Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. 06/01 20:01

palaioxori-6

Γράφει ο Χρήστος Κατσαμπρόκος


Μετά τῆς δεούσης λαμπρότητος καί ἱεροπαραδοσιακῶς ἑορτάσθησαν τά Ἅγια Θεοφάνεια, ἡ μεγάλη αὐτή Δεσποτική ἑορτή, ἐν τῇ μεγαλωνύμῳ κωμοπόλει τοῦ Παλαιοχωρίου Χαλκιδικῆς καί ἐν τῷ σεμνώματι αὐτῆς, τόν περίλαμπρον Ἱερόν Ναόν, τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

Ἡ θαυμασία καί πλήρης ὑψηλῶν θεολογικῶν νοημάτων ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς ἤρχισε περί ὤραν 6:30π.μ. μέ τήν Λιτήν, τά ἀπόστιχα τοῦ ἐσπερινοῦ, τήν εὐλόγησιν τῶν ἄρτων καί ἐν συνεχεία τόν πανηγυρικόν ὄρθρον, τήν Θείαν Λειτουργίαν και τόν Μέγαν Ἁγιασμόν.

Ὡς πάντοτε, πυκνόν ἐκκλησίασμα κατέλαβε τόν χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διά νά συμμετάσχει εἰς τάς ἱερᾶς ἀκολουθίας τῆς Λαμπρῆς αὐτῆς Δεσποτικῆς ἡμέρας.

Ἡ διακόσμησις τοῦ Ναοῦ μετά «κυπαρίσσων καί μυρσίνης (κατά τήν προφητείαν τοῦ Ἠσαΐου)», ἡ βαπτισματική ἀμφίεσις τῶν λειτουργῶν, ὄπισθεν τῆς ὁποίας κρύβεται θεολογικό νόημα (Μυσταγωγικές Κατηχήσεις, Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Συμεών Θεσσαλονίκης, κ.ἄ.) ἡ τελεία ἀπόδοσις τῶν θεολογικῶν ὕμνων τῆς ἑορτῆς ἐκ τῶν χορῶν τῶν ἱεροψαλτῶν καί ἡ ἐν γένει κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τόνισαν «καί διά τῶν ἀνθρώπων καί διά τῶν ὁρωμένων (ἀκολουθ. Μ. Ἁγιασμοῦ)» ἐπιπλέον τό νόημα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καί ἡμέρας καί προέτρεψαν τό ἐκκλησίασμα εἰς δοξολογίαν καί ἐκζήτησιν φωτισμοῦ παρά τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ,ὑπό Ἰωάννου βαπτισθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν προέστη ὁ ἱεροκήρυξ καί Γεν. Αρχ. Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ Παν. Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος ὁ καί κατ' ἀνάθεσιν προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ μετά τῶν ἐφημερίων Αὐτοῦ κηρύξας ἐμπνευσμένως καί βαθυστοχάστως τόν θεῖον λόγον ἐρμηνεύων, «τήν ἀόρατον παρουσίαν καί Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν τῶ ὕδατι τοῦ Ἁγιασμοῦ καί διά τῆς Χάριτος Αὐτοῦ εἰς τήν ὁρατήν ἀσηψίαν τοῦ ὕδατος ἀναφερθείς ἐν συνεχείᾳ εἰς τάς πολλαπλάς εὐεργεσίας καί δωρεάς τοῦ Θεοῦ πρός τό γένος τῶν ἀνθρώπων».

palaioxori-1

palaioxori-2

palaioxori-3

palaioxori-4

palaioxori-5

palaioxori-7

palaioxori-8

palaioxori-9

palaioxori-10

palaioxori-11

palaioxori-12

palaioxori-13

palaioxori-14

palaioxori-15

palaioxori-16

palaioxori-17

palaioxori-18

palaioxori-19

palaioxori-20

palaioxori-21

palaioxori-22

palaioxori-23

Εμφανίσεις: 302634
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: