Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

rabdoi

Δρ. Αναστάσιος Βαβούσκος στην Romfea.gr
Δικηγόρος - Διδάκτωρ του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Α.Π.Θ.


Με αφορμή το ζήτημα του δικαιώματος εκλέγεσθαι των Τιτουλαρίων Επισκόπων και Μητροπολιτών, δημοσίευσα προσφάτως ένα άρθρο με τίτλο: «Εκλογή Τιτουλαρίου Επισκόπου σε Μητρόπολη της Εκκλησίας της Ελλάδος», στο οποίο εξέθεσα απόψεις, που είχα ήδη δημοσιοποιήσει και σε παλαιότερο άρθρο μου σε ιστοσελίδα εκκλησιαστικής ειδησεογραφίας.

Σκοπός και των δύο άρθρων ήταν να καταδειχθεί η αντίφαση μεταξύ της βουλήσεως του νομοθέτη για εξάλειψη του φαινομένου των αντικανονικών τιτουλαρίων αρχιερέων (αλλά και Βοηθών Επισκόπων) και της εμμονής της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνεχίζει να εκλέγει Τιτουλαρίους Αρχιερείς.
Ταυτοχρόνως, δε, τα δύο άρθρα στόχευαν στο να δημιουργήσουν έναν προβληματισμό γύρω από αυτό το φαινόμενο, ώστε να υποβοηθηθεί η άρση της άνισης μεταχειρίσεως, που υφίσταντο οι μετά την δημοσίευση του Καταστατικού Χάρτη Τιτουλάριοι Μητροπολίτες, σε σχέση με τους προ της δημοσιεύσεως του Χάρτη ομοίου καθεστώτος αδελφούς τους.

Προς αποφυγήν μάλιστα, οιασδήποτε παρεξηγήσεως, καθιστώ σαφές, πως δεν γνωρίζω τον φερόμενο ως εκλεκτό του Μακαριωτάτου για την Μητρόπολη Γλυφάδος Τιτουλάριο Αρχιερέα.

Εξεπλάγην, λοιπόν, όταν ανέγνωσα σήμερα στην αυτή ιστοσελίδα το γνωμοδοτικό σημείωμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και μάλιστα τόσο ευχάριστα όσο και δυσάρεστα.

Εξεπλάγην, ευχάριστα, καταρχήν, διότι το πρόσφατο άρθρο μου υπήρξε αιτία προβληματισμού και αντιδράσεως από την Εκκλησία της Ελλάδος και μάλιστα εκ μέρους προβεβλημένου Ιεράρχη αυτής.

Περαιτέρω, εξεπλάγην ευχάριστα, διότι κατά την ανάγνωση του γνωμοδοτικού σημειώματος διαπίστωσα, ότι:

Α) όλη η υπ’ αριθ. 1 παράγραφος του γνωμοδοτικού σημειώματος (πλήν της προσθήκης μιας προτάσεως σε παρένθεση («με την συγκατάθεση και προτροπή της τότε Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος»), ονομάτων τεσσάρων επισκόπων, μιας παραγράφου ολίγων γραμμών («Για το λόγο αυτό……Μητροπολίται και Επίσκοποι»)) και μιας φράσεως στο τέλος («…, εκλέγοντας …….ψιλώ ονόματι») και

Β) η πρώτη, δεύτερη και τρίτη υποπαράγραφος της υπ’ αριθ. 2 παραγράφου του γνωμοδοτικού σημείωματος (πλήν μιας παραγράφου «Γι’ αυτό και….Εκκλησίας της Ελλάδος» και της μετατροπής της φράσεως: «κατά το γράμμα της διατάξεως» από το δικό μου κείμενο σε «κατά το πνεύμα αλλά και κατά το γράμμα»)

Συνιστούν πλήρη και ακριβή αντιγραφή λέξη προς λέξη (mot a mot) από το άρθρο, που δημοσίευσα στις 13/1/2016 με τον τίτλο: «Μπορεί να διεκδικήσει Μητρόπολη ο από Καρθαγέννης νέος Τιτουλάριος Μητροπολίτης Διαυλείας;» και είναι ήδη ανηρτημένο και στην προσωπική μου ιστοσελίδα (βλ. http://www.vavouskos.com/cms/el/posts/page/3/).

Εξεπλάγην, όμως, τελικώς δυσάρεστα, όταν διαπίστωσα, ότι ο συντάκτης του γνωμοδοτικού σημειώματος δεν έκανε καμία αναφορά ή παραπομπή στο όνομά μου και στο προαναφερθέν άρθρο, όπως άλλωστε επιβάλλουν και οι κανόνες της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας.

Με αποτέλεσμα, να δημιουργείται στον αναγνώστη η εσφαλμένη εντύπωση, ότι το σύνολο του γνωμοδοτικού σημειώματος είναι προϊόν πνευματικής διεργασίας του συντάκτη αυτού, ενώ αυτό δεν είναι αληθές.

Για το ζήτημα αυτό εκφράζω απλώς την λύπη μου.

Πέραν αυτού, δεν θα ήθελα να υπεισέλθω σε ανάλυση επί των θεμάτων ουσίας και ειδικότερα επί της επιχειρηματολογίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου υπέρ του αποκλεισμού των Τιτουλαρίων Αρχιερέων από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Θα ήθελα να επισημάνω, όμως, μόνο τα εξής:

α) χαίρομαι, διότι στο γνωμοδοτικό σημείωμα επισήμως ομολογείται και αναγνωρίζεται η αντικανονικότητα των θεσμών του Βοηθού Επισκόπου και των Τιτουλαρίων Επισκόπων και Μητροπολιτών

β) όλη η επιχειρηματολογία αναλίσκεται στην περίπτωση των Βοηθών Επισκόπων και όχι στην υπό συζήτησιν περίπτωση των Τιτουλαρίων Αρχιερέων.

γ) η μέσω νομοθετικής ρυθμίσεως - μετά την θέση σε ισχύ του Κ.Χ.Ε.Ε - θέσπιση θέσεων Βοηθών Επισκόπων και αναγνώριση μόνον σ’ αυτούς του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, δεν αποτελεί ερμηνευτικό κριτήριο και για τον αποκλεισμό αντιστοίχως από το δικαίωμα αυτό των Τιτουλαρίων Επισκόπων και Μητροπολιτών, που εξελέγησαν μετά την θέση σε ισχύ του Κ.Χ.Ε.Ε. αλλά η Εκκλησία της Ελλάδος απείχε από το να ασχοληθεί με την περίπτωσή τους. Θα έλεγα, ότι αντιθέτως ισχυροποιεί το επιχείρημα περί άνισης μεταχειρίσεως των τελευταίων και ενισχύει την άποψη μου για συμπερίληψη αυτών στους δικαιούχους του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε Μητρόπολη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

δ) τόσο η Εισηγητική Έκθεση όσο και ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος αναφέρονται στους Τιτουλαρίους Επισκόπους και Μητροπολίτες γενικώς. Δεν αναγνωρίζουν Τιτουλαρίους Αρχιερείς με θεσμοθετημένη θέση και Τιτουλαρίους Μητροπολίτες «ψιλώ ονόματι». Αυτές είναι διακρίσεις χωρίς νομική αξία. Συνεπώς, η διάκριση αυτή ως άνευ νομικής σημασίας δεν μπορεί να θεμελιώσει και να δικαιολογήσει διαφορετική νομική μεταχείριση.

ε) Η δε μια θεσμοθετημένη θέση Τιτουλαρίου Αρχιερέα, η οποία μνημονεύεται στο γνωμοδοτικό σημείωμα, δεν έχει ουδεμία σχέση με το υπό συζήτησιν θέμα, διότι αφορά σε Τιτουλάριο Επίσκοπο για τον οποίο δεν υπάρχει ουδεμία πρόβλεψη στην σχετική διάταξη (θετική ή αρνητική) ως προς το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, αν αυτό θα μπορούσε να γίνει. Διαπίστωση, που αποδεικνύει περίτρανα την έλλειψη ειδικής νομοθετικής ρυθμίσεως για τους Τιτουλαρίους Αρχιερείς και την ανάγκη ερμηνευτικής προσεγγίσεως του θέματος, όπως υποστηρίζω εγώ.

Έχω την αίσθηση, ότι μετά από όλα αυτά, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι πιθανόν να προχωρήσει σε ειδική νομοθετική ρύθμιση, που να αποκλείει ρητώς τους μετά την θέση σε ισχύ του Καταστατικού Χάρτη Τιτουλαρίους Αρχιερείς από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε Μητρόπολη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η΄ και όχι.

Εμφανίσεις: 300902
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: