Γράφτηκε από τον/την . Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

kissas 1

Καλεσμένος της εκπομπής «Ψαλτική των Ελλήνων» και του Γεωργίου Δεμελή, ήταν αυτή την φορά ο Άρχων Πρωτομαΐστωρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Σταμάτιος Κίσσας.

Ο κ. Κίσσας μιλώντας στον Γιώργο Δεμελή απάντησε σε ερωτήσεις περί της ψαλτικής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, για τους μεγάλους Άρχοντες Πρωτοψάλτες και Λαμπαδαρίους, περί ύφους, κ.α.

Μια συνέντευξη που θα συζητηθεί…

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ἐγεννήθη τῇ 2α Ἰανουαρίου 1954 εἰς τό Χρυσοκέραμον (Τσεγκέλκιοϊ) τῆς Ἀσιατικῆς ὄχθης τοῦ Καταστένου, ἐν Κωνσταντινουπόλει.

Ἀπὸ ἡλικίας τῶν ἓξ ἐτῶν ψάλλει ἀπὸ τὴν θέσιν τοῦ κανονάρχου, ἀναγνώστου, δομεστίκου, β’ ψάλτου καὶ α’ ψάλτου εἰς διαφόρους ἱεροὺς Ναοὺς ἐν Κων/πόλει, Λονδίνῳ καὶ Ἀθήναις.

Ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. Βασιλείου Νικολαΐδου.

Ἔψαλλεν ἐπὶ μίαν ἐννεαετίαν εἰς Λονδῖνον (Ἅγιον Νεκτάριον Battersea καὶ Κοίμησιν Θεοτόκου Wood Green).

Ἀπὸ τοῦ 1993 διαμένει μονίμως εἰς τὰς Ἀθήνας ἐξασκῶν τὸ ἐπάγγελμα τοῦ Συμβούλου Ἐπενδύσεων-Ἐπιχειρήσεων.

Ἀπὸ τοῦ Φεβρουαρίου 1999 ὑπηρετεῖ τὴν Ἱερὰν Τέχνην ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ α’ ψάλτου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου ἐν Καβουρίῳ Βουλιαγμένης-Ἀττικῆς.

Ἀπὸ δὲ τῆς 15ης Μαΐου 2011 ὅτε καὶ ἐνεκαινιάσθη ὁ νέος περικαλλὴς ἐνοριακὸς ναὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Βουλιαγμένης (πανηγυρίζει τὴν ἡμέραν τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου), διακονεῖ τὸ Ἱερὸν Ἀναλόγιον τῆς ἐνορίας ταύτης μὲ ἀριστερὸν ἱεροψάλτην τὸν κατὰ σάρκα υἱὸν αὐτοῦ Εὐάγγελον, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετατραπέντος εἰς ἐνοριακὸν παρεκκλήσιον.

Ἀπὸ τοῦ 1996 μέχρι καὶ τοῦ Φεβρουαρίου 2017 διετέλεσεν ἀνελλιπῶς μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς «Ἑστίας Κωνσταντινουπόλεως» κοινωφελοῦς καὶ φιλανθρωπικοῦ Σωματείου ποὺ συντηρεῖ Γηροκομεῖον εἰς τὴν Παλαιὰν Φώκαιαν Ἀττικῆς.

Ἀπὸ τοῦ 1997 διακονεῖ ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ προέδρου τόν ἱστορικὸν «ἐν Ἀθήναις Σύλλογον Μουσικοφίλων Κων/πόλεως».

Ἀπὸ τοῦ Ἀπριλίου 2003 μέχρι τοῦ τέλους Σεπτεμβρίου 2006 ὑπῆρξε συνεργάτης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ( 89,5 FM ) μὲ τὴν ἐκπομπὴν «Πολίτικο Ἀναλόγιο».

Ἀπὸ δὲ τῆς 29ης Σεπτεμβρίου 2009 συνεργάζεται καὶ πάλιν μὲ τὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (89,5 FM) μὲ τὴν ὡριαίαν ἐκπομπὴν «Ἀπὸ τὴν ψαλτικήν Παράδοσιν τῆς Κων/πόλεως» μεταδιδομένην ἑκάστην Τρίτην στὰς 16.00 ἢ 17.00.

Τυγχάνει μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) ἀπὸ τοῦ 2011, κατὰ δὲ τὴν θητείαν 2014-2017 β’ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Δ.Σ.

Ἐτιμήθη ὑπὸ τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου τὴν 22αν Φεβρουαρίου 2016 μὲ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Εἶναι ἔγγαμος καὶ πατὴρ δύο τέκνων. 

Εμφανίσεις: 303256
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: