Γράφτηκε από τον/την Εκ της Γραμματείας. Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

sabezi 1

Στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Σαμπεζύ Γενεύης) πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017, η καθιερωμένη επίσημη τελετή για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους (Dies academicus 2017).

Μετά την ακολουθία του Aγιασμού στoν Ιερό Σταυροπηγιακό Ναό του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Ιερεμίου, ανεγνώσθη ελληνιστί και γαλλιστί το σεπτό Μήνυμα της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου και του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Τελμησσού κ. Ιώβ αντιστοίχως.

Ακολούθησε η Ομιλία του Προϊσταμένου του Ορθοδόξου Κέντρου, Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Ιερεμίου και οι Χαιρετισμοί του Κοσμήτορος του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών, Καθηγητού κ. Βλασίου Φειδά, της Αντιπρυτάνεως του Πανεπιστημίου του Φριβούργου Ελλογιμωτάτης κ. Astrid Kaptijn, της Αντικοσμήτορος της Προτεσταντικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης Ελλογιμωτάτης κ. Elisabeth Gangloff–Parmentier, καθώς και της εκπροσώπου του Ινστιτούτου Οικουμενικών Σπουδών της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Φριβούργου Ελλογιμωτάτης κ. Barbara Hallensleben.

Εις το Μηνύμά του ο Παναγιώτατος ανέφερε ότι η ανάπτυξις και η πλουσία καρποφορία του Ινστιτούτου οφείλεται κατά πολύ στην ακαδημαϊκή στήριξή του εκ μέρους των Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων Φριβούργου και Γενεύης και εξέφρασε τις ευχαριστίες του Οικουμενικού Θρόνου προς τας παρούσας καθηγητρίας-εκπροσώπους των Θεολογικών Σχολών των εν λόγω ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Εις το Μήνυμα της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος τονίζονται και τα εξής:

«Θεωρούμεν επίσης σημαντικό το γεγονός ότι το καθ’ ημάς Ινστιτούτο λειτουργεί εν Γενεύη, είς την πόλιν των διεθνών οργανισμών, των ανθρωπιστικών παραδόσεων και της επιστημονικής πρωτοπορίας, εις εν περιβάλλον, το οποίον καλεί την Θεολογία να διαλεχθεί με τον σύνχρονον κόσμον όπου και ημείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί καλούμεθα να διασώσωμεν την ιδοπροσωπίαν μας. Η Θεολογία, η οποία διδάσκεται και καλλιεργείται εις το Ινστιτούτο ημών, δεν αποσιωπά τας αναποφεύκτους εντάσεις μεταξύ της λεγομένης μετανεωτερικότητος, εντάσεις, αι οποίαι δύνανται να λειτουργήσουν ως δημιουργική πρόκλησις και ευκαιρία ορθοδόξου χριστιανικής μαρτυρίας σήμερον.

Εις αυτό το ακδημαϊκόν, πολιτισμικόν και πνευματικόν περιβάλλον, το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας όχι μόνον ικανοποίησε τας προσδοκίας των ιδρυτών του, αλλά ανεδείχθη εις σημαντικόν ορθόδοξον θεολογικόν φυτώριον. Πλειάς νέων θεολόγων εκ πασών των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησίων μετεξεπαιδεύθησαν εις αυτό. Οι πτυχιούχοι του Ινστιτούτου διακονούν ευόρκως τας Εκκλησίας των από υψηλάς θέσεις ευθύνης, ως επίσκοποι, ιερείς, καθηγηταί πανεπιστημίου, εις την εκκλησιαστικήν διοίκησιν, την εκπαίδευσιν και την ποιμαντικήν διακονίαν. Άπαντες δε διακρίνονται δια την πιστοτητά των εις την Ορθόδοξον παράδοσιν, δια το οικουμενικόν των πνεύμα και δια το ενδιαφέρον των δια τον σύνχρονον άνθρωπον και τα ζωτικά αυτού προβλήματα».

Ο Προϊστάμενος του Ορθοδόξου Κέντρου, Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, υπογράμμισε ότι η καθιερωμένη σεμνή τελετή επί τη ενάρξει εκάστου ακαδημαϊκού έτους αποτελεί πάντοτε ένα ιδιαιτέρως σημαντικό γεγονός για τη λειτουργία και την πορεία του Ινστιτούτου. Ο Σεβασμιώτατος προσέθεσε ότι το Ορθόδοξο Κέντρο έχει ως βασικό σκοπό τη στήριξη του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο καταρτίζει επιλεγμένους θεολόγους των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, τα οποία εις το μέλλον θα συμμετάσχουν στους διεκκλησιαστικούς διάλογους. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η εικοσαετής προσφορά του εν λόγω Ινστιτούτου είναι εντυπωσιακή και ότι οι διακόσιοι (200) περίπου απόφοιτοί του αποτελούν σημαντικά στελέχη των Εκκλησιών τους εις τον εκκλησιαστικό και τον ακαδημαϊκό χώρο.

Ο Κοσμήτωρ του Ινστιτούτου, Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδάς, υπογράμμισε στην ομιλία του τη σημασία του τριμερούς Μεταπτυχιακού προγγράμματος θεολογικών σπουδών αναφορικώς προς τους διαχριστιανικούς Θεολογικούς διαλόγους, τις διεκκλησιαστικές σχέσεις και την Ορθόδοξη Διασπορά, προσέθεσε δε τα εξής: 

«Οι νέες αυτές προοπτικές διευρύνουν και την αποστολή του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, αφού πολλοί πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού στελεχώνουν ήδη τη διοικητική οργάνωση και τη λειτουργία πολλών Μητροπόλεων της Ορθόδοξου Διασποράς, αποτελεί δε μία συνεχή πρόσκληση για την άμεση αξιοποίηση και των νέων πτυχιούχων του μεταπτυχιακού μας προγράμματος. Στα πλαίσια αυτά, οι νέοι πτυχιούχοι θα προστίθενται συνεχώς στους ήδη υπάρχοντες πτυχιούχους των Μητροπόλεων της Διασποράς και θα ενισχύσουν το πνεύμα της αρμονικής αλληλέγγυας συνεργασίας και του οικουμενικού διαλόγου όχι μόνο στις ορθόδοξες , αλλά και στις διεκκλησιαστικές σχέσεις».

Οι καθηγήτριες-εκπρόσωποι των Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων Φριβούργου και Γενεύης εξέφρασαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους για τη μακροχρόνια συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο του Σαμπεζύ. Εξήραν τη σημασία της παρουσίας των Ορθοδόξων φοιτητών στις Θεολογικές Σχολές για τους δικούς τους φοιτητές και για την καλλιέργεια οικουμενικού πνεύματος, ενώ αναφέρθηκαν επίσης στην ταχεία προόδο που σημειώνουν οι φοιτητές μας στις σπουδές τους και στην ποιότητα και την επιστημονική αξία των διπλωματικών τους εργασιών.

Ακολούθησε η επίδοση στους οκτώ νέους αποφοίτους του Ινστιτούτου, των Διπλωμάτων Master of Arts en études théologiques (Spécialisation : Orthodoxie et études interchrétiennes), καθώς και των Πιττακίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διά των οποίων απονέμεται εις αυτούς ο τίτλος του Διδασκάλου της Ορθοδόξου Θεολογίας.

Οι εφετινοί πτυχιούχοι είναι οι εξής: κ. Andrij Krochak (Οικουμενικό Πατριαρχείο), κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος (Οικουμενικό Πατριαρχείο), κ. Ivan Ilin (Εκκλησία Ρωσίας), κ. Ognjen Zvekic (Εκκλησία Σερβίας), κ. Kristiyan Yanakiev (Εκκλησία Βουλγαρίας), κ. Αναστάσιος Λουκάς (Εκκλησία Ελλάδος), κ. Ευστάθιος Χιώλος (Εκκλησία Ελλάδος) και κ. Jakub Oniszczuk (Εκκλησία Πολωνίας).

Στην προσφώνησή του, εκ μέρους των νέων αποφοίτων, ο κ. Ivan Ilin ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για τη χορήγηση της υποτροφίας σε όλους τους φοιτητές του Ινστιτούτου, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορθοδόξου Κέντρου, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιο για την προσφορά του, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ελβετίας κ. Ιερεμία και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λαμψάκου κ. Μακάριο για τη φιλοξενία και την πατρική τους αγάπη, καθώς και τους Καθηγητές των τριών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για συμβολή τους στην άρτια θεολογική κατάρτιση των φοιτητών.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ενεγράφησαν στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας επτά νέοι φοιτητές, οι εξής: Ιερολογιώτατος Αρχιδιάκονος κ. Ευγένιος Καρακωνσταντάκης (Οικουμενικό Πατριαρχείο), κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης (Οικουμενικό Πατριαρχείο), κ. Χρήστος Τσιρούδης (Οικουμενικό Πατριαρχείο), κ. Goran Rakocevic (Εκκλησία Σερβίας), κ. Nodar Baratashvili (Εκκλησία Γεωργίας), κ. Ανδρέας Λαδάς (Εκκλησία Ελλάδος) και κ. Χρήστος Ξηρός (Εκκλησία Ελλάδος).

Οι ως άνω νέοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν θεολογικά μαθήματα σε τρία εξάμηνα, με βάση τις αρχές της Διακηρύξεως της Bologna (1999), τόσο στο Ινστιτούτο (Ορθόδοξη Θεολογία), στο οποίο διδάσκουν οι Ορθόδοξοι Καθηγητές κ. Βλάσιος Φειδάς, κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής και ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ Getcha, όσο και στις Θεολογικές Σχολές Φριβούργου (Ρωμαιοκαθολική Θεολογία) και Γενεύης (Προτεσταντική Θεολογία).

Παράλληλα συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Ινστιτούτο και οι φοιτητές του τρίτου εξαμήνου, οι οποίοι ενεγράφησαν για πρώτη φορά πέρυσι οι κ. Στυλιανός Παπαλεβυζάκης (Οικουμενικό Πατριαρχείο), κ. Andreï Korzun (Εκκλησία Ρωσίας), κ. Marko Palezevic (Εκκλησία Σερβίας), κ. Saba Kevlishvili (Εκκλησία Γεωργίας), Αιδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος κ. Ηλίας Γάτσιος (Εκκλησία Ελλάδος), κ. Αλέξανδρος Αναστασόπουλος (Εκκλησία Ελλάδος) και κ. Λάζαρος Καλαϊτζίδης (Εκκλησία Ελλάδος).

Στην τελετή παρέστησαν ως εκπροσώποι: Η Εξοχωτάτη Πρέσβυς της Ελλάδος στην Ελβετία κ. Χαρά Σκολαρίκου, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Γενεύη Εξοχώτατος Πρέσβυς κ. Άγγελος Υψηλάντης, ο Αποστολικός Νούντσιος του Βατικανού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κ. Ivan Jurkovic, ο Διοικητικός Σύμβουλος του Δήμου Pregny-Chambésy κ. Philippe Pasche, εκπρόσωποι Εκκλησιαστικών και Οικουμενικών Οργανισμών, προσωπικότητες της πνευματικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας ως επίσης και της πολιτιστικής ζωής της Γενεύης, φίλοι του Ορθοδόξου Κέντρου και του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου και πλήθος κόσμου.

Η τελετή έκλεισε με τον Πολυχρονισμό του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ακολούθησε η καθιερωμένη επίσημη δεξίωση, η οποία παρετέθη στους χώρους του Ορθοδόξου Κέντρου.

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

sabezi 2

Εμφανίσεις: 302838
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: