Γράφτηκε από τον/την Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 06/08 19:20

prigiponnisa 1

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 5ην Αὐγούστου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χίου, Ἰατρός, Γεν. Γραμματεύς τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μυγδάλη, Συμβούλου αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, τῶν Νήσων καί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. Τό ἑσπέρας ὁ Παναγιώτατος διενυκτέρευσεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος, καί

β) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πριγκήπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 6ην ἰδίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως καί διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Χρυσάνθου (1824-1826), τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀναπαυομένου, καί Σωφρονίου Γ’ (1863-1866), ἀνακαινιστοῦ αὐτῆς.

Tόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Ἐκκλησιάσθησαν πολλοί πιστοί μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον, ὅστις ὑπεδέχθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου, μετά τῆς Ἐλλογ. Δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου.

Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστη καί ὁ Δήμαρχος τῶν Νήσων Ἐντιμ. κ. Erdem Gül, τόν ὁποῖον ὁ Πατριάρχης ηὐχαρίστησε διά τήν παρουσίαν του καί τόν συνεχάρη διά τήν πρόσφατον ἐκλογήν του, εὐχηθείς εἰς αὐτόν καί τούς συνεργάτας του καλήν καί καρποφόρον θητείαν.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ δεξίωσιν, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου τῶν Νήσων, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν γεῦμα εἰς ἰδιωτικήν οἰκίαν ὁμογενῶν.

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν.

prigiponnisa 2

Εμφανίσεις: 300659
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: