Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

to mistirioΣτήν Βίβλο ὁ ἁμαρτωλός εἶναι ἕνας χρεώστης, πού ὁ Θεός μέ τήν ἄφεση τοῦ χαρίζει τό χρέος*.

Ἡ ἀπαλλαγή εἶναι τόσο ἀποτελεσματική, ὥστε ὁ Θεός νά μή βλέπει πιά τήν ἁμαρτία, πού εἶναι σάν νά ρίχτηκε πίσω Του, ἤ πού ἀφέθηκε, ἐξιλεώθηκε, καταστράφηκε, ἐξαφανίσθηκε.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν σταυρική Του θυσία κατήργησε τό χρεόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν μας καρφώνοντας αὐτό στόν Σταυρό**.

Ὁ Χριστός ἐπισφράγισε τό ἔργο Του ἐξασφαλίζωντας στούς ἁμαρτωλούς τήν συγγνώμη τοῦ Πατέρα Του μέ τήν σταυρική θυσία Του γιά τίς ἁμαρτίες.

Ἡ συγγνώμη τοῦ Θεοῦ στόν ἁμαρτωλό δίδεται διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού ἦλθε γιά νά ἐλευθερώσει, νά τόν θεραπεύσει καί νά τόν συγχωρέσει.

Μετά τήν Ἀνάστασή Του μετέδωσε στούς Ἀποστόλους τήν ἐξουσία τοῦ «ἀφιέναι ἁμαρτίας».

Ἔκτοτε οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας συγχωροῦν ὅσους προσέρχονται στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως καί τούς ἀπαλλάσσουν ἀπό τίς ἁμαρτίες τους.

Στήν μικρή αὐτή μελέτη μας ἀναφερόμαστε στό μυστήριο τῆς μετανοίας ἤ τῆς ἐξομολογήσεως πού καθαρίζει τήν ψυχή τοῦ πιστοῦ ἀπό τίς ἁμαρτίες ὥστε καθαρός νά προσέλθει στό μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας καί νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό ἐφόσον ὁ καθαρός καί ἀμόλυντος ἀπό τήν ἁμαρτία Θεός, ὁ ἅγιος, μόνο μέ καθαρούς ἑνώνεται.

Εμφανίσεις: 231946
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: