Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

xairetismoi-kenias-58

Γράφει ο Μητροπολίτης Ναϊρόμπι και κεντρικής Κένυας κ. Μακάριος στην Romfea.gr


Ἦταν κι αὐτὸ προγραμματισμένο μέσα στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι, στὴν ἤδη ποιμαντική μας περιοδεία στὶς ἐνορίες ποὺ βρίσκονται γύρω ἀπὸ τὸ θεαματικὸ βουνὸ ποὺ εἶναι συνέχεια χιονισμένο καὶ ἐνῶ βρισκόμαστε στὸ τέλος, ἀφοῦ μπορέσαμε νὰ ἐπισκεφθοῦμε τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς μᾶς τῶν φυλῶν Κικούγιου καὶ Μασάι, βρεθήκαμε χτές Παρασκευή, ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸν κοφτερὸ ἥλιο, ἐδῶ στὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης καὶ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, νὰ ἀναγνώσουμε τὴν Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἴσως νὰ φαίνεται σὰν παραμύθι ἡ εἴδηση. Ἔφθασε τὸ μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας σ’ αὐτὸ τὸ πουθενὰ κυριολεκτικὰ καὶ μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀπολαμβάνουν καὶ νὰ γεύονται μαζί μας αὐτὰ τὰ τόσο σημαντικὰ μηνύματα, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Δόξα τῷ Θεῶ πάντων ἕνεκεν! Ἀκριβῶς δίπλα στὴ γειτονικὴ χώρα τῆς Τανζανίας ἀναπαύεται ἥσυχα ὁ πρῶτος Ὀρθόδοξος Ἱεραπόστολος τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Σαρίκας ποὺ ἐργάστηκε κάτω ἀπὸ τὶς τότε ἀντίξοες συνθῆκες νὰ σπείρει τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ κάνει τὶς πρῶτες βαπτίσεις Ἀφρικανῶν (1910 – 1942). (Στὶς μαυρόασπρες φωτογραφίες τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.)

Ἐπειδὴ τὸ περίφημο αὐτὸ βουνό, τὸ ὀνομαζόμενο Κιλιμάντζαρο, θεωρεῖται τὸ μεγαλύτερο καὶ ψηλότερο σ’ ὅλη τὴν Ἤπειρο τῆς Ἀφρικῆς, γίνεται αἰτία γιὰ ἕνα ἀκόμα λόγο, ὅτι εἶναι συνέχεια χιονισμένο, νὰ προσελκύει τὸ ἐνδιαφέρον χιλιάδων ἀνθρώπων ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ καταφθάνουν μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τὸ θαυμάσουν.

Ἄλλοι φυσικὰ ἐξασκημένοι περιηγητές, πεζοπόροι καὶ ὀρειβάτες, ἀνεβαίνουν πάνω στὸ βουνὸ αὐτό, γιατί καθ’ ὁδὸν ὑπάρχουν παράξενα καὶ ἄγρια ζῶα.

Σ’ αὐτὸν ἀκόμα τὸν τεράστιο ὄγκο, στὶς πλαγιές του, ποὺ εἶναι εὐφορότατες, καλλιεργοῦνται ὅλων των εἰδῶν τροπικὰ λαχανικὰ καὶ φροῦτα.

Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιβλητικότερα θεάματα τῆς Ἀφρικανικῆς της, ἀφοῦ οἱ ἀρχαῖοι τόσο τὸ θαύμαζαν, ποὺ πίστευαν ὅτι ἐκεῖ κατοικεῖ μόνον ὁ Θεός.

Τὸ ὕψος τοῦ βουνοῦ εἶναι 6101 μέτρα. Εἶναι γεγονὸς ὅτι κάποια μέρα, πρὶν ἀρκετὲς δεκαετίες, ὅταν ἀκόμα ἤμουν λαϊκός, δοκίμασα νὰ ἀνεβῶ ὄχι πάρα πολὺ ψηλά, θαύμασα ὅμως τὴν πλούσια καταπράσινη βλάστηση καὶ τὴν ἐπιβλητικότητά του. Εἶναι κάτι τὸ μοναδικό.

Σήμερα ποὺ ἀκούστηκαν οἱ χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας σὲ ἀπόσταση μόνο μερικῶν λεπτῶν, εὐχαριστήσαμε τὸν Θεὸ πού, ὁπωσδήποτε, μὲ τὴν Θεία Πρόνοιά Του, δημιούργησε ὅλα «λίαν καλῶς», ἀκριβῶς γιὰ νὰ μποροῦμε ν’ ἀναφωνοῦμε «πάντα ἐν σοφία ἐποίησας», Κύριε. Ἀμήν.

Φυσικά, ἡ περιοδεία συνεχίστηκε μέσα σὲ συνθῆκες ἄθλιες γιὰ τὸν φτωχὸ καὶ ἀπροστάτευτο πληθυσμὸ τῆς περιοχῆς αὐτῆς γύρω ἀπὸ τὸ Ὅρος Κιλιμάντζαρο.

Ἡ ἀνομβρία καὶ ἡ συνεχὴς ξηρασία, ὁ καυτερὸς ἥλιος, ἡ ζέστη, ἡ σκόνη.

Νὰ ποιοὶ εἶναι οἱ κύριοι λόγοι, ποὺ πραγματικὰ οἱ ἄνθρωποι ὑποφέρουν, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει κανένα ἐνδιαφέρον οὔτε ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς πολιτικοὺς ποὺ ἀδιαφοροῦν καὶ παρακολουθοῦν ἐκ τοῦ μακρόθεν τὰ διαδραματιζόμενα.

Περπατήσαμε μόνοι μας καὶ εἴδαμε μέσα σ’ αὐτὴ τὴν πρωτότυπη καὶ μοναδικὴ στὸ εἶδος της φύση, τὰ γεγονότα ἔτσι ὅπως ἐξελίσσονται μέσα στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.

Οἱ ἀνάγκες εἶναι πολλὲς καὶ ποικίλες. Τὰ παιδάκια πεινοῦν. Ὅ,τι μπορέσαμε νὰ τοὺς προσφέρουμε ἦταν ἐλάχιστο μπροστὰ στὶς ἀνάγκες τους.

Πέτρες καὶ βράχοι παντοῦ. Λέγεται ὅτι πρὶν ἀπὸ ἑκατομμύρια χρόνια, ἐκεῖ, πάνω στὸ χιονισμένο βουνό, ὑπῆρχε ἕνα ἡφαίστειο ποὺ ἐξερράγη καὶ αὐτὰ εἶναι τὰ κατάλοιπά του.

Μέχρι σήμερα ὑπάρχει ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐν ἐνεργεία. Ὑπάρχουν στὴν ὅλη περιοχὴ αὐτοὶ οἱ τεράστιοι βράχοι καὶ οἱ πέτρες ποὺ μαρτυροῦν μὲ τὸν τρόπο τους τὴν ἀλήθεια γύρω ἀπὸ τὴν ἱστορία αὐτή.

Κανεὶς δὲν χορταίνει νὰ θαυμάζει τὸ ὄμορφο τοπίο, τὴ φύση, τὰ ἄγρια ζῶα, ποὺ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, τὰ πολύχρωμα πουλιὰ ποὺ κελαηδοῦν καὶ πετοῦν, συνομιλώντας μεταξύ τους καὶ τραγουδώντας.

Αὐτὸ ἀποδεικνύει πέραν πάσης ἀμφιβολίας πόσο ὁ Μέγας Δημιουργὸς καὶ Ἀρχιτέκτων τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ μερίμνησε μὲ τόση σοφία καὶ σύνεση, ἔτσι ὥστε ὅλα νὰ μποροῦν νὰ συνυπάρχουν καὶ νὰ εὐχαριστοῦν, νὰ δοξολογοῦν τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδας.

Ὁ ἀπόηχος τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας σ’ αὐτὸ τὸ ἀπόμερο μέρος τῆς γῆς δίνει ἕνα μήνυμα ἐλπίδας καὶ ἐπιβεβαίωσης ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία τελικὰ νικᾶ καὶ ζεῖ καὶ πορεύεται μέσα σ’ αὐτὸ τὸν συγχυσμένο καὶ πολιτισμικὸ κόσμο, καλώντας ὅλα τα ἀνθρώπινα ὄντα κάθε φυλῆς, χρώματος, γλώσσας, πολιτισμοῦ νὰ συμφιλιωθοῦν μὲ τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ μοναδικὸ καὶ ξεχωριστὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης, αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος χρησιμοποίησε γιὰ νὰ ἐλευθερώσει ὅλο τὸν κόσμο ἀπὸ τὰ δεινά της δουλείας, τοῦ σκότους καὶ τῆς ἄγνοιας.

Ἐδῶ κάτω ἀπὸ τοὺς πρόποδες τοῦ Ὅρους Κιλιμάντζαρο, στέλνει αὐτὸ τὸ μήνυμα γιὰ νὰ ξεκουράσει τὸν κουρασμένο ἄνθρωπο, τὸν διωκόμενο, τὸν περιφρονημένο, τὸν φτωχό, τὸν πεινασμένο καὶ διψασμένο, δίνοντάς του πλούσια καὶ ἔμπρακτα τὴν ἀδιάκοπη ἀγάπη Του, ἀκριβῶς, γιὰ νὰ τὸν καταστήσει, στὸ τέλος, ἐργαστήριο ἁγιότητας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εμφανίσεις: 301137
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: