Παυση
  • 1

  • 2

  • 3

ROMFEA.GR | Ανοιχτή επιστολή προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος.

Ο Σεβασμιώτατος επανέρχεται ξανά στο θέμα του έγκλειστου Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίου, τονίζοντας ότι μέσα από την επιστολή θα μιλήσει με την γλώσσα της αλήθειας.

Επίσης ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων αφήνει σοβαρές αιχμές για τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου Αρχιμ. Δαμιανό Πάνου, τον οποίο μεταξύ άλλων τον χαρακτηρίζει Υμέτερο Έξαρχο κ. Βερμούδιο.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Μακαριώτατε,

Δεν θα φορέσω Βερμούδες, για να κρύψω την ιδιότητά μου! Ούτε και την Ταϋλάνδη θα επικαλεσθώ, για να αποφύγω τις κυρώσεις! Σας γράφω από το ιστορικά και μαρτυρικά Καλάβρυτα, όπου κατά το 1821 ένας Αρχιερεύς κατά το έτος 1821 ύψωσε όχι μόνον το Λάβαρο της Επαναστάσεως, αλλά και το ανάστημά του, προκειμένου να απελευθερωθή η Ελλάδα μας από τον Τουρκικό ζυγό!

Κι εγώ, ένας ανάξιος Ιεράρχης, τολμώ σήμερα να Σας ενοχλήσω στο όνομα της εν Χριστώ αγάπης! Θα Σας ομιλήσω με την γλώσσα της αληθείας, όπως επιβάλλεται στους χριστιανούς! Θα Σας ομιλήσω επίσης μετά παρρησίας! Σέβομαι όχι μόνον τον θεσμό του Πατριαρχείου, αλλά και το Πατριαρχικό Σας αξίωμα!

Παρά ταύτα, επικαλούμενος την μακροχρόνιον διακονίαν μου εις την Μητέρα Εκκλησίαν, καθώς -χάριτι Κυρίου- συμπληρούνται ήδη τριάκοντα και εννέα έτη διακονίας μου ως Αρχιερέως της Εκκλησίας του Χριστού (17.08.1976-23.03.2015), θα Σας ομιλήσω μετά παρρησίας ως Αδελφός, ουχί δε ως υποτακτικός!

Η περιφρόνησις, την οποία επέδειξεν πρός τήν ελαχιστότητά μου ο εν Αθήναις Έξαρχος Υμών, ο οποίος δεν καταδέχθηκε να απαντήση εις την από 2 Μαρτίου 2015 απευθυνθείσαν Ακοικτήν πρός αυτόν Επιστολήν μου!

Αλλά και η εκ μέρους της Υμετέρας Μακαριότητος σθεναρώς επιδειχθείσα άρνησις, όπως δεχθήτε τον Σεβ. Περιστερίου κ. Χρυσόστομον και τήν ελαχιστότητά μου εις τά Ιεροσόλυμα εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατ' ανάγκην οδηγεί τα πράγματα εις μίαν ανοικτήν επικοινωνίαν!

Επικαλούμαι, όθεν, τα αισθήματα της χριστιανικής αγάπης Σας, για να προσανατολίσω την προσοχήν Σας προς τον έγκλειστο εν Χριστώ Αδελφό μας και τέως Γέροντά Σας, τον μαρτυρικό και Μάρτυρα Πατριάρχη κ. Ειρηναίο.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ

1. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά μήνα Δεκέμβριον 2014 απεφάσισε την αποστολήν μιάς τριμελούς Αντιπροσωπείας εις την Αγίαν Γην των Ιεροσολύμων, προκειμένου να διαπιστώση ιδίοις όμμασιν την εκκλη-σιαστικήν κατάστασιν, ήτις έχει διαμορφωθή εκεί γύρω από τον Μάρτυρα Πατριάρχην πρ. Ιεροσολύμων, τον Μακαριώτατον κ. Ειρηναίον και να μεταφέρη εις Αυτόν ένα μήνυμα αγάπης και συμπαραστάσεως της Εκκλησίας μας.
Το Πατριαρχείον Σας διά του Πανοσ. Αρχιμ. κ. Δαμιανού, ‘Εξάρχου του Πατριαρχείου Σας εν Αθήναις, ειδοποίησεν, ότι ή Αντιπροσωπεία της Ιεράς Συνόδου τυγχάνει ανεπιθύμητος εις τα Ιεροσόλυμα!

2. Ακολούθως τα Μέλη της Αντιπροσωπείας εκείνης απεφάσισαν να έλθουν εις Ιεροσόλυμα ως απλοί Προσκυνηταί!
Και πάλιν -φεύ- το Πατριαρχείον Σας εξέφρασε την αντίθεσίν του εις την πραγματοποίησιν της προσκυνηματικής αυτής προσελεύσεως δύο Αδελφών Ιεραρχών εις Ιεροσόλυμα. Επρόκειτο περί του Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου και του υποσημειουμένου.

3. Τέλος, κατά την Συνεδρίαν του Μαρτίου ε.έ. η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισε την αποστολήν των συγκεκριμένων Ιεραρχών εις Ιεροσόλυμα επ’ ευκαιρία των σεπτών ονομαστηρίων Σας (21 Μαρτίου).
Δυστυχώς και διά τρίτην φοράν Υμείς, προσωπικώς πλέον, συνομιλούντες από τηλεφώνου με τον Σεβ. Μητροπολίτην Περιστερίου κ. Χρυσόστομον, εξεφράσατε ευθέως την άρνησίν Σας προς πραγματοποίησιν αυτής της εθιμοτυπικής επισκέψεως.

4. Διά της ανωτέρω «μη εκκλησιαστικής» και μη «αδελφικής» συμπεριφοράς Σας αποκλείσατε το ενδεχόμενον μιάς αδελφικής επικοινωνίας μεθ’ Υμών εν πνεύματι αγάπης και αλληλοστηριγμού!

Κατόπιν των ανωτέρω και εφ’ όσον, υπαιτιότητι Υμών, καταστράφησαν πλέον οι γέφυρες επικοινωνίας, μία οδός απομένει προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως, το «ειπέ τη Εκκλησία»! (Ματθ. 18,17)

Κατ’ ανάγκην θα Σας ομιλήσω πλέον με ανοικτά χαρτιά! Η οποιαδήποτε προκληθησομένη βλάβη του Χριστεπωνύμου Πληρώματος θα βαρύνη εξ ολοκλήρου την Υμετέραν Μακαριότητα.

Εκ προοιμίου Σας και με βαθύτατον σεβασμόν Σας πληροφορώ, ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα ενδοεκκλησιαστικά προβλήματα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, διά τα οποία άλλωστε είμεθα αναρμόδιοι! Παρά ταύτα η στάσις Σας και η εμμονή Σας, κατ’ ἀνάγκην, μας οδηγεί ελεγκτικώς και εις αυτήν ταύτην την ανάμειξιν.

Προεχόντως όμως μας ενδιαφέρει μόνον η ανθρωπιστική πλευρά ενός χρονίζοντος προβλήματος: Πως είναι δυνατόν -χωρίς κάποια δικαστική Απόφαση-να κρατήται δέσμιος εις το κελλί Του ένας τέως Πατριάρχης, ο Μακαριώτατος κ. Ειρηναίος.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣ ΕΛΘΩΜΕΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Ας έλθωμεν, λοιπόν, εις την ουσίαν του προβλήματος.


1. Μακαριώτατε, Σας παρακαλώ και Σας προσκαλώ να ξεκαθαρίσουμε πρωτίστως ένα ζήτημα: ο Μακαριώτατος κ. Ειρηναίος είναι: «έγκλειστος» ή «αυτo-έγκλειστος» στο Διαμέρισμά Του;

- Έγκλειστος σημαίνει ότι Παράγοντες του Πατριαρχείου Σας, χωρίς την θέλησή Του, Τον έχουν απομονώσει! Τον έχουν κλείσει πίσω από κάποια σίδερα και δεν Του επιτρέπουν να εξέρχεται και να κυκλοφορή ελεύθερα!

- Αυτό-έγκλειστος, αντιθέτως, σημαίνει, ότι ο τέως Πατριάρχης με την θέλησή Του, με δική Του πρωτοβουλία και απόφαση, αρνείται την επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Γι’ αυτό και παραμένει κλεισμένος στο κελλί Του, αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο και απομονωμένος στην ιδιότυπη φυλακή Του!

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Δαμιανός, Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, εμφανισθείς πρόσφατα ενώπιον του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου, με κάθε σοβαρότητα Τον διαβεβαίωσε, ότι ο Πατριάρχης κ. Ειρηναίος τυγχάνει «αυτο-έγκλειστος!». Ό,τι άλλο κυκλοφορεί και λέγεται περί Αυτού, προσέθεσε, είναι ψέμμα!

Εν συνεχεία ο Αρχιεπίσκοπός μας τα ανωτέρω λεχθέντα τα μετέφερε ενώπιον της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατά τις Συνεδρίες της πρώτης εβδομάδος του παρελθόντος Φεβρουαρίου.

Εάν, λοιπόν, ο Μακαριώτατος κ. Ειρηναίος όντως με δική Του πρωτοβουλία παραμένει έγκλειστος και άρα «αυτοέγκλειστος» στο διαμέρισμά Του, τότε δεν υπάρχει θέμα για συζήτηση και διερεύνηση!

2. Εάν όμως ο Μακαριώτατος κ. Ειρηναίος, με πρωτοβουλία παραγόντων του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων και παρά τη θέλησή Του, παραμένει απομονωμένος στο Διαμέρισμά του, επαναλαμβάνω χωρίς τη δική Του θέληση, τότε ανακύπτει ένα Μεγάλο Πρόβλημα Ηθικής Τάξεως! Ποιός άραγε δύναται να Του αποστερήσει το στοιχειώδες δικαίωμα της ελευθερο-κοινωνίας; Και επί τη βάσει ποίου Δικαίου;

Ημείς, διερευνώντες επιμελώς το ζήτημα, έχομεν εξασφαλίσει ένα αμάχητο τεκμήριο, διά του οποίου καταδεικνύεται, ότι ο Μακαριώτατος κ. Ειρηναίος, χωρίς τη θέλησή Του, παραμένει κλειδαμπαρωμένος στο κελλί Του! Εκεί Τον καταδίκασαν να παραμένη παράγοντες του Πατριαρχείου Σας!

Λέγοντες «αμάχητον τεκμήριον», δηλούμεν, ότι πρόκειται για ένα μικρής διάρκειας video, το οποίον έχει ληφθή εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα την 11ην Φεβρουαρίου 2015, δηλ. μετά την επίσκεψη του εν Αθήναις Εξάρχου Σας προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο!

Αποδεικνύεται δι΄αυτού ὁτι, ο Υμέτερος Έξαρχος εν Αθήναις ασυστόλως και ανερυθριάστως ψευδόμενος, παρεπλάνησε τον Προκαθήμενον της τοπικῆς ημῶν Εκκλησίας! Το Video αυτό, Σας το παραθέτουμε αμέσως και παρακαλούμεν να το προσέξετε. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση!

Επαναλαμβάνομεν, ότι διά του ηχητικού και φωτογραφικού αυτού τεκμηρίου αποδεικνύεται, ότι ο Πανοσ. Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα κ. Δαμιανός, φορώντας και πάλι τις βερμούδες της υποκρισίας, εντελώς αδιάντροπα μας είπεν ένα πολύ χονδρό και εντελώς απαράδεκτο ψέμμα!

Το αποδεικτικό μας υλικό (video dvd) είναι αμάχητο! Δεν επιδέχεται την παραμικράν αμφισβήτηση! Καταδεικνύει την αναίσχυντη αναίσχυντη ψευδολογία, στην οποία κατέφυγεν ο Υμέτερος Έξαρχος κ. Βερμούδιος! (Συγγνώμην κ. Δαμιανός ήθελα να είπω).

Μετά τινα χρόνον, δυστυχώς, ηκολούθησεν μία Ανακοίνωσις του Πατριαρχείου Σας, διά της οποίας διεκηρύχθησαν τα εξής ανυπόστατα και δια τούτο απαράδεκτα:

«Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διευκρινίζει, ότι ο πρώην Πατριάρχης Ιεροσολύμων και μοναχός κ. Ειρηναίος τυγχάνει «αυτοέγκλειστος» και ότι την ευθύνη δια τας επισκέψεις παρ’ Αυτώ έχει αναλάβει η Ισραηλινή Αστυνομία» ( 5.03.2015 )

Ὥστε, λοιπόν, η πλευρά Σας, συνεχίζουσα τα ασύστολα ψεύδη του Εξάρχου Σας, προσπαθεί να καλύψη ένα απάνθρωπο και επί δεκαετίαν παρατεινόμενο έγκλημα, το οποίον συντελείται εις βάρος ενός αγίου ανθρώπου!

Ένα έγκλημα, το οποίον αποτελεί στίγμα στο Σώμα της Ορθοδοξίας! Ώστε όλοι εκεί κάτω στην Αγία Γή έχετε αποβάλει, άραγε, το τιμημένο ράσο της αληθείας, αντ’αυτού δε έχετε ενδυθή τις βερμούδες της υποκρισίας; Κύριε, ελέησον!

3. Έπειτα από τα παραπάνω ανακύπτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ηθικής τάξεως, το οποίον και τίθεται σήμερα ενώπιόν Σας, Μακαριώτατε, από την ελαχιστότητά μου:

Στην ψευδολογία καταφεύγει κάποιος, όταν είναι ένοχος! Με το ψεύδος του προσπαθεί να επικαλύψει κάτι το παράνομο, το άδικο, το ασεβές κλπ., για το οποίον είναι ένοχος! Άρα το Πατριαρχείο Σας διά του εν Αθήναις Εξάρχου του, ου μην αλλά και διά του εν Ιεροσολύμοις Πατριαρχικού του Γραφείου (βλ. επίσημον Ανακοινωθέν της 5ης Μαρτίου ε.έ.) ψεύδεται! Ψεύδεται, καί μάλιστα ασυστόλως! Το αδίκημα τούτο καθίσταται πολύ βαρύτερον, όταν το ψεύδος εκφέρεται προς τον Προκαθήμενο της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Εκκλησίας!

Μακαριώτατε,

Ο Έξαρχος κ. Δαμιανός Σας εξέθεσε! Εμείς με ανοικτή επιστολή μας τον καλέσαμε να ξεκαθαρίση τα πράγματα. Πλην όμως ούτος εκώφευσε! Βλέπετε, «απορία ψάλτου, βήξ»! Εάν, λοιπόν, τον ανακαλέσετε στην τάξη, εάν δηλ. τον καταργήσετε από Έξαρχό Σας στην Αθήνα, τότε τα πράγματα θεραπεύονται, μερικώς όμως!

Ο ψευδολόγος Κληρικός Σας, θα έχει τιμωρηθή! Εάν όμως παρά ταύτα εξακολουθήση να παραμένη εκπρόσωπος Υμών εν Αθήναις, τότε η παραγωγή και διάδοσις ψευδών πληροφοριών θα βαρύνη Υμάς προσωπικώς!

4. Αλλά το ζήτημα δεν τελειώνει εδώ! Τώρα πλέον οδηγούμεθα στην ουσία του πράγματος. Ο Μακαριώτατος κ. Ειρηναίος παραμένει έγκλειστος στο Διαμέρισμά Του! Δηλ. οι Παράγοντες του Πατριαρχείου Σας Τον έχουν κλειδώσει «στης φυλακής τα σίδερα!». Άρα απ’ εδώ και πέρα το ζήτημα βαρύνει την Μακαριότητά Σας! Και Σας ερωτώ:

a. Είναι ηθικό να έχετε κλειδαμπαρωμένο ένα Πατριάρχη και εν Χριστώ Αδελφό σας;

b. Είναι ηθικό - για Σας προσωπικά- να ανέχεσθε την κατάσταση αυτή για τον πρώην «Γέροντά Σας» κατά την εκκλησιαστική ορολογία, δηλ. για τον Πατριάρχη-Ευεργέτη Σας, ο Οποίος μεταξύ πολλών άλλων Αρχιμανδριτών Σας επέλεξε, Σας προώθησε, Σας ανεβίβασε και Σας ανέδειξε στον Αρχιερατικό Θρόνο, εν τέλει δε και Σας εχειροτόνησε ως Μητροπολίτην Θαβωρίου;

c. Εάν η έκπτωσή Του από τον Πατριαρχικό Θρόνο των Ιεροσολύμων συνιστά ένα αποτρόπαιο ΕΓΚΛΗΜΑ, είναι άραγε ηθικό Σεις να είσθε αποδέκτης ενός προϊόντος εκκλησιαστικού εγκλήματος, δηλ. του αντικανονικώς κενωθέντος και χηρεύσαντος Πατριαρχικού Θρόνου των Ιεροσολύμων;

Μακαριώτατε,

Δεν φορώ βερμούδες, για να υποκρίνομαι! Δεν ταξιδεύω στην Ταϋλάνδη, για να αποθέσω προσωρινώς το βάρος της ιερωσύνης!

Σας ομιλώ ευθέως και εν βάρει της αρχιερατικής μου συνειδήσεως. Αυτό, που συμβαίνει στα Ιεροσόλυμα με τον Μακαριώτατο κ. Ειρηναίο, αποτελεί στίγμα για την αγία Ορθοδοξία μας! Βαρύνει όλους μας, όλους ανεξαιρέτως, Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους, Μητροπολίτες και Επισκόπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όσοι σιωπούν, θα λογοδοτήσουν στο Θεό κατά την ημέρα της κρίσεως.

Ταπεινά, λοιπόν, Σας ικετεύω: Ελευθερώστε τον έγκλειστο Πατριάρχη! Βγάλτε τις σιδερόφρακτες πόρτες, που Τον περιβάλλουν! Καταργείστε τις φωτογραφικές μηχανές, δηλ. τις ηλεκτρονικές κάμερες, που έχετε τοποθετήσει στα τέσσαρα σημεία του διαμερίσματός του, για να παρακολουθείται κάθε κίνηση γύρω απ΄αυτό! Δώστε την δυνατότητα να Τον επισκέπτωνται, όσοι χριστιανοί το επιθυμούν!

Μη τους απαντάτε, ότι «ο Ειρηναίος απέθανε!» ή ότι «ὁ Ειρηναίος έφυγε» και άλλα παρόμοια! Γιατί Του απστερείτε το ημερήσιο σιτηρέσιο της Αγιοταφικής Αδελφότητος; Πως η συνείδησή Σας ανέχεται να τροφοδοτεί και να φροντίζει τον Μακ. κ. Ειρηναίο ένας μεν καλός άνθρωπος, Μουσουλμάνος όμως στο θρήσκευμα, ο οποίος άφοβα κάθε μέρα βάζει λίγο φαγητό στο καλάθι Του! Μη απολύετε και μη καθαιρείτε τους αραβόφωνους Κληρικούς, όσοι αρνούνται να υπογρά-ψουν σχετικά έγγραφα, για να αναγνωρίσουν ότι ο Μακαριώτατος κ. Ειρηναίος τώρα πλέον είναι «ένας Μοναχός και τίποτε παραπέρα»!

Εξ εγκύρου πολιτικής Παλαιστινιακής Πηγής Σας μεταφέρω, την πληροφορίαν, ότι ο κόσμος εκεί κάτω είναι έτοιμος να εκραγεί εναντίον Σας. Με δυσκολία τους συγκρατούν οι πολιτικοί Παράγοντες των Παλαιστινίων!

Δεν χάνεται μόνον ο Πατριάρχης κ. Ειρηναίος! Μαζί Του χάνεται και τό Ελληνόφωνο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων! Το έγκλημα αυτό η αδέκαστη ιστορία θα το καταλογίση στην μερίδα Σας! Ακούστε με! Ξυπνείστε από τον λήθαργο της γνωστής θρησκευτικής μοχθηρίας! Εξέλθετε από τον λαβύρινθο της μονομανούς καταδιώξεως του εν Χριστώ Αδελφού μας! 

Επισφραγίζων την παρούσαν ανοικτήν ικεσίαν μου, επιτρέψατέ μοι να χρησιμοποιήσω την παροιμίαν: Μακαριώτατε, «πάθεις, λάβεις, κοιλιά μη σε πονέσει»! Διά τούτο Σας παρακαλώ να επιδείξετε φιλάνθρωπον διάθεσιν πρός τόν Προκάτοχόν Σας! Ελευθερώστε Τον!

Επισκεφθήτε Τον στο δεσμωτήριό Του! Προσέλθετε γυνυπετής ενώπιόν Του και ζητήστε συγγνώμην! Ἐρχεται Πάσχα! Υψωθήτε καί αρθήτε στο ύψος των αγίων Ημερών! Διά τον Νυμφίον Χριστόν, ας αγαπήσουμε αλλήλους και ας αγαπηθούμε μεταξύ μας! Αυτή είναι η ικεσία μου!

Ζητώ συγγνώμην διά την παρρησίαν μου!

Επί δε τούτοις, διατελώ

Μετά βαθυτάτου σεβασμού
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

ROMFEA.GR | Με ιερὴ κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια έγινε η υποδοχή αποτμήματος εκ των χαριτοβρύτων λειψάνων του εν αγίοις Πατρὸς ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του θαυματουργού, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και Μητρόπολη Κλούζ της Ρουμανίας.

Το ιερὸ λείψανο, το οποίο μεταφέρει ο εκ Κλούζ καταγόμενος και στη Ιερά Μητρόπολη Βεροίας διακονών, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Μάζας, δωρήθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε ιεροπρεπώς, με τιμὲς και δεήσεις, από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτη Βάντ, Φελεάκ και Κλούζ κ.κ. Ανδρέα, τον Θεοφιλέστατο Βοηθό Επίσκοπο Σόμες κ. Βασίλειο, τον Πανοσιολογιώτατο Έξαρχο Αρχιμανδρίτη κ. Δημήτριο, τον Δήμαρχο Κλούζ-Ναπόκα, τον Νομάρχη, τις λοιπές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, απο κληρικούς και σχεδόν απ΄ όλα τα τοπικά ΜΜΕ καθώς και την Εκκλησιαστική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση του Ρουμανικού Πατριαρχείου «ΤΡΙΝΙΤΑΣ»

Το απόγευμα της 24ης Μαρτίου παραμονής της εορτής του Ευαγγελισμού έλαβε χώρα στα προαύλεια του ομωνύμου και εορτάζοντος Μητροπολιτικού Ναού, η κατά την εκκλησιαστική τάξη υποδοχή του ιερού λειψάνου εν μέσω κυριολεκτικώς εκδηλώσεων λατρείας, από τον ιερό κλήρο και τον ευσεβή λαό, που ιδιαίτερα ευλαβούνται και τιμούν τον «άγιο του αιώνα μας».

Μετά το τέλος του πανηγυρικού εσπερινού ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μάζας, μετέφερε προς τον άγιο Κλούζ κ. Ανδρέα και τον άγιο Σόμες κ. Βασίλειο, τις αδελφικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας κ.κ. Εφραίμ.

Επιδαψίλευσε με την πατρική του αγάπη ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Εφραίμ, σύμπαντα τον φιλάγιο ιερό κλήρο και τον Ρουμανικό λαό, ευχόμενος όπως, ο αγαπών ιδιαιτέρως τους ομοδόξους Ρουμάνους αδελφούς μας, Άγιος Νεκτάριος, να τους χαριτώνει και να τους ενδυναμώνει στις ποικίλες δοκιμασίες της ζωής.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Σεβασμιώτατος άγιος Κλούζ κ.κ. Ανδρέας με κατάδηλη συγκίνηση και δέος, δοξολόγησε τον Άγιο Θεό, διότι όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα ζούμε Πάσχα προτού το Πάσχα, σήμερα εμείς οι ελάχιστοι αξιωνόμαστε μιας μεγάλης, πνευματικής δωρεάς, από σήμερα και στο εξής ο προσφιλής μας άγιος Νεκτάριος, ο και δικός μας άγιος, θα βρίσκεται και σωματικά ανάμεσά μας, ευλογώντας μας και ενισχύοντάς μας, στον πνευματικό αγώνα και στις θλίψεις του κόσμου.

Ευχαρίστησε αδελφικώς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, ανακηρρύσοντάς τον Μέγα Ευεργέτη της Εκκλησιαστικής του Επαρχίας, η αδελφική του αυτή χειρονομία καταγράφεται όχι μόνο στα άψυχα αρχεία της Ιεράς Μητροπόλεως και Αρχιεπισκοπής Κλούζ, αλλά κυρίως στις καρδιές των ευλαβών χριστιανών, αλλά και όλων εκείνων των ανθρώπων που θα προσκυνούν στο εξής το άγιο λείψανο και θα λαμβάνουν χάρη και αγιασμό. Η αγιοπροσφορά του αυτή, μας υποχρεώνει ανεξόφλητα δια βίου, είπε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε ακόμη να ευχαριστήσει και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονα, χαρακτηρίζοντάς τον Άρχοντα Ιεράρχη, στη εκκλησιαστική επαρχία του οποίου διακονεί, ο κομιστής του ιερού λειψάνου π. Γρηγόριος, δίνοντάς του την ευχή και ευλογία, να το μεταφέρει στη γενέτειρα του, εν μέσῳ της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ευχήθηκε στους δύο τιμίους αδελφούς του, να λαμπρύνεται στο διηνεκές η Αρχιερατεία τους με έργα σωτήρια και άγια. Να εχουν δε μεσίτη και υπερασπιστή εν ημέρᾳ Κρίσεως τον συνιεράρχη τους, Άγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως.

Τους απηύθυνε αδελφική πρόσκληση φιλοξενίας, για να ανταποδώσει στο ελάχιστο τις ευεργεσίες και ευλογίες τους.

Την 25η Μαρτίου τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Πανηγυρικό, Αρχιερατικό Συλλείτουργο με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αράντ κ. Τιμοθέου, και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Σαλάζ κ. Πετρωνίου και Σίγκετ κ. Ιουστίνου.

Το ιερό λείψανο μετά το πέρας των εορτίων εκδηλώσεων θα αποθησαυριστεί στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου, του ομωνύμου Ιατρικού Κέντρου περιθάλψεως καρκινοπαθών, που ανήκει στη Ιερά Μητρόπολη Κλούζ.

Διά τη ιστορία αναφέρουμε ότι, το Ιατρικό Κέντρο «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» εμπνεύσθηκε και ανήγειρε εκ θεμελίων, διαθέτοντας ολόκληρη την πατρική του περιουσία ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σόμες κ. Βασίλειος, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Κλούζ.

Ήδη λειτουργεί με εθελοντές ιατρούς, παρέχοντας άριστες ιατρικοφαρμακευτικές υπηρεσίες, κουφίζοντας κατά το δυνατό τον πόνο των πασχόντων αδελφών μας.

 

Του Αιμίλιου Πολυγένη


Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Θεοφανίων της Μόσχας τελέστηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου.

Στην Ακολουθία χοροστάτησε ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος, πλασιούμενος από τον Μητροπολίτη Ίστρας κ. Αρσένιο και τον Επίσκοπο Σολτενογκόρσκι κ. Σέργιο.

Να αναφερθεί ότι πριν την έναρξη της Ακολουθίας, σύμφωνα με την παράδοση ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρωσίας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία προσευχόταν και πέθανε γονατστός ο Άγιος Σεραφείμ που ονομάζεται "Ευσπλαχνία".

Πληροφορίες της Romfea.gr από την Μόσχα αναφέρουν ότι η εικόνα της Παναγίας φυλάσσεται εδώ και ένα χρόνο στην κατοικία του Πατριάρχη, η οποία μεταφέρθηκε στον Ναό προς ευλογία των πιστών και οι οποίοι την υποδέχθηκαν γονατιστοί.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εικόνα της Παναγίας είναι αγιογραφημένη σε πανί πάνω σε ξύλο κυπαρισσιού.

Η τεχνοτροπία δεν είναι Βυζαντινή, ενώ η Παναγία εμφανίζεται μόνη χωρίς το βρέφος αγκαλιά.

Τα χέρια τα κρατάει σταυρωμένα στο στήθος ενώ το βλέμμα της είναι χαμηλωμένο, γεμάτο ταπεινότητα.

Τέλος να σημειωθεί ότι γύρω από το φωτοστέφανο της Παναγίας γράφει: «Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Hide Main content block

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Συνήλθε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, ἀπό τῆς Τρίτης, 17ης, ... περισσότερα...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιερώνυμος: ''Καλούμαστε να αλλάξουμε μυαλό''
«Καλούμαστε να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε μυαλό, να αλλάξουμε εσωτερικά, για να μπορέσουμε να έχουμε πάλι υγιείς θεσμούς» τόνισε ο ... περισσότερα...

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός στην Κέρκυρα
Στο Προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος έγινε ο τελευταίος κατανυκτικός Εσπερινός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για την Ιερά Μητρόπολη ... περισσότερα...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε’ Κυριακή των Νηστειών στην Ι.Μ. Λεμεσού
Την Ε’ Κυριακή των νηστειών η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και του Αγίου Σάββα του εν Καλύμνω. Το ... περισσότερα...

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Γέροντας Μακάριος: ''Φοβόμαστε γιατί δεν αγαπάμε και δεν ανοίγουμε την ψυχή μας''
Σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, το απόγευμα τελέσθηκε στον Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό του Α­γί­ου ... περισσότερα...
top
Has no content to show!