Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

nisteia

Του Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κ. Εμμανουήλ | Romfea.gr


«Συ τις ει ο κρίνων αλλότριον οικέτην;
Τω ιδίω Κυρίω στήκει ή πίπτει σταθήσεται
δε δυνατός γαρ εστίν ο Θεός στήσαι αυτόν»
(Ρωμαίους Κεφ. ΙΓ΄)

«Δεύτε υποδεξώμεθα των Νηστειών το χάρισμα ως Θεοδώρητον καιρόν της μετανοίας…» 

«Ήλθε η Νηστεία, η μήτηρ της σωφροσύνης, η κατήγορος της αμαρτίας και συνήγορος της μετανοίας, η πολιτεία των Αγγέλων και σωτηρία των ανθρώπων.

Έρημος ειμί αρετών ευσεβών, λιμώττων δε κράζω. Ο έλεους χορηγός προφθάσας Σύ με οίκτειρον».

Επιλογή προτάσεων σχετικά με το δώρο της νηστείας με την ευρύτερη της διάσταση - αυτή που θέλει την νηστεία όχι μόνο ως νηστεία αποχής τροφών αλλά η νηστεία από την «μάστιγα» της του πλησίον καταλαλιάς από τον πλούσιο χώρο του υμνογραφικού λόγου. 

Στον ευλογημένο χρόνο της μεγάλης Τεσσαρακοστής πρώτη θέση κατέχει η νηστεία.

Μια νηστεία που από μια εξόφθαλμη παρατήρηση έχει την αφετηρία της στην αποχή από συγκεκριμένες τροφές, με πρώτη την αποχή του κρέατος και όλων των γαλακτοκομικών ειδών.

Ορισμοί πολλοί έχουν αποδοθεί σχετικά με την έννοια της Νηστείας. 

Οι νηπτικοί – ασκητικοί πατέρες έχουν δώσει πολλές ερμηνείες για την νηστεία εκείνη, που είναι αληθινή και σωτήρια για τον όλο άνθρωπο. 

Με βάση τα θεϊκά λόγια ότι «τούτο το γένος» με τίποτε περισσότερο ή λιγότερο δεν μπορεί να σωθεί, παρά μόνον «εν προσευχή και νηστεία».

Έτσι οι Καθολικοί και Οικουμενικοί Πατέρες της Εκκλησίας που έζησαν δια βίου «εν προσευχή και νηστεία» εκήρυξαν την νηστεία ως «παθοκτόνο» που τους «κακωθέντας υπό της αμαρτίας, ιατρεύειν επαγγέλλεται…». 

Αυτόν τον «Θεόσδοτον βοηθόν» της αγίας Νηστείας τιμούμε αυτό το άγιο τεσσαρακονθήμερο της πορείας μας προς το Άγιο Πάσχα.

Τιμώ την Νηστεία σημαίνει τηρώ την νηστεία. Και τηρώ την Νηστεία μη «σκυθρωπάζων Ιουδαϊκώς» αλλά «Εκκλησιαστικώς φαιδρυνόμενος». Την τηρώ δηλαδή όχι με σύνδρομα μιας υποκρισίας, αλλά με την χαρά ότι μετέχω σε μια πανήγυρη της «εκκλησίας όλης!...»

Μ’ αυτό το πνεύμα προφυλάσσω με τη Χάρη του Θεού τον εαυτό μου να μην υποκρίνομαι «φαρισαϊκώ τω τρόπο» ότι κάποιος είμαι ή κάτι σπουδαίο κάνω, που από αυτό και μόνο θα σωθώ …

Η Ευαγγελική Νηστεία εγκαυχάται μόνον εν «Τω Σταυρώ του Χριστού». Έτσι ο «νηστεύων» δεν κρίνει τον «μη νηστεύοντα» και ο μη νηστεύων δεν επικρίνει τον νηστεύοντα, μέσα στην ισορροπία του Σταυρού. Ο Σταυρός εξισορροπεί τα πάντα !...

«Αληθής νηστεία» αναφέρουν οι πατέρες είναι αυτή που απέχει συστημικά και συστηματικά από τον χώρο της συνεχούς κατά–κρισης των αδελφών. 

Σ’ αυτή τη νηστεία όλοι οι άγιοι και μάλιστα οι του ασκητικού χώρου, συγχρονισμένα την αναφέρουν ως την βάση μιας πραγματικής νηστείας ευάρεστης και αποδεκτής από τον ίδιο τον Θεό.

Μέγας κίνδυνος για τον αληθινό νηστευτή είναι ο κατήφορος του στο μονοπάτι της κατακρεούργησης και διαπόμπευσης του κάθε πλησίον… Αν βέβαια νιώθει κανείς τον πλησίον ως αδελφό του Χριστού !... Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση στην ευχή του αγίου Εφραίμ σχετικά με το θέμα της κατά – κρισης. 

Επίκαιρη στους αιώνες θα παραμένει αυτή η ευχή που στο εξής θα διαβάζεται συνεχώς σε όλες τις ακολουθίες της αγίας Σαρακοστής.

Λέει συγκεκριμένα «Ναι Κύριε Βασιλεύ ∙ Δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφό μου !...» Εις Χριστόν αμαρτάνει όποιος στιγματίζει τον αδελφό του Χριστού. Όλη η λεπτότητα μιας χριστιανικής ψυχής σ’ αυτή την φράσι «κρέμαται».

Μάλιστα δε, δεν είναι τυχαίο ότι η καταληκτική αυτή φράσι της ευχής επαναλαμβάνεται «δις» (δύο) φορές για να τονισθεί η σημασία ότι μαζί με την αποφυγή των «βρωμάτων» είναι απολύτως αναγκαίο και όχι μόνον η τέλεια αποφυγή των «κρεάτων» του σώματος των αδελφών του Χριστού. «Φύλαξόν με Κύριε από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξων τας εντολάς Σου…» λέει ο προφητάναξ Δαυϊδ. 

Ο Θεός να μας φυλάει από τους συκοφάντας εκείνους τους δυστυχείς, που εσχάτως και διαδικτυακά διοχετεύουν οχετούς κατασυκο-φάντησης των πάντων που δεν βρίσκονται στη συχνότητα της δικής τους φαρισαϊκής πίστης!... Θα τολμούσα να πω ότι η «αίρεσις» των καταλλάλων θα βαραίνει πάντοτε το σώμα των εντός και των εκτός της εκκλησίας… Τι νόημα άλλωστε μπορεί να έχει για όλους μας η στέρηση τροφών από το να κατακρίνει κανείς όλην την ημέραν!...

Οι εκκλησιαστικοί λεγόμενοι άνθρωποι - οι και καλοί χριστιανοί κάποτε ίσως να είναι και οι πιο επιρρεπείς στο δρόμο της κατάκρισης…. Ίσως και αριστούχοι, ίσως και μετά παναριστείας κρατούντες ως χείρας αυτών «τας κλεις του φρέατος της αβύσσου!!...».

Κι έρχεται καταλυτικός ο λόγος ενός ασκητού αγίου που όταν ρωτήθηκε από ένα νέο και αρχάριο μοναχό για το πώς, πόσο και πότε να νηστεύει – ο άγιος διαβλέποντας την τάση του νέου αυτού μοναχού που ήταν μετά ταχύτητας στης κατακρίσεως την ασθένεια του είπε: «Κάλλιον αδελφέ μου να τρώγης κρέας την Τετράδι (Τετάρτη) και την Παρασκευή παρά να τρώγης καθημερινά τα κρέατα των αδελφών σου !!!... 

Είναι «καλύτερο» να κρεοφαγής ακόμη και την ημέρα της Τετάρτης και της Παρασκευής παρά να «κόβεις φέτες» τα σώματα των αδελφών σου και να τους δικάζεις εν των προτέρων εις κόλασιν αιώνιον! Από «δικαστές» και «δικαζομένους» είναι πλήρης ο κόσμος μας! 

Ο ρεαλισμός των αγίων στο μεγαλείο του. Η νηστεία των αγίων στην πλέον σωστή της βάσι – αυτή της ακατάκριτης στάσης και συμπεριφοράς.

Ίσως γι’ αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια «έκρηξη» αγάπης την ημέρα που η συγνώμη «εκ του τάφου ανέτειλε» την νύκτα της Αναστάσεως, στο Κατηχητικό του λόγο θα καταγράψει την περίφημη φράση : «Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες» ίσως γιατί οι δεύτεροι να μην κατέκριναν ποτέ τους πρώτους!!!... 

Ίσως κάποτε οι μη νηστεύοντες να έχουν πιο αγαθή συνείδηση από τους νηστευτές εκείνους που όμως δεν έμαθαν ποτέ ούτε να αγαπούν, ούτε να συγχωρούν!...

Αυτά τολμών γράφω με πολύ αγάπη στους φιλοτίμους εργαζομένους τον της νηστείας αγώνα, εγώ ο έρημος αρετών…

Ευχηθείτε όσοι ελεύθερα και άγια θα μπούμε σ’ αυτό το της νηστείας «κανάλι» να τηρήσουμε απαρέγκλιτα την μία και ουσιαστική νηστεία αυτή που ουδένα κρίνει, αλλά υπό του μόνου δίκαιου κριτού ανα – κρίνεται. 

Κύριε, κόρεσον με πεινώντα Σου την χάριν και αξίωσέ με την καλλίστη νηστεία, να τηρήσω αυτή που τρέφει καρδίας και συναντάται στο δρόμο της ακατάκριτης στάσης εκεί που κάποιοι πεινούν αληθινά την αγάπη. 

Ευλογημένη Σαρακοστή αδελφοί, απέχοντες από την νόσο των «κριτών» και την αίρεση των «καταλλάλων»!!!....

Ακατάκριτη Σαρακοστή!!!

Εμφανίσεις: 301164
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: