Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

maxresdefault

Του π. Γεωργίου Οικονόμου, Δρ. Θεολογίας στην Romfea.gr


Πάνσοφε Ἁλιεῦ,
Ἅγιε Μαθητά,
ἐργάτα τοῦ Σωτῆρος,
καὶ θρίαμβε τῶν αὐτοῦ παθημάτων·
ὁ τὴν κτίσιν τῇ πίστει διαδραμὼν,
καὶ τῆς πλάνης τὰ ἔθνη συναγαγὼν, καὶ Θεῷ προσενέγκας,
ὡς θυμίαμα καλόν, εἰς οὐρανοὺς εὐωδώθης.

Τα παραπάνω ιερά λόγια από το δοξαστικό των Αποστίχων του Εσπερινού, αναδεικνύουν κάπως το δυσθεόρατο πνευματικό ανάστημα του εορτάζοντος και τιμωμένου, σήμερα, Αγίου ενδόξου Πανευφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.

Είναι αυτός, που ονομάζεται ψαράς πάνσοφος, μαθητής άγιος, εργάτης του αμπελώνος του Κυρίου και ιεραπόστολος των εθνών.

Ο βίος του θυμίαμα εύοσμον, θυσία ζώσα, αναλύεται στους ουρανούς και γίνεται ευπρόσδεκτη στο νοερόν και υπερουράνιον θυσιαστήριον.

Στον βίο αυτό θα μαθητεύσουμε ταπεινά, ώστε να ωφεληθούμε πνευματικά και να διδαχτούμε έμπρακτα ορισμένα πράγματα από τον τρόπο και την πράξη της αγιότητας.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγόταν από την Αντιόχεια της μαρτυρικής Συρίας. Από εκεί, που ξεκίνησε ο Απόστολος Παύλος την πρώτη περιοδεία, για να κηρύξει το ευαγγέλιο στα έθνη.

Την Συρία, έναν τόπο, που παραμένει μαρτυρικός, καθώς δοκιμάζεται και σήμερα σκληρά από τον πόλεμο, οι δε αδελφοί μας χριστιανοί εκεί κινδυνεύουν, διώκονται, μαρτυρούν και πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες και την πατρίδα τους, για να σωθούν από τον θρησκευτικό διωγμό, που υφίστανται.

Θερμή ας είναι η προσευχή μας για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου και για να φυλάει ο Θεός όλους τους απανταχού της γης διωκόμενους αδελφούς μας. Από την Συρία, λοιπόν, ο Λουκάς βρίσκεται στην Ελλάδα, όπως χιλιάδες άνθρωποι σήμερα. Δεν είναι χριστιανός.

Όμως, μόλις συναντά τον Απόστολο Παύλο στην Θήβα της Βοιωτίας, όπου ασκούσε την ιατρική, ασπάζεται με όλη την καρδιά του τον χριστιανισμό και αποβάλλει την ειδωλολατρεία.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να θέσουμε ένα ερώτημα και να μοιραστούμε έναν προβληματισμό˙ μήπως επέτρεψε και στις ημέρες μας η αγάπη του Αγίου Θεού, ο Οποίος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν[1]» να έλθουν στον τόπο μας οι πρόσφυγες αυτοί, για να γνωρίσουν την Αλήθεια;

Μήπως είναι μία ευκαιρία ευαγγελισμού των ανθρώπων αυτών, που δεν γνώρισαν ποτέ τον αληθινό Θεό αλλά γεννήθηκαν στο σκοτάδι άλλων θρησκειών;

Ας προσευχόμαστε ταπεινά και για αυτούς να λάμψει το θείο φως μέσα στην καρδιά τους και να μεταστραφούν εις Χριστόν σαν τον συμπατριώτη τους Λουκά, που έγινε όχι μόνο χριστιανός αλλά άγιος, Απόστολος και Ευαγγελιστής.

«Ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας[2]» αναδεικνύει πάνσοφο αλιέα και τον Λουκά. Άκουσε και αυτός μέσα στην καρδιά του τα λόγια του Κυρίου στον Πέτρο˙ ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν[3].

Και με την Χάρη του Θεού αγρεύει αλιεία θαυμαστή όχι ψαριών αλλά ανθρώπων, εμψύχων και ενσώμων εικόνων του Θεού. Και γίνεται παιδαγωγός εις Χριστόν αυτών από την πρώτη ημέρα, που ασπάστηκε την χριστιανική πίστη, έως και σήμερα.

Γιατί παρέδωσε στην αγία μας Εκκλησία πολιτιμότατη παρακαταθήκη δύο θαυμάσια βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Το «Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο» και τις «Πράξεις των Αποστόλων». Με γραφίδα πνευματική, με έμφαση στην ιστορία, με κεκρυμμένη υψηλή δογματική θεολογία, ζωγράφος του λόγου, στα πενήντα δύο κεφάλαια των βιβλίων του περιέχει ολόκληρη την χριστιανική μας πίστη.

Πίστη, στην οποία μαθήτευσε πρώτα ο ίδιος. Για αυτό ονομάζεται και άγιος μαθητής. Μαθήτευσε ταπεινά. Με κόπο και μελέτη.

Με φιλομάθεια και προσοχή. Όπως καλούμαστε και εμείς να μαθητεύσουμε στον θησαυρό της αγιασμένης πίστης μας.

Να κατηχηθούμε συστηματικά. Να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε την χριστιανική διδασκαλία. Δεν είναι εύκολο και απλό.

Η μαθητεία αυτή, όμως, οδηγεί στον Διδάσκαλο. Οδηγεί στον Χριστό. Οδηγεί στην αλήθεια. Όπως οδήγησε και τον άγιο Λουκά.

Και έγινε εν συνεχεία εργάτης του Σωτήρος. Εργάτης στον μυστικό αμπελώνα του Κυρίου, την Αγία Εκκλησία. Άκουσε τα λόγια του Κυρίου˙

Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι[4]· και έσπευσε να γίνει συνεργάτης του Σπορέως Χριστού, όπως ακούσαμε και στην χθεσινή ευαγγελική περικοπή. Εργάτης καλός, ακούραστος, τίμιος, αγαθός.

Η αλιεία, η μαθητεία και η εργασία τον οδηγούν να γίνει «θρίαμβος των παθημάτων του Χριστού». Ο Χριστός πάσχει για την σωτηρία του ανθρώπου.

Για την επιστροφή των αμαρτωλών και των πεπλανημένων. Για αυτό και ο Άγιος Λουκάς ονομάζεται θρίαμβος των παθημάτων του Χριστού.

Η σταυρική θυσία, το Τίμιον Αίμα και ο θάνατος του Κυρίου δικαιώνονται όταν οι άνθρωποι μετανοούν και επιστρέφουν σε Αυτόν.

Ο δε Λουκάς όχι μόνο τίμησε την θυσία αυτή εισοδεύοντας στον χριστιανισμό αλλά ανέλαβε έργο υψηλό και θεάρεστο.

Έγινε Απόστολος, ο οποίος «τὴν κτίσιν τῇ πίστει διαδραμὼν, καὶ τῆς πλάνης τὰ ἔθνη συναγαγὼν, καὶ Θεῷ προσενέγκας, ὡς θυμίαμα καλόν, εἰς οὐρανοὺς εὐωδώθη».

Με βαθειά πίστη και ζήλο θερμό περιήλθε όλη την Ελλάδα, κηρύττοντας, διδάσκοντας, προσκαλώντας στην μετάνοια και την αληθινή πίστη τους ανθρώπους.

Προερχόμενος ο ίδιος από την πλάνη των εθνών, την ειδωλολατρεία, καιγόταν από την ιεραποστολική διάθεση να μεταλαμπαδεύσει το φως το αληθινόν, το Φως του Χριστού, το ιλαρόν φως αγίας δόξης σε αυτούς τους ανθρώπους, που βρίσκονταν στο σκοτάδι της άγνοιας. Και, όντως, προσήνεγκε τα έθνη στον Θεό!

Ο θαυμαστός βίος του Αγίου Λουκά ευωδώθη εις ουρανούς. Έγινε θυσία ευπρόσδεκτη στους ουρανούς. Και έγινε για εμάς παράδειγμα σπουδαίο.

Γιατί προτίμησε αντί της ιατρικής τέχνης και επιστήμης την πνευματική ιατρεία των παθών και της ειδωλολατρείας.

Προτίμησε αντί της κοσμικής ζωγραφικής τέχνης την ιερή λειτουργική τέχνη της αγιογραφίας θεμελιώνοντας ασάλευτα στους αιώνες την εικονογραφική παράδοση της Εκκλησίας.

Αντί της κοσμικής ιστορίας κατέγραψε την ιστορία της διάδοσης του Ευαγγελίου με το Ευαγγέλιο και τις Πράξεις.

Ενώ ήταν εγγράματος και σπουδαγμένος ταπεινώθηκε και μαθήτευσε στον Απόστολο Παύλο, γενόμενος συνεργάτης και συνοδοιπόρος στο έργο του.

Με άλλα λόγια προτίμησε αντί των επιγείων τα επουράνια. Αντί των φθαρτών τα άφθαρτα και αιώνια. Αντί των υλικών και κοσμικών αγαθών τα πνευματικά.

Ας ακολουθήσουμε και εμείς, αδελφοί μου, αυτό το παράδειγμα. Επιστροφή στον Θεό Πατέρα μας διά της μετανοίας.

Μαθητεία στο ιερό ευαγγέλιο και στην διδασκαλία της αγίας μας Εκκλησίας με ταπείνωση, κόπο, φιλομάθεια και μελέτη.

Εργασία στον μυστικό αμπελώνα του Κυρίου με άσκηση και φιλότιμο. Όλα αυτά σημαίνουν τιμή και ευχαριστία προς τον Παθόντα και Ταφέντα δι’ ημάς Θεάνθρωπο, Κύριο Ιησού Χριστό.

Ώστε και ο δικός μας βίος με την Χάρη του Θεού «ως θυμίαμα καλόν» να αναλυθεί στους ουρανούς, διά πρεσβειών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.


 

[1] Α΄ Τιμ. 2, 4

[2] Απολυτίκιον Πεντηκοστής.

[3] Λκ. 5, 10

[4] Μτ. 9, 37

Εμφανίσεις: 301491
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: