Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 12/04 12:50

roustika

Ἀγαπητοὶ πατέρες τῆς σεβασμίας Μονῆς τοῦ Προφήτη Ἡλία Ρουστίκων, πληροφορήθηκα γιὰ τὴν καταχώρηση στὸ διαδίκτυο ἀνακοίνωσης τῆς Μονῆς σας γιὰ τὴν ἔκδοση βιβλίου μὲ θέμα τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Εὐμενίου Λαμπάκη, ἀπὸ τὸν Χ. Μπούσια μέσω τῆς ἐφημερίδος Στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Οὐδεὶς ἀμφιβάλλει γιὰ τὴν μεγάλη σας ἀγάπη στὸ πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Εὐμενίου, πλὴν ὅμως μιὰ τέτοια ἀνακοίνωση δὲν εἶναι ὅ,τι τὸ καλύτερο.

Ἀλήθεια πατέρες, ὅλα ἐκείνα τὰ πονήματα ποὺ ἀναφέρονται στὴν ζωὴ τῶν μεγάλων ἁγίων τῆς ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τοὺς πρώτους αἱῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅλοι ἐκείνοι οἱ μάρτυρες ποὺ θανατώθηκαν γιὰ τὴν ἀγάπη τους στὸ Χριστό, τοὺς ἤξεραν προσωπικὰ οἱ συγγράψαντες τὴν βιοτή τους, ἤ βασίστηκαν σὲ προγενέστερες μαρτυρίες;

Δυστυχῶς τὸ πρόβλημά σας δὲν εἶναι ὁ συγραφέας καὶ ἡ γνωριμία του ἤ ὄχι μὲ τὸν Γέροντα.

Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἐνοχλεῖσθε μὲ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ βρέθηκαν κοντὰ στὸν Γέροντα καὶ τοὺς ὁποίους ὁ Γέροντας περιέβαλε μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἐμπιστοσύνη, γνωρίζοντας τόσο τὴν ἀνιδιοτέλεια τους ὅσο καὶ τὴν πίστη τους, καὶ οἱ ὁποῖοι κατὰ καιροὺς προβαίνουν σὲ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν ζωή του.

Ἄν αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀπαντῶ στὴν ἀνακοίνωσή σας εἶναι γιατὶ μὲ στεναχωρεῖ ἡ ἰσοπεδωτική σας συμπεριφορά.

«Ἀνακριβὴ στοιχεῖα, ἀναληθὴ, διαστρεβλωμένα, πλάνη καὶ εὐσυνείδητη ἀλλοίωση». Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατὶ δὲν σᾶς ρώτησε ὁ συγγραφέας , γιατὶ δὲν πῆρε τὴν εὐλογία σας.

Ἀλήθεια πατέρες, εἶστε σὲ θέσι νὰ γνωρίζετε τὶς ἐμπειρίες τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν, καὶ τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Γέροντος σὲ αὐτά; Τότε θὰ πρέπει νὰ ἔχετε πράγματι ὑπερφυσικὲς δυνάμεις.

Σύγχιση καὶ ἀμφιβολία προκαλεῖ ἡ δική σας παρέμβαση γιὰ τὸ ἐν λόγῳ πόνημα καὶ ὄχι τὸ ἴδιο τὸ πόνημα τὸ πολὺ ἤ λίγο, τὸ ἔχον ἀτέλειες ἤ ὄχι.

Πατέρες τῆς Μονῆς Ρουστίκων, κάθε ἀναφορὰ στὸ προσωπο τοῦ Γέροντος μὲ σεμνότητα καὶ ἀγάπη θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς χαροποιεῖ καὶ ὄχι νὰ σᾶς ἐξοργίζει.

Πρέπει νὰ ξέρετε ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ γράφοντος τὸ παρὸν κείμενο ἀναφέρεται στὸ ἐν λόγῳ πόνημα χωρὶς νὰ ἐρωτηθεῖ καὶ χωρὶς νὰ τὸ ζητήσει.

Ἡ ἀναφορὰ στὸ ὄνομά μου προφανῶς καὶ ἔγινε ἀπὸ κάποιον ὁ ὁποῖος μὲ ἤξερε πολὺ καλὰ καὶ ὁ ὁποῖος μὲ εἶχε ἀκούσει νὰ διηγοῦμε τὸ ἐν λόγῳ περιστατικό.

Ὁ Γέροντας Εὐμένιος ἦταν ὁ Γέροντας. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖο δὲν ἄγγιζαν οἱ ἀνθρώπινες μικρότητες,οὔτε ὅταν ἦταν ἐν ζωῇ, ἀλλὰ οὔτε καὶ τώρα.

Τὸν φθόνο, τὴν κακία, τὴν συκοφαντία, τὰ ὁποία τὰ ἔζησε ὅσο λίγοι σύγχρονοί του, τὰ ἀντιμετώπιζε μὲ ὑπομονὴ καὶ καρτερία.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ χαρίσματά του θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπερηφανεύεστε καὶ νὰ αἰσθάνεστε χαρὰ καὶ ὄχι νὰ βγάζετε ἀνακοίνωση γιὰ τὸ ἄν γράφτηκε κάτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ἤ κάτι ἀναληθὲς, κατὰ τὴν ἄποψή σας.

Τὸ ἄν ἡ ἀδελφότητα τῆς Μονῆς δὲν ἀποδέχεται τὸ ἔν λόγῳ πόνημα ἤ τὸ ὁποιοδήποτε πόνημα θὰ δεῖ στὸ μέλλον τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος εἶναι δικό σας πρόβλημα καὶ ὄχι τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ τὸ καταλάβετε ἐυθὺς ἐξ ἀρχῆς, ἐφ᾿ ὄσον βέβαια πρόκειται γιὰ κείμενο τὸ ὁποῖο δὲν μειώνει καὶ δὲν προσβάλλει τὴν μεγαλωσύνη, τὴν ἀρχοντιὰ καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ Γέροντος.

Τὰ περὶ τῆς θανῆς τοῦ Γέροντος, τὰ ὁποία λέτε, ὅτι «μὲ συγχωρητικότητα ἀντιπαρήλθατε» θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἔχω τὶς ἐπιφυλάξεις μου.

Καὶ αὐτὸ γιατὶ κάποιοι ἀπὸ σᾶς ἐνῷ ἐγνώριζαν τὴν ἐπιθυμία τοῦ Γέροντος μέσῳ διαθήκης γιὰ τὸν τόπο τῆς ταφῆς του ἀπὸ τὸ ἔτος 2002, προβήκατε λίγες μέρες πρὶν τὴν κοίμησή του σὲ κατασκευὴ τάφου ἐντὸς τοῦ περιβάλλοντος χώρου τῆς Μονῆς. Γιατί ἄραγε;

Πατέρες, σεῖς ποὺ διατείνεσθε ὅτι γνωρίζετε τόσο καλὰ τὴν ζωὴ τοῦ Γέροντος, γιατὶ δὲν προβαίνετε σὲ μία ἔκδοση ἡ ὁποία θὰ εἶναι κάτι τὸ ξεχωριστὸ, τὸ αὐθεντικὸ καὶ τὸ γνήσιο;

Ἄλλωστε στὶς μέχρι σήμερα ἐκδόσεις (πέντε τὀν ἀριθμὸ -ἀπ᾿ ὅτι γνωρίζω) μὲ ἀναφορὰ στὴ ζωὴ καὶ τὴν ἁγιότητα τοῦ Πατρὸς Εὐμενίου, καμμία δὲν ἀναιρεῖ τὰ προηγούμενα, ἀντιθέτως συμπληρώνει.

Τὸ νὰ διεκδικεῖτε ὅμως ἀποκλειστικότητα στὴν γνώση γύρω ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Γέροντος Εὐμενίου, οὔτε ὀρθόδοξο εἶναι ἀλλὰ οὔτε καὶ σᾶς χαρακτηρίζει εὐμενῶς. Νὰ εἶστε σίγουροι γι᾿ αὐτό.

Κλείνοντας θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν χρόνο ποὺ ἐπιλέξατε, ἐν μέσῳ Σαρακοστής νὰ δημοσιεύσετε τὴν φιλόκαλη ἀνακοίνωσή σας καὶ νὰ σᾶς εὐχηθῶ καλὴ Ἀνάσταση.

Μὲ ἐκτίμηση.
Νικόλαος Πλουμιστάκης
Πνευματικὸ παιδὶ τοῦ Γέροντος Εὐμενίου

Εμφανίσεις: 300042
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: