Γράφτηκε από τον/την . Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017

goymenissa 1

Τά διευρωπαϊκά σχήματα ἀναπτυξιακῆς πορείας προβλέπουν γιά τό ἄμεσο μέλλον καί τή συλλογική διαδημοτική “ἀποκέντρωση” προγραμματισμοῦ καί συνεργασίας ἐν εἴδει ἑταιρείας ἀνάπτυξης καί διαχείρισης.

Πρόκειται -τό καθ᾽ ἡμᾶς- γιά τό “Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη” (Δ.Ε.Π.ΑΝ.).

Μέ τούς Δημάρχους στό Διοικητικό Συμβούλιο τό Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. ὀργανώνει ἑταιρειακά μιά σειρά ἀπό Ὀργανισμούς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, γιά νά ἑνώσουν τίς δυνάμεις τους, ὥστε νά ἀναπτύξουν καλύτερα καί νά διαχειριστοῦν ἀποτελεσματικότερα τίς ὑφιστάμενες δημόσιες ὑπηρεσίες, ὑποδομές καί δράσεις.

Στόχος προγραμματικός νά ἐξυπηρετήσουν ὅσο γίνεται ἀρτιότερα καί πληρέστερα τίς ἀνάγκες τῶν πολιτῶν, νά παράσχουν καλύτερες ὑπηρεσίες καί ἔτσι νά ἐνισχύσουν τήν τοπική ἀνάπτυξη.

Ἔχουμε μιά ἀποκέντρωση ὀφελῶν μέσα ἀπό μιά συγκεντρωτική-συνεργατική-ἑταιρική ὀργάνωση.

Ἔχουμε μιά συνεργασία δυνάμεων καί δυνατοτήτων.

Πρόσφατα συνεδρίασε τό Δ.Σ. αὐτοῦ τοῦ Δικτύου Πόλεων στό Πολύκαστρο, τό διήμερο Παρασκευῆς 31/3 καί Σαββάτου 1/4.

Παραβρέθηκαν ἀπό τό Δ.Σ. οἱ Δήμαρχοι Δράμας κ. Μαμσάκος ὡς Πρόεδρος καί Παγγαίου κ. Ἀναστασιάδης ὡς Γραμματέας Δ.Σ., καί οἱ Δήμαρχοι-Μέλη τοῦ Δ.Σ. Παιονίας κ. Γκουντενούδης, Ρήγα Φεραίου κ. Νασίκας, Καλαβρύτων κ. Λαζούρας, Πλατανιᾶ κ. Μαλανδράκης, ὁ Ἀντιδήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Μπαχράς, καθώς καί ὁ Γεν. Διευθυντής ΔΕΠΑΝ κ. Κουτσιώρης καί τά στελέχη τῆς Ἑταιρείας κ.κ. Μέξης καί Δαϊκούδης.

Πρίν τή συνεδρίαση τοῦ Δ.Σ., προηγήθηκε μιά συνάντηση μέ τά στελέχη τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς Παιονίας κ.κ. Φράγκο, Εὐθυμιάδη, Ἀπουσίδη καί Παμποράκη τούς Ἀντιδημάρχους, τόν Πρόεδρο τῆς ΔΕΥΑΠ κ. Τζοῦρτζο, τόν Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. κ. Δεβετζόπουλο καί τό Γεν. Γραμματέα κ. Ἀνθρακίδη.

Στά πλαίσια τῆς παραμονῆς τους στήν Παιονία, τά Μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Δ.Ε.Π.Α.Ν. θέλησαν νά ἐπισκεφθοῦν γιά μιά ἐποικοινωνία γνωριμίας καί σεβασμοῦ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Δημήτριο, καθώς ἐπίσης καί σάν δείγματα ἀναπτυξιακῆς συμβολῆς τόν πρόσφατα ἀνακαινισμένο ἱστορικό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Γουμένισσας, τά μοναστήρια τῆς περιοχῆς, μουσεῖα καί ἀξιοθέατα, ἐνῶ εἶχαν συνεργασία μέ φορεῖς τῆς Παιονίας.

Στήν ἀμοιβαῖα ἐγκάρδια ἐπικοινωνία τους μέ τόν Σεβασμιώτατο, οἱ κ.κ. Δήμαρχοι καί τά λοιπά στελέχη εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσουν μέ ἕναν αὐθόρμητο τρόπο τήν πεποίθηση καί τό ἦθος τῆς συνειδητῆς κατάφασης στήν παραδοσιακή μας ἰδιαιτερότητα.

Συνεργασία στήν ἀρτιότερη καί εὐρύτερη ἀξιοποίηση τῶν εὐρωπαϊκῶν προβλέψεων ἀνάπτυξης, ἀλλά μέ μοχλούς ἀνάπτυξης τούς ἀνθρώπους-παράγοντες-ρυθμιστές τῶν σχεδιασμῶν.

Τά νέα σχήματα Διαδημοτικῆς τεχνοδιοικητικῆς ἑταιρικῆς σχέσης, συνεργασίας, ἀξιοποίησης καί ἀνάπτυξης, μέ ὀργανωτές ἀνθρώπους εὐφυεῖς καί ἱκανούς, δέκτες τῶν νέων δυνατοτήτων, γιά τήν ἐπιτυχέστερη λειτουργία τους προϋποθέτουν ἀνθρώπους πού γνωρίζουν νά σέβονται τίς ρίζες μας.

Παρακινημένος, ἀλλά καί ἐπιδοτῶν τή φιλοτιμία τους ὁ Σεβασμιώτατος, θέλησε νά τούς ἀντιπροσφέρει σάν “κέρασμα φιλοξενίας” τόν τρόπο-καταλύτη κάθε προγραμματικῆς, τεχνοδιοικητικῆς διαχείρισης, πού πάντοτε θά παραμένει ὁ ἄνθρωπος, καί μάλιστα ὁ ἄνθρωπος πού τρέφεται ἀπό τήν κοινωνία τοῦ Θεοῦ, τήν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ.

Διότι αὐτό συνιστᾶ τόν ἀποτελεσματικότερο ρυθμιστή τῶν ὁποιωνδήποτε διαδημοτικῶν καί διανθρώπινων ἀνοιγμάτων διαχειριστικῆς νέων προγραμμάτων καί ἀνάπτυξης.

Ἡ ἐμπειρία τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, πού εἶναι ἀποθησαυρισμένη στό τιμαλφές θησαυροφυλάκιο τῶν μεγαλείων τῆς ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, ἐνεποίησε θάμβος καί ἔκδηλη συγκίνηση ἀλλά καί ἀπροσμέτρητη χαρά, μετά ἀπό τήν παρουσίαση καί τήν ἑρμηνεία πού τούς ἔγινε μέ ὀπτικοακουστικό ὕλικό, πού σχετίζεται μέ τήν αἰωνίζουσα χάρη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

goymenissa 2

goymenissa 2

Εμφανίσεις: 301509
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: