Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

figi pros aigypto

Του Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος Εμμανουήλ στην Romfea.gr


«… συνέκλεισε γάρ ο Θεός τους πάντας εις απείθειαν ένα τους πάντας ελεήση…»

Ο διωγμός είναι μέσα στη «φύση της Εκκλησίας». Eίναι το φυσικό της ιδίωμα. Ο Χριστός από τη Γέννησή Του ήταν διωκόμενος. Και πριν απ’ αυτήν οι προφήται και όσα υποστήριξαν με τη ζωή και τα λόγια τους τον ερχομό του στη γη ήταν διωκόμενοι.

Ο άνεμος του διωγμού διαπερνά όλες τις σελίδες της Αγίας Γραφής «τις γαρι έγνω νουν Κυρίου; ή τις σύμβουλος αυτού εγένετο ;…» καταγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ο των εθνών Παύλος «ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού…».

Ανερμήνευτα γεγονότα συνέβησαν – στη ζωή της Εκκλησίας ο Χριστός ως βρέφος «εν φάτνη…» Ο Χριστός διωκόμενος από «πόλεως εις πόλιν…» Ο Χριστός επί Σταυρού !...

Ένας ατελείωτος δρόμος διωγμού και διωγμών!... Αμέτρητοι οι «Θεομάχοι». Άπειρο το «νέφος» των μαρτύρων. Ανεξάντλητο το πλήθος των διωκομένων και όλων εκείνων που «απέκτειναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύσεως του Δικαίου …» (Πράξεις των Αποστόλων).

Ερχόμενοι στο δικό μας σήμερα διαπιστώνουμε ότι ένα πλέγμα διωγμού διαταράσσει τη ζωή μας. Ο πιστός νοιώθει διωκόμενος. Ο πιστός είναι απορριπτέος. Ο πιστός είναι εν διωγμώ !...

Ο κόσμος θέλει πλέον ορατούς Θεούς. Ο κόσμος μάλλον ήδη έχει ορατούς Θεούς, επιδιώκει τους χειροπιαστούς. Δεν θέλει τον «άφθαστον» Θεόν.

Ωσάν τους Ισραηλίτες εν τη ερήμω που φώναζαν στον Ααρών – «ποίησον ημίν Θεούς οι προπορεύσονται ημών…»!

Κατασκεύασέ μας Θεούς όχι απλά ένα Θεό, του είπαν, για να πηγαίνει μπροστά μας και να μας καθοδηγεί.

Για τους πιστούς όμως ο διωγμός είναι ευεργεσία ψυχής!... Δε το ξέρουν αυτό βέβαια οι κάθε τύπου διώκτες… Κάποτε ένας σημερινός «ευεργέτης» της ψυχής μου, όταν τον ρώτησα γιατί οι άνθρωποι δυσφορούν ή ταράσσονται όταν βλέπουν έναν ρασοφόρο, μου απάντησε : «γιατί τους θυμίζει τα καθήκοντά τους!....»
Βλέπετε οι «διώκοντες» την ψυχή μας, είναι, μπορεί να είναι και μέσα από τα τείχη της εκκλησίας!...

Δεν είναι πάντοτε μακρυά από μας οι διώκοντες. Δεν είναι μόνον οι δεδηλωμένοι άθεοι, είναι και οι αδήλωτοι!...

Οι «δοκούντες άρχειν» και τα πρώτα φέροντες έχουν ένα βασικό «προτέρημα». Δηλώνουν ποιοι είναι. Αποκαλύπτουν την άβυσσο των πιστευμάτων τους.

Ομολογούν με θάρρος ή ευθαρσώς το ά-θεον του είναι τους.

Κι αυτό βέβαια δεν είναι ότι το πιο ευχάριστο. Αλλά δεν είναι και ότι το πιο οδυνηρό …

Κάποιοι άλλοι σε άλλες εποχές που υποτίθεται δήλωναν ή ήσαν πιστοί, πόσο στήριξαν ή σεβάστηκαν την πίστη και τα πατροπαράδοτα σεβάσματα του ημετέρου Γένους;

Αν μπει κανείς μέσα στους διαδρόμους των αναμετρήσεων με βάρος «κοινωνικοπολιτικών ευθυνών» θα διαπιστώσει μετά πολλής λύπης και θα απέλθει «λυπούμενος» μακριά από όλους αυτούς που με τη μάσκα του πιστού κάποτε πολέμησαν περισσότερο την πίστη.

Ας μη ταράσσεται η διάνοιά μας από το σύμπλεγμα του διωγμού.

Είναι φυσικό επακόλουθο όταν πιστεύεις να διώκεσαι γι’ αυτό.. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο διωγμός πρέπει να γίνει η δεύτερη φύση μας…

Αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να υψώσουμε σημαίες με μαύρο χρώμα!...

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει θα καταγγέλλουμε τους όποιους διώκτες από «φυλακής πρωϊας μέχρι νυκτός…»

Οι κατά καιρούς δήθεν «ελευθερωτές» τη δουλειά τους κάνουν! Αυτό είναι το έργο τους. Να καταδιώκουν παντί τρόπω την πίστη στο όνομα της ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου.

Μιας απύθμενης και απροσμέτρητης ελευθερίας μακριά από ένα Θεό δήθεν «δυνάστη» σε πολλούς και άλλους Θεούς δήθεν ελευθερωτάς και απελευθερωμένους!...

Οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν αντέχουν σε ηθικά παραγγέλματα!...

Δεν «υποκύπτουν» υπακούοντας στις Γραφές ότι ο Θεός «άρσεν και θήλυ εποίησεν…»

«Εξεκαύθησαν» «εν τη ορέξει αυτών» και ζητούν τη θεοποίηση του εγώ τους, μέσα από τη λατρεία των δικών τους «ελεύθερων; επιλογών». Ίσως ο Παύλειος λόγος να είναι ο πιο κατάλληλος για όλους • «συνέκλεισε γαρ ο Θεός τας πάντας εις απείθειαν ίνα τας πάντα ελεήση».

Δεν βρίσκω πιο κατάλληλο λόγο για να ερμηνεύσω τα ανερμήνευτα που συμβαίνουν στα «σωθικά» της κοινωνίας μας.

Αν ερευνήσει ή προσπαθήσει να ερμηνεύσει κανείς περισσότερο θα περιπέσει στης ηθικολογίας τους διαδρόμους • κι αυτό ταπεινά δε με εκφράζει.

Με εκφράζει να πω μόνον είμαστε Ορθόδοξοι κι αυτό γιατί έχουμε το προνόμιο να διεκδικούμε ταπεινά και χωρίς τυμπανοκρουσίες το δικαίωμα της σωστής και ορθής γνώμης. Αυτό σημαίνει Ορθόδοξος και όχι διαμαρτυρόμενος...

Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία μιλάει πρωτίστως με προσευχές.

Αυτή είναι η ζωή των πιστών που χαίρονται διωκόμενοι χωρίς να διακατέχονται από το φοβικό του διωγμού σύμπλεγμα.

Οι υπερκηρύσσοντες δε την αγάπη ως την μόνη οδό, δεν είναι του συστήματος που θέλει να κοιμίζει τους πάντες, αφού τους πάντες και τα πάντα θα κρίνει «εν εκείνη την ημέρα» ο ΜΟΝΟΣ δίκαιος κριτής… γι’ αυτό πιστεύουμε ότι ο καταγγελτικός λόγος αν όχι «εις ουδέν ωφελεί» δεν βοηθά και δεν προάγει τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από το να αυξάνει τους διώκτες και να προσθέτει σταυρούς στους διωκομένους πιστούς.

Να προσθέτει στεφάνια μαρτυρικά στις κεφαλές αυτών που ακόμα και σήμερα μπορούν να πιστεύουν – κάποτε ίσως χωρίς να το δηλώνουν… αλλά περισσότερο να το εκφράζουν με ζωή μέσα απ’ το φως ενός άσβεστου και ακοίμητου κανδηλιού… και μέσα απ’ αυτό το κανδήλι της πίστης να ελεούν και να αγαπούν «δεόμενοι υπέρ της του κόσμου ζωής».

Στους καιρούς αυτούς που η πίστη είναι δώρο Θεού και χάρισμα, οι «διώκτες» πάσης μορφής χτυπούν στο κέντρο της καρδιάς των πιστεύοντων, ταπεινά φρονώ αντί άλλης λεκτικής «φυσιόσεως» ο «θρήνος» του Ιησού παραμένει επίκαιρος περισσότερο από ποτέ• μετά πολλής συνοχής καρδιάς τολμώ να τον καταθέτω υπενθυμίζοντάς τον στους διαβάζοντας και μελετώντας τον Γραφικό Λόγο : «Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, η αποκτέννουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν ! ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα τέκνα σου ον τρόπον επισυνάγει όρνις τα νοσσία εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ούκ ηθελήσατε».
Ιδού αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος!... Λέγω γαρ υμίν, ου μη με ίδητε απ’ άρτι έως αν είπητε, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».

Με πνεύμα ενότητας ας στηριχθούμε «οι όσοι πιστοί» Σ’ ΑΥΤΟΝ που νίκησε τον κόσμο!...

Εμφανίσεις: 300557
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: