Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

0sinodos fanari

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας, τήν Τρίτην, 19ην, τήν Τετάρτην, 20ήν καί τήν Πέμπτην, 21ην Ἀπριλίου 2016, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς Τετάρτης, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννης, Τοποτηρητής τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, ἀνυψώθη ἀπό τοῦ βαθμοῦ τοῦ Ἐπισκόπου εἰς τήν ἀξίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί διωρίσθη Πατριαρχικός Ἔξαρχος τῶν Παροικιῶν τούτων, συνῳδά καί τῇ ἀποφάσει τῆς Γενικῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐξαρχίας, συνελθούσης τῇ 28ῃ Μαρτίου ἐ. ἔ. .

Ἐν τέλει τῆς τελευταίας συνεδρίας, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις ἁγίαις ἡμέραις τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀτλάντας κυρίου Ἀλεξίου αἱ προσήκουσαι τῇ περιστάσει εὐχαί.

Εμφανίσεις: 301095
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: