Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Agathaggelos Mixailides
Για τη Romfea.gr | Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας 


 Ἀφιέρωμα στὴν μνήμη τοῦ μάκαρος,
Γέροντος Ἀγαθαγγέλου Μιχαηλίδη

Ὁ Γέροντας Ἀγαθάγγελος Μιχαηλίδης, ὁ ἁπλός, θεόσοφος, διδακτικός, προσηνής, ἀφιλοχρήματος, ταπεινός, καὶ χριστοφίλητος ἱερομόναχος και πνευματικὸς ὑπῆρξε χαρακτηριστικὴ ἐκκλησιαστικὴ φυσιογνωμία τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος.

Ἐπιδείκνυε ἀπαράμιλλο ἦθος, Ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ βιωμένο παράδειγμα σὲ ὅλη του τὴν ἱερατικὴ διακονία μέχρι τὴν ὁσιακή του κοίμηση στὶς 13 Μαρτίου τοῦ 1991.

Ἔγραφε ὁ Γέροντας στὸ ἡμερολόγιό του:

«Εὐχαριστῶ τὸν Θεόν, τὸν Σωτήρα μου, διότι ἀπὸ νήπιο μὲ ἔκαμε νὰ ἀγαπῶ μέχρι τρέλλας τὸ θυσιαστήριό Του, νὰ θέλω νὰ ὑπηρετῶ Αὐτὸν καὶ μόνον Αὐτόν, καὶ νὰ ἐπιθυμῶ νὰ εὕρω τὴν εὐτυχία μου καὶ τὴν χαρά μου μόνο κοντά Του».

Ὁ λόγιος καὶ θεόσοφος Γέροντας, ὁ ἑρμηνευτὴς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς ἁγιασμένες πνευματικὲς φυσιογνωμίες τῆς Μεσσηνίας, ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Γιαννακόπουλος, ἔλεγε περὶ αὐτοῦ:

«Ὁ πατὴρ Ἀγαθάγγελος εἶναι ὅ,τι λέει τὸ ὄνομά του».

Πράγματι ὁ Γέροντας ἦταν ὁ ἄνθρωπος τῆς κενωτικῆς ἀγάπης, τῆς προσφορᾶς, «ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος».

Ὅπως ὁ Χριστός μας καὶ ὁ γνήσιος Ἱερεύς Του, ὁ Γέροντας Ἀγαθάγγελος, μᾶς προσέφερε ἀκήρατο τὸν Λυτρωτή μας καὶ ὁ ἴδιος προσέφερε τὸν ἑαυτό του γιὰ τὴν ἀγάπη Ἐκείνου, ποὺ ἦταν τὸ ἐφετὸ τῆς καρδιᾶς του.

Φιλόπονος ἐργάτης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀμπελῶνος ὁ Γέροντας Ἀγαθάγγελος, ἔσπερνε τὸν σπόρο τῆς σωτηρίας, φύτευε στὶς καρδιὲς τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τὶς λίπαινε μὲ τὸ δυναμωτικὸ λίπασμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τὶς καθάριζε ἀπὸ τὰ ζιζάνια τῶν παθῶν, τῶν λογισμῶν, τῶν αἱρέσεων.

Ἦταν δοσμένος ὁλοκληρωτικὰ στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τῶ ψυχῶν καὶ δὲν ἄφηνε χρόνο στὸν πονηρὸ νὰ ἐπέμβει καὶ νὰ τὶς καταστρέψει.

Ἔτρεχε νὰ προλάβει καὶ νὰ τὶς ἁρπάξει ἀπὸ τὶς ἐνέδρες του.

Γνώριζε ὁ Γέροντας τὴν ἀκρίβεια τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὁ ἴδιος ἦταν ἀκριβὴς στὴν συμπεριφορά του.

Βίωνε ἀπόλυτα τὴν πνευματικὴ ζωή, ἐκινεῖτο μέσα στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἐναρμονιζόταν πλήρως μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, ὅπως μᾶς τοὺς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, καὶ ὄχι σύμφωνα μὲ νεωτεριστικὲς διδασκαλίες καὶ ἑρμηνεῖες, τοῦ κόσμου, τοῦ αἰῶνος μας τοῦ ἀπατεῶνος, ποὺ θέλουν νὰ περάσουν κάποιοι καὶ οἱ ὁποῖες παραποιοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση.

Ζοῦσε τὴν παραδεδομένη ἀκρίβεια καὶ τὴν ἐπέβαλλε στὰ πνευματικά του παιδιά, ἄσχετα ἂν σὰν φιλόστοργος πατέρας γιὰ τὶς συνεχεῖς μας πτώσεις ἐφάρμοζε ἐνίοτε τὴν «οἰκονομία».

Οὐδέποτε, ὅμως, θεωροῦσε ὅτι ἡ ἀκρίβεια ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὴν οἰκονομία.

Τὴν ἀκρίβεια τοῦ Πηδαλίου μὲ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς νόμους ποὺ ἔχει καταγράψει ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ὁ Ἁγιορείτης, τὴν τηροῦσε, ἂν καὶ ὅπως τὸ πηδάλιο, δηλαδή, τὸ τιμόνι τοῦ πλοίου ποὺ κατευθύνεται ἀπὸ τὸν ἔμπειρο καπετάνιο, στρίβεται πότε ἀριστερά, πότε δεξιά, ἔτσι καὶ αὐτὸς τὸ χειριζόταν κατάλληλα, ἀρκεῖ αὐτὸ νὰ γινόταν γιὰ λόγους σωτηρίας τῆς ψυχῆς.

Καὶ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἐξομολογουμένων ὁ ἔμπειρος πνευματικός, ὁ Γέροντας Ἀγαθάγγελος, σὰν καπετάνιος, ὁδηγοῦσε τὸ καράβι τῆς κάθε ψυχῆς μὲ τὸ εὐέλικτο Πηδάλιο παίρνοντας ὁ ἴδιος τὴν εὐθύνη τῆς ψυχῆς τοῦ ἐξομολογουμένου.

Κάποτε ἕνας πιστός, ποὺ δὲν εἶχε σχέση μὲ τὴν ἐξομολόγηση, πλησίασε τὸν τότε Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο Δασκαλάκη.

Στὴν συζήτηση ἐπάνω τοῦ εἶπε ὅτι δὲν ἐξομολογεῖται γιατὶ φοβᾶται τοὺς κανόνες ποὺ οἱ πνευματικοὶ ἐπιβάλλουν.

Ὁ Μητροπολίτης χαμογέλασε καὶ τοῦ εἶπε:

-Δὲν ἔχεις παρὰ νὰ πᾶς στὸ «Ἀφετεῖο»!

Ἐννοοῦσε βέβαια, τὸν Γέροντα Ἀγαθάγγελο, τὸν ἐπὶ εἰκοσαετία Πρωτοσυγκελλό του, ὁ ὁποῖος ἐξομολογοῦσε πλῆθος πιστῶν καὶ ὅλους τοὺς οἰκονομοῦσε, ὥστε καμία ψυχὴ νὰ μὴν πάει χαμένη.

Ἦταν ὁ «πνευματικὸς τῆς Καλαμάτας», τὸ ἀφετεῖο τῶν ψυχῶν, ὁ Γέροντας ποὺ παρεῖχε τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μὲ τὸ διακριτικὸ χάρισμα τοῦ «ἐνοικοῦντος» σὲ αὐτὸν Παρακλήτου Πνεύματος

Εμφανίσεις: 291460
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: