Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. 08/06 19:36

08Agonas2016-104

Το Μουσικό Σωματείο «Ωδείο Ναούσης» προσκεκλημένο της Ιεράς Μητρόπολής μας, παρουσίασε στο Χώρο Τεχνών στη Βέροια την Πέμπτη 2 Ιουνίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των ΚΒ΄ Παυλείων και του 22ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση αφιερωμένη στους αγώνες του έθνους για λευτεριά με τον τίτλο «Αγώνας, θυσία, Ύμνος».

Από την κατάληψη της Βέροιας από τους Οθωμανούς και το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Αρσενίου την ως την Επανάσταση του ΄21 και την Ανάσταση του γένους, η «δίκαιη λύρα» ζωντάνευσε μέσα από τα μουσικά έργα των Μαρκόπουλου, Λεοντή, Παπαδημητρίου, Θεοδωράκη, βασισμένα σε ποίηση Φεραίου, Σολωμού, Σεφέρη, Ρίτσου, Μπρούχου, για να υμνήσει τους αγώνες και τη θυσία των πρωτεργατών της λευτεριάς.

Τα έργα εκτέλεσε η τετράφωνη μικτή πολυμελής χορωδία του «Ωδείου Ναούσης» τη οποία συνόδευσε 15μελής έντεχνη-λαϊκή ορχήστρα και χορευτές. Σολίστ ήταν: η Μαίρη Δούτση, η Αλίκη Κελεμουρίδου, ο Θωμάς Μπιγκάνος, ο Φωκίων Μπαρμπόκας και ο Χρήστος Τσίτσης

Αφηγητήςι ο Κώστας Βαρβέρης. Απήγγηλε ποιητικά αποσπάσματα η Αφροδίτη Καλαϊτζή.

Ενορχήστρωση, εναρμόνιση, διδασκαλία τραγουδιών και διεύθυνση: Δημήτρης Παρόλας

Επιλογή και επιμέλεια κειμένων, οπτικού υλικού και σκηνοθεσία: Χρήστος Τσίτσης και Φωκίων Μπαρμπόκας.


Πριν την έναρξη της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος τίμησε τον κ. Ντόντο Κανέλο για την συνολική του προσφορά στη συγκέντρωση και έκθεση κειμηλίων από τους αγώνες του Έθνους.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

Οπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας πραγματοποιεῖ στό πλαίσιο τοῦ ΚΒ´ Διεθνοῦς Ἐπιστη­μο­­νικοῦ Συνεδρίου πρός τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ της, ἁγίου ἐνδόξου πρωτο­κο­ρυφαίου ἀπο­στόλου Παύλου, μία ἑορταστική μουσική ἐκδήλωση.

Ἡ φετινή ἐκδήλωση ἐμ­πνέεται ἀπό τά θλιβερά καί τά χαρ­μό­συνα γε­γονότα τῆς ἱστορίας τοῦ Γένους μας.

Γιατί ἄν ἡ ἱστορία κάθε Ἔθνους καί κάθε λαοῦ εἶναι, ὅπως καί ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων, μία ἀνά­μι­ξη στιγμῶν χαρᾶς καί ἐπιτυχίας μέ στιγμές θλιβερές καί ζοφερές, αὐ­τό ἰσχύει κατά μείζονα λόγο γιά τήν ἱστορία τοῦ δικοῦ μας Γένους.

Στή μακραίωνη ἱστορική του πα­ρου­σία στό σταυροδρόμι τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν ἔγραψε ἕνα δι­κό του πολυσέλιδο βιβλίο ἱστο­ρίας. Ἄλλες ἀπό τίς σελίδες του εἶ­ναι λαμ­πρές καί φωτεινές· εἶναι οἱ σελίδες τῆς δόξης, τῆς ἐπιτυχίας, τοῦ θριάμβου ἀλλά καί τῶν ἡρωι­κῶν ἀγώνων καί τῶν θυσιῶν τῶν πατέρων μας γιά νά οἰκοδομή­σουν τό μεγαλεῖο αὐτῆς τῆς πατρίδας.

Ἄλ­λες ὅμως εἶναι σκοτεινές, με­λαγ­χο­λικές, ποτισμένες μέ δάκρυα καί μέ αἷμα. Εἶναι οἱ σελίδες τῶν ἐθνικῶν μας συμφορῶν καί κατα­στρο­φῶν.

Εἶναι οἱ σελίδες τῆς τρα­γι­κῆς μας ὑποδου­λώσεως σέ ἀλλό­θρησκους κατα­κτητές, τότε πού «ὅ­λα τά ἔσκιαζε ἡ φοβέρα καί τά πλά­κωνε ἡ σκλαβιά».

Καί ὅλα αὐτά πού μᾶς τά φέρνει στόν νοῦ ἡ προχθεσινή ἐπέτειος τῆς ἁλώσεως τῆς βασιλίδος τῶν πό­λε­ων ἀλλά καί ἡ ἐπικείμενη χαρ­μό­συ­νη ἡμέ­ρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ πα­λαιοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῆς Βε­­­­ροίας, τοῦ ναοῦ τῶν πρωτοκορυ­φαίων ἀπο­στόλων Παύλου καί Πέ­τρου, πού συνδέ­εται μέ τήν ἱστο­ρία καί τίς τύ­χες τῆς πόλεώς μας, ὄχι μόνο ὡς ἡ ἕδρα τοῦ ἐπισκόπου της ἀλλά καί ὁ τόπος τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Ἀρ­σε­νίου, ἐπισκό­που Βε­ροίας, πού σφα­γιάσθηκε ἀπό τούς Τούρκους κα­τά τήν κατάληψή της, συνδυά­ζο­νται στήν ξεχωριστή αὐτή παρά­στα­ση πού θά παρουσιάσει τό «Ὠδεῖο Ναούσης» καί εἶναι ἀφιερω­μένη στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους γιά τήν ἐλευθερία.

Εἶναι μιά μουσική περιήγηση στήν ἱστορία καί τό πολιτισμό τοῦ Γένους μας ἀπό τήν κατάληψη τῆς Βέροιας ἀπό τούς Τούρκους καί τόν μαρτυ­ρι­κό θάνατο τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου μέχρι τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί τή θυσία τῶν ἡρωικῶν κατοίκων τῆς Ναούσης.

Εἶναι μία περιήγηση βασισμένη στά ἔργα τῶν μεγάλων ποιητῶν μας, τοῦ Ρήγα Φεραίου, τοῦ Διονυ­σίου Σολωμοῦ, τοῦ Γιώργου Σεφέ­ρη, τοῦ Γιάννη Ρίτσου, ἀλλά καί συγ­χρόνων, ὅπως τοῦ Δημήτρη Μπρού­χου.

Ὄχημά της ἡ μουσική τῶν κορυφαίων συνθετῶν μας, τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, τοῦ Γιάννη Μαρ­κόπουλου, τοῦ Χρήστου Λεοντῆ καί τοῦ Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Θέλω νά εὐχαριστήσω, λοιπόν, θερ­­μά τούς ὑπευθύνους καί τά μέλη τοῦ «Ὠδείου Ναούσης» πού ἐμπνεύ­σθηκαν καί παρουσιάζουν τήν ἀπο­ψινή μουσική ἐκδήλωση ὑπό τόν τίτλο «Ἀγώνας – Θυσία - Ὕμνος».

Θέλω νά εὐχαριστήσω ἀπό καρ­δί­ας τά μέλη τῆς τετράφωνης μικτῆς χορωδίας τοῦ Ὠδείου πού συμμε­τέ­χει καί συνοδεύεται ἀπό δεκαπεντα­μελή ἔντεχνη-λαϊ­κή ὀρχήστρα καί χορευτές.

Νά εὐχαριστήσω ἰδιαιτέρως τούς σολίστ: Μαί­ρη Δούτση, Ἀλίκη Κελε­μουρίδου, Θωμᾶ Μπιγκάνο, Φωκίω­να Μπαρ­μπόκα καί Χρῆστο Τσίτση, τόν ἀφηγητή Κώστα Βαρβέρη καί τήν Ἀφροδίτη Καλαϊτζή, πού ἀπαγ­γέλει καί ἑρμηνεύει ποιητικά ἀπο­σπά­σματα.

Τούς εὐχαριστῶ ὅλους θερμότατα γιά τήν προσπάθειά τους καί τή πρόθυμη συμμετοχή τους καί στά φετινά ΚΒ´ Παύλεια.


Στήν ἐπίσημη καί ἑόρτιο αὐτή ἐκ­δήλωση συνηθίζουμε νά τιμοῦμε κά­θε χρόνο ἀνθρώπους πού τίμη­σαν τήν πόλη μας καί τήν Ἱερά Μη­τρόπολή μας. Ἔτσι ἀπόψε τιμοῦμε ἕναν ἄνθρωπο πού ἀγωνίσθηκε καί ἀγωνίζεται νά συγκεντρώσει τε­κ­μή­ρια τῶν ἀγώνων τοῦ Γένους μας.

Τιμοῦμε τόν κύριο Κανέλλο Ντό­ντο πού ἔχει ἤδη δημιουργήσει μία σημαντική συλλογή στρατιωτικῶν στολῶν, ἡ ὁποία ἐκτίθεται στό Βλα­χογιάννειο Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, γιά τή μεγάλη συμ­βο­λή του στή διατήρηση τῆς ἱστο­ρικῆς μνήμης τοῦ Γένους μας.

Τόν συγχαίρουμε καί τόν εὐχαριστοῦμε θερμά καί εὐχόμεθα νά συνεχίζει τό ἔργο του, νά πλουτίζει τή συλλογή του καί νά μᾶς πλουτίζει μέ αὐτή.

{laodposition adsense}

08Agonas2016-101

08Agonas2016-105

08Agonas2016-106

08Agonas2016-107

08Agonas2016-112

08Agonas2016-121

08Agonas2016-132

Εμφανίσεις: 304407
H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το Romfea.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.
FOLLOW ROMFEA: