Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Πατρών. Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

marmarinos stavros 17

Ὡς γνωστὸν τὸ ἀριστερὸ κλῖτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀφιερώθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο στὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος ἐτοποθετήθη στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ Κλίτους, εἰς θέσιν περίβλεπτον.

Πρός τόν σκοπόν αὐτό ἐσχεδιάσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί κατεσκευάσθη ἀπό εἰδικῶν καλλιτεχνῶν, μαρμάρινη βάση, ἡ ὁποία ἢδη ἐτοποθετήθη στόν Ἱερό Ναό καί ἀποτελεῖ προσφορά τῶν Κατασκευαστῶν, Ἀφῶν Παπαθυμιόπουλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος παρηκολούθησε ἐκ τoῦ σύνεγγυς τίς ἐργασίες στήν Κοζάνη καί ἐπέβλεψε καί τήν τοποθέτηση στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα.

Ἡ βάση ἀποτελεῖται ἀπό τρία ἐπίπεδα.

Στίς πλευρές τῆς δευτέρας βαθμίδος ἀναγράφεται τό ἀπολυτίκιο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. «Τοῦ σταυροῦ σου τό ξύλον προσκυνοῦμεν Ἀπόστολε, ὃτι ἐν αὐτῷ προσηλώθης, ὦ Ἀνδρέα Πρωτόκλητε...», ἐνῶ στήν ἂνω μεγάλη βαθμίδα, ἒμπροσθεν ἐμφαίνεται ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί κύκλωθεν τῆς παραστάσεως ἡ προσφώνησις τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στό Σταυρό «...Χαίροις ὦ Σταυρέ καί γάρ χαίροις ὂντως...».

Ἒνθεν καί ἒνθεν ὑπάρχουν οἱ παραστάσεις α) τῆς νηός καί β) τοῦ Ἰχθύος.

Ὂπισθεν ἀναγράφεται τό ἱστορικό τῆς κατασκευῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἀπό καρδίας τούς Κατασκευαστές καί Δωρητές καί εὐχήθηκε κάθε δωρεά καί εὐλογία παρά Κυρίου.

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

marmarinos stavros 1

Εμφανίσεις: 300300
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: