαμβανομένης και της εκ κλη σιαστικής μουσικής παράδοσης που εκφράστηκε μέσα από το «αγιορειτικόν μέλος».

Το νέο αυτό Πρόγραμμα, στο οποίο διδάσκουν ειδικοί επιστήμονες από τη Θεολογική και Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, καθώς και τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ και του ΠΑΜΑΚ, απευθύνεται σε  θεολόγους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, ιστορικούς τέχνης, φιλόλογους, μουσικολόγους, αρχιτέκτονες, νομικούς, αρ χειο  νόμους, μουσειο λό  γους κ.ά., κατό χους τίτλων πρώ του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδα πής ή ο μο  τα γών ιδρυ μά των της αλ λο δαπής, ή Ανώ τατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Παραγωγικών Σχολών. 

Κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 τα μαθήματα θα παρέχονται διαδικτυακά. Επιπλέον, κατά τη διάρκειά του οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του θα έχουν την ευκαιρία πρακτικής άσκησης και επιστημονικής εργασίας σε Μονές του Αγίου Όρους.

Βασικοί Στόχοι του νέου ΠΜΣ, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, αναγνωρισμένου και μοριοδοτούμενου σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, είναι η επιστημονική κατάρτιση και η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας σε συστηματικές και ειδικές σπουδές στην Ιστορία, την Θεολογία, την Αρχαιολογία, την Αρχιτεκτονική, την Τέχνη, τη Μου σικολογία και την Ψαλ τι κή Παράδοση του Αγίου Όρους, όπως ορί ζονται στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς και περι λαμ βά νονται στις εξής τρεις ει δι κεύ  σεις :

(α) Ιστορία και Τέχνη του Αγίου Όρους

(β) Θεολογία και Πνευματική ζωή του Αγίου Όρους

(γ) Μουσική Παράδοση και Ψαλτική Τέχνη του Αγίου  Όρους

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ώς τις 21 Οκτωβρίου 2020.

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2310 996681 - 996964 - 997020  -   Εmail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

prorgam agio oros

Εμφανίσεις: 300755
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: