Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

mnimosino-1

Γράφει ο Δρ. Νικόλαος Ἡλιόπουλος


Ἑορταστικὴ σύναξη μὲ μνημόσυνο τοῦ Ὁσίου Γεροντος Ἰακώβου Βαλαδήμου, πραγματοποιήθηκε τὸ ἀπόγευμα στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὸ Μαρούσι.

Ἡ σύναξη προγραμματίσθηκε ἀπὸ τὸν φιλάγιο πολιὸ λευΐτη π. Βασίλειο Κοκκινάκη καὶ παρευρέθησαν πολλὰ ἀπὸ τὰ πνευματικά του παιδιά.

Προηγήθηκε ὁ Παρακλητικὸς Κανόνας καὶ ἀκολούθησε μνημόσυνο καὶ ὁμιλία σχετικὴ μὲ τὸν πνευματοφόρο Γέροντα τῆς Βίτσας ἀπὸ τὸν ὑμνογράφο Δρα Χαραλάμπη Μπούσια.

Τονίζοντας αὐτὸς τὴν ἁπλότητα τοῦ Γέροντος καὶ τὸ ταπεινό του φρόνημα ἀνέφερε:

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος πρόσεχε κάθε βῆμα τῆς ζωῆς του. Πρόσεχε τοὺς λόγους του, πρόσεχε καὶ τὶς κινήσεις του. Ἦταν ἀληθινός, ἄμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, «ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος» (Ἰώβ 1, 1).

Ὅταν ἐπέστρεφε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὴ Βίτσα πέρασε ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο, ὅπου εἶχε πνευματικὰ τέκνα, γιὰ νὰ τὰ ἐξομολογήσει.

Παρ’ ὅλο τὸν κόπο τοῦ ταξιδιοῦ καὶ τὸ βάρος τῶν χρόνων τῆς ἡλικίας του λειτούργησε καὶ στὴ συνέχεια μέχρι το βράδυ ἐξομολογοῦσε.

Ὅταν τοῦ ἔδωσαν ἐκεῖ γιὰ νὰ λειτουργήσει ὡραῖα ἄμφια μὲ φανταχτερὰ χρώματα χωρὶς νὰ τοὺς προσβάλει ρώτησε:

Δὲν ὑπάρχουν ἄλλα πιὸ ἁπλά, μὲ πιὸ μουντὰ χρώματα;

Φρονοῦσε, ὅπως καὶ εἶναι, ὅτι ὁ Ἱερεὺς εἶναι ὑπηρέτης τοῦ Παμβασιλέως Θεοῦ. Καὶ ὅπως ὁ ὑπηρέτης παρουσιάζεται πάντοτε στὸ Βασιλέα εὐπρεπής, καθαρός, καλοντυμένος καὶ πρόθυμος νὰ τὸν ἐξυπηρετήσει, ἔτσι καὶ ὁ Ἱερεὺς παρουσιάζεται εὐπρεπὴς καὶ ἱεροπρεπὴς στὸ Ἱερὸ Θυσιαστήριο.

Δὲν ντύνεται, ὅμως, ὁ ὑπηρέτης μὲ βασιλικὲς φορεσιές. Δὲν μπορεῖ ὁ ὑπηρέτης νὰ ντύνεται μὲ ἀκριβότερα ροῦχα ἀπὸ τὸ ἀφεντικό του.

Δὲν τοῦ ταιριάζει ἡ πορφύρα καὶ ὁ βύσσος. Κόσμημά του εἶναι ἡ ἁπλότητα, ἡ καθαριότητα, ἡ σεμνότητα.

Τὰ πολύτιμα κοσμήματα καὶ ἐνδύματα τὰ φυλάει γιὰ τὴν ἀθάνατη ψυχή του, αὐτὴ ποὺ θὰ μετέχει τοῦ οὐρανίου Μεγάλου Δείπνου.

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος διακρινόταν γιὰ τὴ μακαρία ἁπλότητα στὶς ἐνέργειές του, στὶς κινήσεις του, στὴν συμπεριφορά του, στὴν ἐνδυμασία του καὶ στὴν ἐν γένει ἐκκλησιαστική του ζωή.

Αὐτὴ ἡ ἁπλότητα ἦταν καὶ ἔκφραση τοῦ χαρακτῆρος του, ἀλλὰ κυρίως καὶ πρὸ παντὸς ἦταν ἔκφραση τῆς λειτουργικῆς καὶ ἀσκητικῆς του ἐμπειρίας.

Δὲν ἐπρόκειτο μόνο γιὰ μιὰ φαινομενικὴ ἐξωτερικὴ ἁπλότητα στὴν ἐμφάνιση καὶ στοὺς τρόπους, ἀλλὰ κυρίως γιὰ ἁπλότητα ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν καθαρότητα τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσμου.

*Ο Δρ. Νικόλαος Ἡλιόπουλος είναι τ. Πρόεδρος τοῦ εν Ἀθήναις Συλλόγου "Οἱ φίλοι τοῦ Παναγίου Τάφου"

mnimosino-2

mnimosino-3

Εμφανίσεις: 300740
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: