Εν ενί στόματι και μια καρδία

IMG 6127Του Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνού Λιονάκη, Πρωτοσυγκέλλου Ι.Μ. Κυδωνίας

«Ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ»… Αὐτούς τούς λειτουργικούς λόγους φέρνει στόν νοῦ μου ἡ παμψηφεί ἐκλογή τοῦ Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου ὡς Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους!

Μετά τήν τέλεση ἀγρυπνίας οἱ πνευματικοί βλαστοί τοῦ μακαριστοῦ π. Χρυσοστόμου «συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ» καί ὁμοφώνως ἐξέλεξαν τόν π. Βαρθολομαῖο νέο ποδηγέτη καί πνευματικό καθοδηγητή τους· «ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό»!

«Τέκνον ὑπακοῆς» ὁ π. Βαρθολομαῖος, «ὃς ποιμανεῖ» τήν εὐλογημένη ἀδελφότητα τῶν Ἐσφιγμενιτῶν, τά «τεκνία» τοῦ π. Χρυσοστόμου!

Ὁ νέος Ἡγούμενος, ἀγαπητός καί πιστός «συνεργὸς ἐν Χριστῷ» τοῦ ἀοιδίμου π. Χρυσοστόμου, στάθηκε μέ ἀγάπη καί ἀφοσίωση δίπλα στόν Γέροντά του καί τόν ἀκολούθησε ὡς «ἰσόψυχος αὐτῷ». Τοῦ συμπαραστάθηκε στόν καιρό τῆς ἀσθενείας του καί μεγάλως τόν ἀνέπαυε στίς μεγάλες δοκιμασίες του.

Ἐπί ὁλόκληρα νυχθήμερα τόν ὑπηρέτησε, «συγκακουχούμενος αὐτῷ». Διαρκής μέριμνά του ἡ «ἀνάπαυσις τῶν σπλάγχνων» τοῦ Γέροντός του, τόν ὁποῖο «σὺν Θεῷ» ἀξιώνεται νά διαδεχθεῖ στήν θέση τοῦ Ἡγουμένου τῆς ἱστορικῆς Μονῆς.

Ἡ «δεξιὰ τοῦ Κυρίου» στόλισε τόν π. Βαρθολομαῖο μέ φυσικά καί πνευματικά χαρίσματα· τοῦ χάρισε ὀξύνοια καί εὐπροσηγορία, ἀγάπη καί διάθεση ὑπακοῆς, τρόπο εὐγενικό καί ἀρχοντικό, εὐρυχωρία καί σύνεση.

Στό πρόσωπο τοῦ νέου Ἡγουμένου ἐμφανῆ πολλά χαρακτηριστικά τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος καί προκατόχου του· «καὶ οὐ θαυμαστόν».

Ὅποιος «ἐν ἀφελότητι καρδίας» προσκολληθεῖ στόν Γέροντά του, ἀναδεικνύεται κληρονόμος τῶν χαρισμάτων του· καί ὁ π. Βαρθολομαῖος «χάριτι Θεοῦ» προσκολλήθηκε στόν Γέροντά του, «ἔγγιστα αὐτοῦ» ἔζησε, τόν ἀνέπνευσε καί τόν ὑπηρέτησε.

Ἐκδαπανήθηκε γιά τά δίκαια τῆς Μονῆς, μερίμνησε καί «ὑπὲρ δύναμιν» ἐργάσθηκε  γιά τό κονάκι στίς Καρυές, ὥστε ὅλα νά γίνουν «εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν». Πεποίθησή του ἡ ἀγαθή ἔκβαση τοῦ ἀκανθώδους ζητήματος τῆς Μονῆς, ἡ ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης στό Περιβόλι τῆς Παναγίας καί ἡ «μέχρι κεραίας» εὐόδωση τοῦ θείου θελήματος «εὐχαῖς» τοῦ π. Χρυσοστόμου.

Στίς 27 Ὀκτωβρίου ὁ π. Βαρθολομαῖος ἐνθρονίζεται καί ἀναλαμβάνει τήν ποιμαντική καί διοικητική εὐθύνη τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου.

Εὐχή ὅλων νά διαποιμάνει θεοφιλῶς τά «ἀρνία» τῆς Μάνδρας του, τά εὐλογημένα καλογέρια τῆς Μονῆς. Ἡ πρόσφατη ἐκδημία τοῦ π. Χρυσοστόμου εἶναι ἀλήθεια ὅτι προξένησε λύπη στίς τρυφερές καρδιές τῶν Ἐσφιγμενιτῶν. Πιστεύουμε, ὅμως, ὅτι «ἡ λύπη αὐτῶν εἰς χαρὰν γενήσεται»· ὅτι μέ τίς εὐχές τοῦ μακαρίου Γέροντος καί τήν πατρική ἐπιστασία τοῦ π. Βαρθολομαίου οἱ ὑποθέσεις τῆς Μονῆς θά εὐοδωθοῦν, ἡ κανονική τάξη θά θριαμβεύσει, τά προβλήματα θά ἐπιλυθοῦν καί πολλές καρδιές θά ἀναπαυθοῦν!

Οἱ ὑποτακτικοί τοῦ π. Χρυσοστόμου, «οἱ διαμεμενηκότες μετ᾿ αὐτοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτοῦ», στηρίζουν καί ἀγαποῦν τόν π. Βαρθολομαῖο. Αὐτό μέ πείθει ὅτι θά τόν βοηθήσουν «ὅση αὐτοῖς δύναμις» στήν ἀνωφερῆ πορεία πρός τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Πάτερ Βαρθολομαῖε, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε, τοῦτο ἄς γνωρίζει ἡ ἀγάπη σου: Ὅσοι τιμοῦν τήν μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός σου, ὅσοι τόν γνώρισαν καί τόν ἀγάπησαν, στέκονται στό πλευρό σου καί στό πλευρό τῆς Ἡγουμένης Χριστονύμφης τῶν Σερρῶν.

Στηρίζουν τίς ἀγαθές προσπάθειές σας καί εὔχονται θερμῶς ὑπέρ τῆς «θεόθεν ἐνισχύσεως» τῶν Μονῶν Ἐσφιγμένου καί Προφήτου Ἠλιού Ἁγίου Πνεύματος Σερρῶν. Ὁ ἁγιασμός τῶν ψυχῶν σας καί ἡ κατά Θεόν προκοπή τῶν Ἀδελφοτήτων σας εἶναι δόξα δική μας καί ἔπαινος!

«Ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» παρακαλοῦμε τόν Κύριο νά σᾶς χαρίζει «νοῦν ἡγεμόνα», ὥστε νά ἀνταποκρίνεσθε στά ὑψηλά καθήκοντά σας καί «ἔργῳ καὶ λόγῳ» νά ὁμολογεῖτε «Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον». Ἀμήν.

Εμφανίσεις: 76368
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο info@romfea.gr
FOLLOW ROMFEA:
top
Has no content to show!