Γράφτηκε από τον/την Ι.Μ. Βεροίας. Σάββατο, 07 Οκτωβρίου 2017

EgkainiaElafina2017 2

Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε τα εγκαίνια του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής και των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, στην Ελαφίνα Ημαθίας.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλά οἱ κακῶς ἔχοντες».

Μέ αὐτούς τούς λόγους πού ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα περιγράφει ὁ Χριστός τήν ἀποστολή του στή γῆ καί τόν ρόλο του μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων τῶν ἀνθρώπων καί ἦρθε στή γῆ προκειμένου νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μᾶς σώσει ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου καί τίς συνέπειές της.

Αὐτό τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ στή γῆ συνεχίζει ἀνά τούς αἰῶνες ἡ Ἐκκλησία του, πού ἀποτελεῖ τό ἰατρεῖο καί τό νοσοκομεῖο στό ὁποῖο μπορεῖ κάθε ἄνθρωπος νά εἰσέρχεται καί νά θεραπεύεται ἀπό τίς ἀσθένειες, πρωτίστως τίς ψυχικές, οἱ ὁποῖες τόν ταλαιπωροῦν, καί νά καθαρίζει τήν ψυχή του ἀπό τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες διά τῶν μυστηρίων της.

Ὁρατή μορφή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι, ἀδελφοί μου, ὁ ναός τοῦ Θεοῦ, ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι οἱ ἱεροί ναοί πού ἀφιερώνουμε στόν Χριστό, στήν Παναγία καί στούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα στούς ὁποίους ἐνοικεῖ ὁ Θεός, μέσα στούς ὁποίους τελεσιουργοῦνται τά ἱερά μυστήρια καί κατέρχεται ἡ θεία Χάρη στούς πιστούς πού μετέχουν σ᾽ αὐτά. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι καί αὐτοί ἰατρεῖα καί νοσοκομεῖα, στά ὁποῖα μπορεῖ καί πρέπει νά προσέρχεται ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ κάθε πιστός γιά νά θεραπεύεται ψυχικά καί νά ἀναπαύεται πνευματικά.

Καί ἄν δέν ὑπάρχει κανένας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος νά μήν ἔχει ἀνάγκη ἰατροῦ ἤ θεραπείας, κατά μείζονα λόγο δέν ὑπάρχει κανένας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος νά μήν ἔχει ἀνάγκη πνευματικοῦ ἰατροῦ καί πνευματικῆς θεραπείας, νά μήν ἔχει ἀνάγκη δηλαδή νά ἔρχεται στόν ναό τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι πνευματικό ἰατρεῖο, γιά νά λάβει μέσα σ᾽αὐτό τά πνευματικά φάρμακα πού χρειάζεται.

Αὐτή εἶναι ἡ σημασία καί ἡ χρησιμότητα κάθε ναοῦ ἀλλά καί τοῦ ναοῦ πρός τιμήν τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς πού ἐγκαινιάσαμε σήμερα. Διότι μπορεῖ ὁ ναός αὐτός νά λειτουργοῦσε ἤδη, δέν εἶχε ὅμως καθαγιασθεῖ ὅπως ἔπρεπε, σύμφωνα μέ τό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας. Σήμερα ὅμως εἴχαμε τή χαρά νά τελέσουμε τήν Ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων, πρίν ἀπό τή θεία Λειτουργία, καί νά καθαγιάσουμε τόν ναό αὐτό, θέτοντας τά μαρτυρικά ἅγια λείψανα στό κέντρο τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί πλύνοντάας την συμβολικά, χρίοντας τούς τοίχους μέ ἅγιο Μύρο καί ἀνάπτοντας τήν ἀκοίμητη κανδήλα ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἐπικαλούμενοι σέ ὅλα αὐτά διά τῶν εὐχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά τόν καθαγιασμό τοῦ οἴκου του.

Ἔτσι ἀπό σήμερα ὁ ἱερός αὐτός ναός τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς θά εἶναι ὄντως οἶκος τοῦ Θεοῦ καί πύλη τοῦ οὐρανοῦ, καί θά ἔχει ἀνοικτές τίς πύλες του γιά νά περιμένει ὅλους ἐσᾶς, τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές του, πού ἔρχεσθε κάθε καλοκαίρι στό ὡραῖο αὐτό χωριό, τήν Ἐλαφίνα, γιά νά ξεκουρασθεῖτε ἀπό τίς ἐργασίες σας καί τόν θόρυβο καί τή ζάλη τοῦ κόσμου, γιά νά σᾶς ἀναπαύσει ψυχικά καί πνευματικά.

Διότι, ἀδελφοί μου, πολύ περισσότερο ἀπό τή σωματική ἀνάπαυση ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τήν ψυχική καί πνευματική. Βλέπουμε ὅλοι πολλούς ἀνθρώπους γύρω μας, ἀκόμη καί πολλά νέα παιδιά, πού αἰσθάνονται διαρκῶς κουρασμένα, πού δέν ἔχουν δύναμη νά ἀγωνισθοῦν στή ζωή τους, νά προσπαθήσουν γιά τό καλύτερο. Καί ἡ αἰτία δέν εἶναι ἡ σωματική κόπωση, ἀλλά ἡ ψυχική καί ἡ πνευματική, τήν ὁποία προκαλεῖ τό περιβάλλον μας, ἡ ζωή πού κάνουμε, οἱ ἀδυναμίες καί τά πάθη μας, οἱ ἐπιρροές καί οἱ ἐπιδράσεις τοῦ κόσμου, ἡ ἔλλειψη τῆς ἐπαφῆς καί τῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό μέ τά ἱερά μυστήρια, μέ τήν προσευχή καί μέ τά ἄλλα μέσα πού μᾶς προτείνει ἡ Ἐκκλησία μας.

Καί ὁ Χριστός πού γνωρίζει αὐτή τήν κόπωση πού αἰσθανόμασθε, μᾶς καλεῖ κοντά του προσφέροντάς μας τήν ἀνάπαυση: «δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς», μᾶς λέγει.

Αὐτή τήν ἀνάπαυση καί τή θεραπεία καί τήν ἴαση ἄς σπεύδουμε ὅλοι μας νά λαμβάνουμε μέσα στόν ναό τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά συνεχίζουμε τή ζωή μας καί νά φθάσουμε μέ τή χάρη του στόν προορισμό μας, πού εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ οὐρανός, τόν ὁποῖο συμβολίζει καί ἀπεικονίζει ὁ κάθε ναός του καί αὐτός ὁ ναός πού ἐγκαινιάσαμε σήμερα.

Συγχαίροντας, λοιπόν, ὅλους ὅσους κοπίασαν γιά τά σημερινά ἐγκαίνια καί γιά τήν εὐπρέπεια τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς, εὔχομαι νά ἔχουμε διά πρεσβειῶν της ὅλοι τή χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 301450
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: