ROMFEA RSS FEED http://www.romfea.gr/ Mon, 29 May 2017 13:56:33 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για εκτρώσεις και δημογραφικό http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15104-o-mitropolitis-peiraios-gia-ektroseis-kai-dimografiko peiraios serafeim ek

ROMFEA.GR | Τρεις ιατρούς του Νοσοκομείου Σάμου επαίνεσε δημοσίως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, για την επιστολή την οποία έστειλαν προς την διοίκηση του Νοσοκομείου γνωστοποιώντας ότι θα απέχουν από ιατρική πράξη διακοπής κυήσεως εάν δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι κινδύνου ζωής ή υγείας της εγκύου.

Επίσης ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε και στο δημογραφικό πρόβλημα τονίζοντας ότι: ''Η αφελής θέση ότι η είσοδος και εγκατάσταση αλλοδαπών προσφύγων και μεταναστών μπορεί βραχυπρόθεσμα να αναχαιτήσει την μείωση πληθυσμού, δέν υπολογίζει ότι οι κατά πάντα συμπαθείς αυτοί συνάνθρωποί μας, είναι φορείς άλλου πολιτισμού καί ότι αποκτώντας πολιτικά δικαιώματα στήν χώρα, θά επιδιώξουν τήν ανατροπή τού υφισταμένου πολιτισμού της, όπως δραματικά βλέπουμε νά επισυμβαίνει στίς χώρες τής αποικιοκρατίας, πού πληρώνουν μέ αίμα τό τίμημα τού πάλαι ποτέ επεκτατικού μεγαλοϊδεατισμού τους, στίς χώρες τού τρίτου κόσμου''

Διαβάστε παρακάτω το ανακοινωθέν του Σεβασμιωτάτου:

Ἀπέναντι στό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων πού στήν δύστυχη πατρίδα μας θεωρεῖται «θεσμοθετημένο δικαίωμα» τῆς γυναίκας, τρεῖς ἰατροί ἀναισθησιολόγοι τοῦ Νοσοκομείου τῆς Σάμου, γνωστοποίησαν μέ ἐπιστολή τους στήν διοίκηση τοῦ Νοσοκομείου Σάμου, ὅτι θά ἀπέχουν ἀπό τά καθήκοντά τους σέ ἰατρική πράξη διακοπῆς κυήσεως, ἄν δέν συντρέχουν ἰατρικοί λόγοι κινδύνου ζωῆς ἤ ὑγιείας τῆς ἐγκύου.

Ἐπικαλούμενες οἱ ἀναισθησιολόγοι, τό ἄρθρο 31 τοῦ Ν. 3418/2005 «Κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας» τό ὁποῖο προβλέπει ὅτι «Ὁ ἰατρός μπορεῖ νά ἐπικαλεσθεῖ τούς κανόνες καί τίς ἀρχές ἰατρικῆς συνείδησής του καί νά ἀρνηθεῖ νά ἐφαρμόσει ἤ νά συμπράξει στίς διεργασίες τεχνητῆς διακοπῆς τῆς κύησης ἐκτός ἄν ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιά τήν ζωή τῆς ἐγκύου ἤ κίνδυνος σοβαρῆς καί διαρκοῦς βλάβης τῆς ὑγείας της» δήλωσαν ὅτι δέν θά συμπράξουν στήν «διακοπή» τῆς ζωῆς τῶν ἐμβρύων.

Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ἐπαινέσωμε δημόσια τίς τρεῖς ἰατρούς τῆς Σάμου, ὅπως ἔπραξε καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης τους κ.κ. Εὐσέβιος καί νά ἐπισημειώσουμε ὅτι τό ἄρθρο 304 τοῦ ἰσχύοντος Ποινικοῦ Κώδικος πού κατοχυρώνει καί στήν Ἑλλάδα τό δικαίωμα μιᾶς γυναίκας στήν ἄμβλωση, στήν παραγρ. 4, ἀποτελεῖ μία ἀπόδειξη ὅτι τό θετέο δίκαιο, σάν δημιούργημα τῆς ἀνθρώπινης ἀντίληψης μπορεῖ νά θεσμοθετεῖ τήν ἀνατροπή τῆς ἐνθέου ἠθικῆς πού καταγράφεται καί διά τοῦ ἄγραφου ἠθικοῦ νόμου ἀλλά καί διά τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως στήν ἀνθρωπίνη ψυχή.

Στήν σύγκρουση τῶν καθηκόντων τῶν ἰατρῶν καί τῶν ὑπευθύνων ὑγείας πού προκύπτει ἀναποδράστως ἀπό τίς διατάξεις τῆς παραγρ. 4 τοῦ ἄρθρου 304 τοῦ ΠΚ καί τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παραγρ. 5 καί 31 τοῦ Ν. 3418/2005 «Κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας», ἀσφαλῶς ὑπερτερεῖ ἡ πρόβλεψη τοῦ ἐν θέματι Κώδικος, διότι τά ζητήματα συγκρούσεως καθηκόντων ἐπιλύονται μέ σταθμίσεις καί ἀσφαλῶς ὑπέρτερο ἀγαθό, εἶναι ἡ διασφάλιση τῶν ἀρχῶν τῆς ἠθικῆς συνειδήσεως τοῦ ἰατροῦ, νά ἀρνηθεῖ νά συμμετάσχει καί νά συμπράξει στήν διάπραξη μιᾶς ἀμβλώσεως, χωρίς νά ὑφίσταται ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιά τήν ζωή τῆς ἐγκύου, ἀπό τό κατασκευασμένο «δικαίωμα» τῆς γυναίκας στήν ἐγωπαθῆ καί ἀμοραλιστική ἄμβλωση πού δολοφονεῖ ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ὑφίσταται ἐξ ἄκρας συλλήψεως σάν ψυχοσωματική ἑνότητα, συνδημιουργημένη ἀπό τόν Θεό καί τούς γονεῖς του.

Εἶναι τρομακτική καί ἄκρως διδακτική ἡ κυκλοφορηθεῖσα ρεαλιστική ταινία Silent scream (Σιωπηλή κραυγή) πού καταδεικνύει τόν τρόμο καί τήν ἀγωνία τοῦ ἐμβρύου, τοῦ ὁποίου ἐπιταχύνονται οἱ καρδιακοί παλμοί, ὅταν ἀντλαμβάνεται τόν μηχανισμό διαμελισμοῦ του καί ἀπορροφήσεώς του καί θά ἔπρεπε ὅλοι ὅσοι ὑποστηρίζουν τό κακούργημα τῶν ἀμβλώσεων καί οἱ γυναῖκες πού τό ἀποφασίζουν νά ὑποχρεώνονται πρίν τήν ἐνέργεια τους νά παρακολουθήσουν μέ τά μάτια ὁρθάνοιχτα αὐτήν τήν ταινία.

Στήν πατρίδα μας μέ μέτριους ὑπολογισμούς πραγματοποιοῦνται 300.000 ἐκτρώσεις τό χρόνο ἐκ τῶν ὁποίων 110.000 ἀπό νέες κάτω τῶν 18 ἐτῶν καί ἑπομένως πέρα ἀπό τό ἠθικό κακό καί τό ἔγκλημα σέ βάρος ἀνυπερασπίστων ἐμβρύων, γιά τά ὁποῖα ὁ Ἀστικός Κώδικας ἔχει προβλέψει τόν θεσμό τοῦ ἐμβρυωροῦ καί ἐδῶ ἀκριβῶς ἀποτυπώνεται ἡ ἀντιφατικότητα τῶν ἀνθρωπίνων νόμων, διαπράττεται καί ἕνα ἔγκλημα σέ βάρος τῆς Πατρίδος μέ τήν δημογραφική ἀπομείωση τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας.

Ὁ ἄκρως περιορισμένος ἀριθμός τῶν γεννήσεων γύρω στίς 90.000 ἀνά ἔτος, σέ συνδυασμό μέ τόν ὑψηλό ἀριθμό τῶν θανάτων γύρω στίς 120.000 ἐτησίως, λόγῳ τῆς γήρανσης τοῦ πληθυσμοῦ, ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα ἀρνητικό ἰσοζύγιο γεννήσεων καί θανάτων μέ πρόδηλη συνέπεια, τήν δημογραφική συρίκνωση.

Ἑπομένως αὐτοί πού διαμαρτύρονται γιά τό ἀσφαλιστικό-συνταξιοδοτικό πρόβλημα, τήν αὔξηση τοῦ συνολικοῦ κόστους ὑπηρεσιῶν ὑγείας, τήν ἔλλειψη προσώπων στήν ἐθνική ἄμυνα, τά ἐλλείματα μεσοπρόθεσμα στόν οἰκονομικά ἐνεργό πληθυσμό, τίς δυσκολίες προσαρμογῆς στά νέα οἰκονομικά περιβάλλοντα, ἄς αἰτιῶνται κυρίως τό ἔγκλημα τῶν ἀμβλώσεων πού ἀφανίζει κάθε χρόνο μιά ὁλόκληρη πόλη.

Τέλος ἡ ἀφελής θέσις ὅτι ἡ εἴσοδος καί ἐγκατάσταση ἀλλοδαπῶν προσφύγων καί μεταναστῶν μπορεῖ βραχυπρόθεσμα καί μεσοπρόθεσμα νά ἀναχαιτήσει τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ δέν ὑπολογίζει ὅτι οἱ κατά πάντα συμπαθεῖς αὐτοί συνάνθρωποί μας, εἶναι φορεῖς ἄλλου πολιτισμοῦ καί κοσμοειδώλου, ἀσύμβατων, κυρίως οἱ προερχόμενοι ἀπό ἰσλαμικές χῶρες, μέ τίς εὐρωπαϊκές ἀρχές τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου καί τῆς ἰσονομίας καί ὅτι ἀποκτῶντας πολιτικά δικαιώματα στήν χώρα, θά ἐπιδιώξουν τήν ἀνατροπή τοῦ ὑφισταμένου πολιτισμοῦ της, ὅπως δραματικά βλέπουμε νά ἐπισυμβαίνει στίς χῶρες τῆς ἀποικιοκρατίας, πού πληρώνουν μέ αἷμα τό τίμημα τοῦ πάλαι ποτέ ἐπεκτατικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ τους, στίς χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Romfea.gr) Mon, 29 May 2017 13:54:38 GMT http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15104-o-mitropolitis-peiraios-gia-ektroseis-kai-dimografiko
Λαγκαδά Ιωάννης: ''Χρειάζεται ενότητα και ομοψυχία'' http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15103-lagkada-ioannis-xreiazetai-enotita-kai-omopsuxia- lagkada alosi 2

Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ αναπαύσεως του τελευταίου Αυτοκράτορος της Βασιλευούσης Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των συν αυτώ μαρτυρικώς πεσόντων ηρωικών υπερασπιστών της Πόλεως επί τη ευκαιρία της θλιβερής επετείου της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, ετέλεσε την 29η Μαΐου ε.έ., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, εις τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λαγκαδά.

Στην σύντομη προσλαλιά του, ο Σεβασμιώτατος μεταξύ των άλλων έκανε και ένα παραλληλισμό των γεγονότων που προηγήθηκαν την περίοδο εκείνη και οδήγησαν στο θλιβερό γεγονός της Αλώσεως με τις σημερινές καταστάσεις που διέπουν την Πατρίδα μας, σημειώνοντας ότι χρειάζεται ενότητα και ομοψυχία για να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές που περνάμε ως Έθνος, έχοντας ελπίδα και πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Εν συνεχεία εις τις εγκαταστάσεις τις Διεθνούς Ακαδημίας Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών «οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος», πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου η καθιερωμένη μηνιαία Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.

Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε του Ιερείς για τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας καθώς επίσης και για θέματα διοικητής φύσεως, δίδοντας έμφαση κυρίως στον τομέα της νεότητας ενόψει και της θερινής λειτουργίας του «Κέντρου Φιλοξενίας Νέων» της περιοχής του Σοχού, ενώ επίσης έκανε και αναφορά στο πρόγραμμα των επικείμενων εορτίων εκδηλώσεων, που θα λάβουν χώρα κατά τον μήνα Ιούνιο.

Στο δεύτερο μέρος οι Ιερείς της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως ενημερώθηκαν από τον Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας και τέως Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Πάφου κ. Ζαχαρόπουλου Νικόλαο και τον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Φλώρο Ιωάννη για την έκδοση της Μεγάλης Ορθόδοξης Χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας, η οποία κυκλοφορεί υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων στα συζητηθέντα θέματα καθώς επίσης και ευρεία συζήτηση πάνω σε τομείς λειτουργικής, πνευματικής και διοικητής φύσεως και προβλημάτων που απασχολούν τις κατά τόπους ενορίες της Μητροπόλεως.

Προ της περατώσεως της Συνάξεως, διενεμήθη προς όλους ο έκτος τόμος των Βυζαντινών Αγιολογικών Κειμένων, του Ελλογιμωτάτου Καθηγητού κ. Σωτηρίου Μπαλατσούκα, ενώ ακολούθησε γεύμα που παρετέθη στην τράπεζα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Ι.Μ. Λαγκαδά) Mon, 29 May 2017 13:09:03 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15103-lagkada-ioannis-xreiazetai-enotita-kai-omopsuxia-
Πατρών: ''Κάποιοι θέλουν να ξανακάνουν την Αγιά Σοφιά τζαμί'' http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15102-patron-kapoioi-theloun-na-janakanoun-tin-agia-sofia-tzami alosi patra 12

Θεία Λειτουργία μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐτελέσθη τήν Δευτέρα 29.5.2017, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ἐτελέσθη ἱερὸ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων ὑπερασπιστῶν καὶ προμάχων τῆς Πόλεως, Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου καὶ τῶν συμπολεμιστῶν αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς Βασιλίδος, ὡς καὶ πάντων τῶν σφαγιασθέντων καὶ καθ' οἱονδήποτε τρόπο μαρτυρικῶς τελειωθέντων κατοίκων τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν ἃώση καί τοὺς μετέπειτα χρόνους τῆς δουλείας.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων,ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε:

«...Μνήμη τῆς ἁλώσεως σήμερα. Ἡ πόλις ἑάλω. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι χάσαμε τὰ «μάτια μας», τὸ θησαυρό μας τὸν ἀνεκτίμητο. Χάσαμε τῆς οἰκουμένης τὸν στέφανο καὶ τὸν ἀδάμαντα. Χάσαμε τὴν Ἁγιά Σοφιά μας, «τὸν τῆς οἰκουμένης ὀφθαλμόν», ὡς χαρακτηρίζει τὴν μεγάλη Ἐκκλησιά μας ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Φώτιος. Ἔγινε στὴν ἀρχὴ τζαμί, σήμερα, λέγεται μουσεῖο. Κάποιοι θέλουν νά τήν ξανακάνουν τζαμί. Κανεῖς ὃμως ἀπ' ὃσους νοιάζονται γιά τά πανανθρώπινα δικαιώματα καί τήν παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά δέν διαμαρτύρεται. Χάθηκε ἡ παλιά της δόξα. Μόνο ἂν μπῆ κανεὶς στὴν Ἁγιά Σοφιὰ θὰ μπορέσῃ νὰ καταλάβῃ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Γένους, ἀλλὰ καὶ τὴν συμφορά του.

Τὸ φῶς ἐσβέσθη. Τὰ ψηφιδωτὰ ἐκαλύφθηκαν. Ἡ Θεία Λειτουργία ἔπαψε καὶ δὲν τελεῖται πιά. Ἀλλ' ὄχι, τί λέγω, ὄχι, ἡ δόξα λάμπει. Κλεῖστε τὰ μάτια σας καὶ ταξιδέψτε ἐκεῖ καὶ θὰ δῆτε τὸ Σταυρὸ νὰ λάμπη στὴν κορυφὴ τοῦ τρούλου, τὸν οὐρανὸ νὰ ἀκουμπάει στοὺς ἀέρινους θόλους καὶ τὸν ἥλιο νὰ χρυσοστεφανώνει τὸ καμάρι τῆς φυλῆς μας. Κλεῖστε τὰ μάτια ἀδελφοί μου καὶ ναί, θὰ δῆτε τὸν Πατριάρχη, νὰ μπαίνη μεγαλοπρεπῶς καὶ νὰ ευλογῇ, νὰ λειτουργῇ χρυσοφορεμένος καὶ τὸν αὐτοκράτορα στὸν Θρόνο. Κλεῖστε τὰ μάτια σας καὶ θὰ ἀκούσετε τοὺς πολυμελεῖς χοροὺς τῶν ψαλτῶν νά ψάλλουν οὐράνιες – ἐπίγειες μελωδίες, ποιὸς ξέρει, μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους «Τὸν Δεσπότην καὶ τὸν Ἀρχιερέα .....» καὶ ὅλος ὁ Λαός, οἱ χιλιάδες τῶν Ρωμηῶν νά εὐγνωμονοῦν τήν Παναγία. «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῶ τὰ νικητήρια». Κλεῖστε τά μάτια σας καί θά ἀκούσετε φωνές Ἑλλήνων καί θά δῆτε πατήματα Ρωμηῶν.

Ναί, ναί, τὸ κάλλος τῆς Ἅγια Σοφιᾶς, παραμένει ἀνέπαφο, ἀμείωτο, ζῆ μέχρι σήμερα καὶ θὰ ζῆ ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Τὸ κάλλος της ζεῖ μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ μετὰ τὴν ἅλωση καὶ καλλιεργεῖ σ'ὅλους τούς Ὀρθόδοξους Λαοὺς τὸν Ὀρθόδοξο Πολιτισμὸ καὶ τὸ Ὀρθόδοξο Ρωμαίϊκο ἦθος. Αὐτὸ τὸ κάλλος, θέρμανε τὶς καρδιὲς τῶν σκλάβων, αὐτὸς ὁ σταυρὸς πύργωσε τὴν ἐλπίδα, αὐτὸ τὸ φῶς ἀπὸ τὸ Ἅγιο Βῆμα τῆς Ἁγιά- Σοφιᾶς φώτισε στὰ σκοτάδια τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια.

Σ'αὐτὸ τὸ φῶς, σ' αὐτὸ τὸ κάλλος, ὀφείλουμε τὴ λευτεριά μας.

Αὐτὸ τὸ φῶς αὐτὸ τὸ κάλλος ποὺ τὸ κράτησαν οἱ πατέρες μας τόσες καὶ τόσες γενηές, καλούμεθα νὰ τὸ ἐγκολπωθοῦμε καὶ νὰ τὸ κρατήσουμε, ἰδιαίτερα σήμερα ποὺ ἡ νεοελληνικὴ παιδεία προβάλλει τὸν ἐξευρωπαϊσμό μας ὡς τὴν μεγάλη ἰδέα τοῦ Ἔθνους.

Ἡμέρα τῆς ἁλώσεως καὶ μὲ τὸ μυαλὸ μας φέρνομε σὲ ἀντιστοιχία τὰ γεγονότα τῆς ἁλώσεως μὲ τὴν σύγχρονη πραγματικότητα.

Τὰ γεγονότα τοῦ 1453 βοοῦν καὶ μαρτυροῦν, τὰ σημερινά μᾶς προβληματίζουν. Καὶ σήμερα διαγράφονται δύσκολες στιγμὲς καὶ βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ δύσκολες ἐπιλογὲς καὶ καλούμεθα νὰ πάρουμε ἀποφάσεις οἱ ὁποῖες θὰ εἶναι καθοριστικὲς γιὰ τὶς τύχες τοῦ Ἔθνους. Ἡ σημερινὴ ἡμέρα δίνει τὸ μήνυμά της. Ἂν θέλουμε νὰ ὑπάρξουμε ὡς Ἔθνος καὶ ὡς Ὀρθόδοξος Λαὸς μὲ προορισμὸ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ἄν πρέπει νὰ διατηρήσουμε τὴν ταυτότητά μας καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία μας κι ἂν δὲν πρέπει νὰ χαθοῦμε στὸ χωνευτήρι τῶν πολιτισμῶν, ὀφείλουμε :

α) Νὰ φυλάξουμε τὴν πίστη τῶν Πατέρων μας. Ἐκείνη τὴν πίστη γιὰ τὴν ὁποία ἀγωνίστηκαν καὶ ἔπεσαν ὁ Κων/νος Παλαιολόγος καὶ οἱ συμπολεμιστές του καὶ νὰ τήν διατηρήσουμε. Αὐτὲς οἱ ἀξίες, παρὰ τὸ ὅτι τὸ γένος μας πέρασε διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου διετηρήθησαν μέχρι καὶ σήμερα. Καὶ τότε πολεμήθηκαν καὶ σήμερα τὸ ἴδιο γίνεται. Τότε δὲν χάθηκαν παρὰ τοὺς ἐξισλαμισμούς, τὸ παιδομάζωμα καὶ τόσα ἄλλα. Σήμερα κινδυνεύουν νὰ χαθοῦν γιατί βάλλονται πανταχόθεν. Ἀπὸ τὸν ἄκρατο εὐδαιμονισμό, τὸν ὑλισμό, τὴν ἠθικὴ διαφθορά, τὰ παντοειδῆ ναρκωτικὰ ποὺ εἶναι χειρότερα ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα καὶ καταστρέφουν ψυχὲς νέων ἀνθρώπων σὲ μεγαλύτερη ἔκταση. Σήμερα αὐτὲς οἱ ἀξίες κινδυνεύουν ἀπὸ τήν νέα λεγόμενη παγκόσμια τάξη πραγμάτων, μία νέα πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ δουλεία.

Αὐτοὶ οἱ φοβεροί, οἱ ἀπαίσιοι δυνάστες, δροῦν μεθοδικά, μὲ ἐπιστημοσύνη προκειμένου νὰ ἀλώσουν καὶ νὰ ἐκπορθήσουν ψυχὲς καὶ συνειδήσεις.

Καὶ μεῖς πολλὲς φορές, στὸ ὄνομα ἑνὸς δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ, θυσιάζομε ἀντὶ πινακίου φακῆς, τὰ ἁγιώτερα καὶ τιμιώτερα, θεσμοὺς Ἱεροὺς καὶ πατροπαράδοτους, ἀξίες ἀκατάλυτες, ὅπως: Ἐκκλησία, οἰκογένεια, ἠθική, Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, προσωπικὴ Ἐλευθερία.

β) Νὰ ζήσουμε ὡς Λαὸς μὲ κέντρο τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία, τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας ἡ ὁποία ἐλευθερώνει, φωτίζει, ἁγιάζει. Νὰ μὴ παροργίζουμε τὸν Θεὸ μὲ τὶς ἁμαρτίες μας , μὲ τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὸ θέλημά του. Ὁσάκις συνέβησαν αὐτά, ὁ Λαὸς ἔκλαυσε πικρῶς διὰ τὰς ἁμαρτίας του καὶ ἐθρήνησε ὡς ὁ Ἰσραὴλ ἐν χώρᾳ δουλείας καὶ ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος. (Νὰ μὴ παροργίζομε τὸν Θεὸ μὲ νομοθετήματα τὰ ὁποῖα εἶναι ξένα μὲ τὸ ἦθος τοῦ Γένους μας, μὲ τὶς ἀξίας καὶ τὰ ἰδανικά του).

Μνήμη τῆς ἁλώσεως σήμερα, Ἀδελφοί μου.

Καὶ ἂν ἡ πόλις ἑάλω, οὐδ'ἐπὶ στιγμὴν ἔπαψε ἡ πνευματική της ἀκτινοβολία, οὐδέποτε ἔπαψε νὰ εἶναι ἡ προκαθημένη τῆς ἀγάπης μας, αὐτὴ ἡ βρυσομάνα, πού ἀκόμα σκλαβωμένη, ποτίζει καὶ σήμερα καὶ θὰ ποτίζη γιά πάντα τοῦ Γένους μας τὶς Ἅγιες ρίζες.

Γιὰ κείνη θὰ μείνῃ μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ὁ λόγος τοῦ κλεινοῦ καὶ θεορρήμονος Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ:

« Ὧ Κωνσταντίνου κλειτὸν ἕδος μεγάλου.

ὁπλοτέρη Ῥώμη, τόσσον προσφέρουσα πολήων,

ὁσσάτιον γαίης οὐρανὸς ἀστερόεις»

( Γρήγ. Θεολ. ποίημ. 1')

δηλ. « Ὧ δοξασμένη καθέδρα τοῦ Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, νεώτερη Ρώμη, ποὺ τόσο ξεπερνᾶς κάθε ἄλλη πόλι.

ὅσο τὴν γῆ ὁ ἀστροστόλιστος οὐρανός....» .

Καὶ ἐπειδὴ τὸ ποίημα αὐτὸ ἴσως εἶναι βαρὺ γιὰ τὴν ἀκοὴ καὶ δυσνόητο ἀπὸ τὸν νοῦ τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνα ποὺ ζῆ τραγικὰ καὶ μεγαλόπρεπα τὴν ἐποχὴ τῆς Ἑλληνικῆς λεξιπενίας, ἂς τελειώσωμε μὲ ἕνα ἁπλοῦν ποίημα ἑνὸς Ἕλληνα Μουσικοσυνθέτη:

«Πόλι γλυκειά, Πόλι ἀγαπημένη,

πόλη ζωή, πόλι ἐλπίδα,

πόλι Θεοῦ, πόλι μὴ κλαῖς

θάρθει καιρός».

Ἡ Κωνσταντινούπολη καί μέχρι σήμερα μέ πόνο κραυγάζη.

Μον' ἕνα δῶρο ὁλημερὶς καὶ ὁλονυχτὶς προσμένω

κι ἀκόμα δὲν μοῦ τὄ φερε τὸ κῦμα τ' ἀφρισμένο.

Μον' ἕνα δῶρο λαχταροῦν τὰ μάτια μου καὶ κλαίνε.

Ἀτίμητο στ' ἀτίμητα. Ἐλευθεριὰ τὸ λένε...

alosi 1

alosi 1

alosi 1

alosi 1

alosi 1

alosi 1

alosi 1

alosi 1

alosi 1

alosi 1

alosi 1

 

alosi 1

alosi 1

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Ι.Μ. Πατρών) Mon, 29 May 2017 12:28:30 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15102-patron-kapoioi-theloun-na-janakanoun-tin-agia-sofia-tzami
Κουρά νέου Μοναχού από τον Μητροπολίτη Πατρών (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15101-koura-neou-monaxou-apo-ton-mitropoliti-patron-foto patra 19

Μέσα σὲ κατανυκτικὸ κλῖμα ἐτελέσθη τὴν Κυριακὴ τὸ ἀπόγευμα, 28.5.2017, ἡ Μοναχικὴ Κουρὰ τοῦ εὐλαβεστάτου νέου Ἀριστείδου Παναγοπούλου, δοκίμου της Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν.

Στόν Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Ἱερέων καὶ Μοναχῶν ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ ἀλλοῦ.

Τόν νέο Μοναχό ἒκειρε ὁ Σεβασμιώτατος καί τοῦ ἒδωσε τό ὂνομα Ἀλέξανδρος, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὸν Μοναχικὸ βίο, στὴν ἰσάγγελο πολιτεία καὶ χρησιμοποίησε χωρία ἀπὸ τὸν Ἅγιο Εὐστάθιο Θεσαλλονίκης, ὁ ὁποῖος ὀνομάζει τοὺς Μοναχοὺς εὐλογητοὺς δραπέτας, Θεοῦ παρεμβολή, Ἀγγέλων μιμητάς, ἀρετῆς δοχεῖα, ἀποστολικὰ ἐκμαγεῖα, ζωγράφους ἀρετῆς ἐπηκριβωμένης, καθαιρέτας τῆς πλάνης.

Γιὰ τὸ ὄνομα ποὺ ἔδωσε στὸν νέο Μοναχό, ἀνέφερε, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἦτο εἰς ἐκ τῶν τῶν Πατέρων τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. (Συμμετεῖχε ὡς Πρεσβύτερος, ἐκπροσωπώντας τὸν γηραιὸ Πατριάρχη Μητροφάνη, τὸν ὁποῖον διεδέχθη στὸν Πατριαρχικὸ θρόνο).

Ὁ ἐν λόγῳ πατὴρ ἠγωνίσθη ἐναντίον τῆς πλάνης τοῦ Ἀρείου καὶ διὰ τῆς προσευχῆς του ἀπεφεύχθη ἡ εἴσοδος τοῦ Ἀρείου στὸν Ναό, προκειμένου νὰ λειτουργήσῃ, ἀφοῦ κατὰ τρόπο θαυμαστὸ ὁ αἱρεεσιάρχης Ἂρειος ἀπεβίωσε.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος, εἶπε, ὅτι ὁ μακαριστὸς Γέροντάς του, Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κυρὸς Θεόκλητος, ὑπηρέτησε ἐπὶ εἴκοσι ἔτη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Παλαιοῦ Φαλήρου, ἐνῶ τὸ ὄνομα αὐτὸ φέρει ὁ νῦν Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, ἕνας καταξιωμένος Ἱεράρχης τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἦθος σπάνιο καὶ χαρακτῆρα ἀδαμάντινο. Κοντὰ στοὺς Ἀρχιερεῖς αὐτοὺς ὑπηρέτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν καὶ πλέον ὁ νέος Μοναχὸς θὰ συνδέεται μαζί του μὲ ἕνα ἰδιαίτερο πνευματικὸ σύνδεσμο, ἀφοῦ θὰ φέρῃ αὐτὸ τὸ ὄνομα.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τοὺς Γονεῖς τοῦ Νέου Μοναχοῦ καὶ τοὺς εὐχαρίστησε ἐκ βάθους ψυχῆς.

patra 3

patra 3

patra 3

patra 3

patra 3

patra 3

patra 3

patra 3

patra 3

patra 3

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Ι.Μ. Πατρών) Mon, 29 May 2017 11:46:08 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15101-koura-neou-monaxou-apo-ton-mitropoliti-patron-foto
39οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων της Αρχιεπισκοπής Αμερικής http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-amerikis/15100-39oi-olumpiakoi-agones-neon-tis-arxiepiskopis-amerikis olympiakoi amerikis 2

Του Θεοδώρου Καλμούκου | Εθνικός Κήρυκας


Περισσότερα από χίλια παιδιά, ηλικίας 7 έως 18 ετών, από τους οργανισμούς JOY και GOYA των Ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της Νέας Υόρκης και του Κονέκτικατ, συμμετείχαν στους 39ους ετήσιους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων της Άμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.

Οι Αγώνες διεξήχθησαν κατά το τριήμερο 26-28 Μαΐου 2017 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Suffolk County Community College στο Brentwood του Λονγκ Άιλαντ.

Οι αγώνες ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής 26 Μαΐου με την κολύμβηση για τους μικρούς αθλητές της JOY αλλά και της GOYA, οι οποίοι επίσης αγωνίστηκαν και στην καλαθοσφαίριση.

Η επίσημη έναρξη έγινε το πρωί του Σαββάτου 27 Μαΐου παρουσία του Αρχιεπισκόπου Γέροντος Αμερικής κ. Δημητρίου ο οποίος απευθυνόμενος στα παιδιά υπογράμμισε τη σημασία του αγωνίζεσθε και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία, τονίζοντας ότι είναι όλοι νικητές.

Ο Σεβασμιότατος, ο οποίος συνοδευόταν από τον διευθυντή του Γραφείου Διακονιών Νεολαίας της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, διάκονο Παναγιώτη Παπαζαφειρόπουλο, συνεχάρη την οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων με επικεφαλής τον κ. Αλεξ Κωνσταντίνου, παρακολούθησε σχεδόν όλα τα αγωνίσματα της δεύτερης μέρας και απένειμε μετάλλια στους νικητές.

Κατά τη 2η μέρα των αγώνων οι μικροί αθλητές αγωνίστηκαν στους δρόμους ταχύτητας, τη σφαιροβολία, το ποδόσφαιρο, την κολύμβηση, την καλαθοσφαίριση, την πετοσφαίριση, την αντισφαίριση, την επιτραπέζια αντισφαίριση, το softball, το kickball και στα επιτραπέζια ΝΟΚ hockey, σκάκι, τάβλι και checkers.

Το πρόγραμμα της 3ης και τελευταίας μέρας περιελάμβανε, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία και το πρόγευμα που προσφέρθηκε στα παιδιά, τα αγωνίσματα του ποδοσφαίρου και του kickball για τα παιδιά της JOY και αντισφαίριση, άλμα εις μήκος, άλμα εις ύψος και δρόμους ταχύτητας και 5 χλμ για τα παιδιά της.

olympiakoi amerikis 1

olympiakoi amerikis 1

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Romfea.gr) Mon, 29 May 2017 11:49:38 GMT http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-amerikis/15100-39oi-olumpiakoi-agones-neon-tis-arxiepiskopis-amerikis
Αρχιεπίσκοπος: ''Αυτό που βλέπω σήμερα είναι μια αποκάλυψη'' http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15099-arxiepiskopos-auto-pou-blepo-simera-einai-mia-apokalupsi kaloxori

«Αυτό που βλέπω σήμερα είναι μια αποκάλυψη, ένας θησαυρός, είναι κάτι που σε άλλα μέρη πολλοί θα ήθελαν να έχουν, για να αναπτύξουν αυτό τον χώρο, γιατί είναι πραγματικά θησαυρός» δήλωσε για τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή τη Δευτέρα, 29 Μαΐου, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη, μετά από πρόσκληση της Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, με την ευκαιρία του πανελληνίου συνεδρίου των στελεχών κατασκηνώσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

«Πρώτα από όλα, αισθάνομαι την ανάγκη να πω συγνώμη γιατί μέχρι τώρα, όταν διάβαζα και άκουγα όλα αυτά που λέγονται και γράφονται για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, νόμιζα ότι αυτό το λιμάνι είναι από το Λευκό Πύργο μέχρι κάποιο σημείο» είπε ο Αρχιεπίσκοπος κι αναφερόμενος στον σχεδιασμό της Περιφέρειας για το δυτικό παράκτιο μέτωπο, πρόσθεσε:

«Δεν πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Έχουν γίνει μελέτες από ό,τι ακούσαμε, υπάρχουν προϋπολογισμοί, υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι τέτοιοι χώροι δεν μπορεί να περιμένουν περισσότερο. Όλοι μαζί λοιπόν οι τοπικοί άρχοντες, η πολιτεία αλλά και ο κάθε ένας από εμάς, έχει ευθύνη ώστε όλοι μαζί να συντελέσουμε να γίνει ό,τι καλύτερο σε αυτή την περιοχή που θα δώσει τις δυνατότητες για ανάπτυξη, για απόλαυση και για γνωριμία του χώρου αυτού σε ανθρώπους που πολύ θα ήθελαν να τον γνωρίσουν».

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε να επισκεφθεί και πάλι την περιοχή την εποχή του θερισμού των ορυζώνων και να έχουν μέχρι τότε προχωρήσει τα σχέδια για την ανάπτυξη της περιοχής, ώστε, όπως είπε, “σιγά- σιγά αυτός ο χώρος να πάρει τη θέση στον πολιτισμό και στην ιστορία μας που του αρμόζει και του ανήκει”.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για το σχέδιο της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, για την αναβάθμιση του δυτικού θαλασσίου μετώπου της Θεσσαλονίκης.

Εξήγησε ότι η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τους δήμους Δέλτα και Αμπελοκήπων – Μενεμένης αλλά και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πήρε τη σχετική πρωτοβουλία ενώ σύντομα θα παρουσιαστεί όλο το πλαίσιο για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής που εκτείνεται από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τα όρια του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης μέχρι το Δήμο Δέλτα, συνολικής έκτασης 6.615 στρεμμάτων.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του δυτικού παράκτιου μετώπου της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος Δενδροποτάμου, περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές από το λιμάνι μέχρι τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου, χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας στη δυτική πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου, επιχειρηματικό πάρκο 200 στρεμμάτων, παρεμβάσεις στα παλιά βυρσοδεψεία, τους λαχανόκηπους και την περιοχή της Λαχαναγοράς.

Τα προβλήματα της περιοχής αλλά και οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Terra Med (στο οποίο συμμετείχε η περιφέρεια), ενώ χρηματοδοτήσεις για παρεμβάσεις αναζητούνται από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις που διαχειρίζεται η αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Δέλτα, Μίμης Φωτόπουλος, δήλωσε ότι η περιοχή προσβλέπει στην υποστήριξη του Αρχιεπισκόπου καθώς, όπως είπε, είναι γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον.

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να επισκεφθεί “την ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, την εσπερία, την δυτική και εγκαταλελειμμένη Θεσσαλονίκη” και επισήμανε ότι η περιοχή αυτού του μοναδικού και καταπληκτικού υδροβιότοπου “περιμένει χρόνια παρακλητικά να δεχτεί το ευεργετικό ενδιαφέρον της πολιτείας”.

Παρόντες στην επίσκεψη του αρχιεπισκόπου στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου ήταν επίσης βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων.

{youtube}UoFBLd7R7-w{/youtube}

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Mon, 29 May 2017 13:54:38 GMT http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15099-arxiepiskopos-auto-pou-blepo-simera-einai-mia-apokalupsi
Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/15098-xeirotonia-neou-presbuterou-stin-iera-mitropoli-belgiou-foto outrexti 1

Στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, 28 Μαΐου 2017.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του εκ των διακόνων της Ιεράς Μητροπολεώς π. Αλεξάνδρου Πιτσικάκη, ο οποίος πρόκειται να διακονήσει στην εν λόγω Ενορία.

Ο π. Αλέξανδρος έλκει την καταγωγή του από το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι έγγαμος κληρικός και πρόκειται το επόμενο διάστημα να αντικαταστήσει τον απερχόμενο Προϊστάμενο της Ενορίας της Ουτρέχτης π. Γεώργιο Περρή, ο οποίος μετά από δεκαεπτά χρόνια προσφοράς και διακονίας στην Ολλανδία αποφάσισε να επιστρέψει στην ιδιαιτέρα πατρίδα του, τη Σύρο.

Στο λόγο του ο Σεβασμιώτατος αφού εξήρε το μεγάλο της ιερωσύνης υπούργημα στο οποίο καλείται να ανταπεξέλθει με τη βοήθεια του Θεού ο νέος πρεσβύτερος, έκανε εκτενή αναφορά στην ανάγκη αναδιοργάνωσης της ποιμαντικής μέριμνας στην Ολλανδία.

Τέλος, κάλεσε τον νέο ποιμένα της ενορίας να είναι υπερήφανος που υπηρετεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Μητέρα μας Μεγάλη Εκκλησία, πράγμα που γεννά και την ευθύνη της διατήρησης της οικουμενικής και υπερεθνικής του ταυτότητας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Βελγίου χειροθέτησε, τιμής ένεκεν, σε Πρωτοπρεσβύτερο τον απερχόμενο Προϊστάμενο του Ναού, ευχαριστώντας τον για την καλή και θεάρεστη διακονία του.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Ι.Μ. Βελγίου) Mon, 29 May 2017 10:55:38 GMT http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/15098-xeirotonia-neou-presbuterou-stin-iera-mitropoli-belgiou-foto
Εορτή για τα παιδιά των Ιερέων της Αρχιεπισκοπής http://www.romfea.gr/diafora/15097-eorti-gia-ta-paidia-ton-iereon-tis-arxiepiskopis giorti 19

Με τη συμμετοχή πλήθους ιερατικών οικογενειών πραγματοποιήθηκε, για 18η συνεχή χρονιά, η εκδήλωση του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών προς τιμήν των παιδιών των Ιερέων της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Κυριακή 28 Μαΐου στους χώρους που ευγενώς παραχώρησε και πάλιν εφέτος η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία του Αρσακείου σχολείου Π. Ψυχικού.

Οι μικροί μας φίλοι - ηλικίας από λίγων μηνών έως 15 ετών - είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ομαδικά αγωνίσματα και παιχνίδια (τοίχος αναρρίχησης, τραμπολίνο, air hockey, τοξοβολία κλπ), καθώς και σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, που είχε ετοιμάσει το Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας στους εσωτερικούς χώρους του Αρσακείου με εθελοντές – κατηχητές από ενορίες της Αρχιεπισκοπής.

Πολλοί νέοι – παρά τις άστατες καιρικές συνθήκες- βγήκαν και αθλήθηκαν στα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Αιδεσιλομ. Πρωτοπρεσβ. π. Αναστάσιος Βλαβιανός, Διευθυντής του Γραφείου Προσωπικού της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος μετέφερε τις πατρικές ευχές και τον εγκάρδιο χαιρετισμό του Μακαρ. Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου, και αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα, την ανάγκη και την επιτυχία της συγκεκριμένης εκδήλωσης, που αποτελεί αφορμή επικοινωνίας και δημιουργικής συναναστροφής.

Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση για όλους τους παρευρισκομένους σε οικογενειακό κλίμα.

Η βραδιά έκλεισε με την απονομή δώρων σε όλα τα παιδιά.

Θέλουμε να απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στην Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία των σχολείων του Αρσακείου που μας παραχώρησαν το χώρο του σχολείου, στα Στελέχη του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας, στους εθελοντές, στους κατηχητές και τις κατηχήτριες, στις ενορίες που ενίσχυσαν υλικά την πρωτοβουλία αυτή, και σε όλους εκείνους, οι οποίοι συνετέλεσαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

giorti 1

giorti 1

giorti 1

giorti 1

giorti 1

giorti 1

giorti 1

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Εκ του Γραφείου Τύπου) Mon, 29 May 2017 10:46:00 GMT http://www.romfea.gr/diafora/15097-eorti-gia-ta-paidia-ton-iereon-tis-arxiepiskopis
Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Στελεχών Κατασκηνώσεων Ι. Μητροπόλεων http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/15096-a-panellinio-sunedrio-stelexon-kataskinoseon-i-mitropoleon kataskinoseis 1

Πραγματοποιείται κατόπιν προτάσεως της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος και Συνοδικής Αποφάσεως της 7ης Μαρτίου ε.έ. από αύριο Τρίτη 30 Μαΐου έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου το Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Στελεχών Κατασκηνώσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως στη Μακρυνίτσα Σερρών.

Στο Συνέδριο θα παραστεί ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και θα συμμετέχουν Σύνεδροι από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και από όλες τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Εκ της Ιεράς Συνόδου) Mon, 29 May 2017 10:46:17 GMT http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/15096-a-panellinio-sunedrio-stelexon-kataskinoseon-i-mitropoleon
Εγκαίνια Ιερού Ναού από τον Πατριάρχη Μόσχας (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/15095-egkainia-ierou-naou-apo-ton-patriarxi-mosxas-foto biskek 12

Την τελετή εγκαινίων του Ιερου Ναού Αναστάσεως του Κυρίου Μπισκέκ (Δημοκρατία της Κιργιζίας) και ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία στο νεοεγκαινιασθέντα Ναό τέλεσε στις 28 Μαΐου 2017, την εορτή της μνήμης των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιων κ.κ. Κύριλλος.

Προ της ενάρξεως της Θείας Λειτουργίας στην είσοδο του Ναού τον Προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας υποδέχθηκαν ο Επίσκοπος Μπισκέκ και Κιργιζίας Δανιήλ, ο Διευθυντής της Κρατικής Επιτροπής Θρησκειών της Δημοκρατίας της Κιργιζίας κ. Ζ. Αιργκέσοβ, ο Πρέσβης της Ρωσίας στη χώρα αυτή κ. Α. Κρουτκό.

Αμέσως μετά ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προσκύνησε τα τιμία λείψανα του Οσίου Ηρακλείου του Ομολογητού Υσυκόλ.

Επίσης συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτης Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος, επικεφαλής της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Κεντρικής Ασίας, Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Πιατιγκόρσκ και Τσερκέσυ Φεοφύλακτος, προσωρινός Διευθυνήτς της Πατριαρχικής Περιφέρειας ενοριών της Ρωσικής Εκκλησίας στο Τουρκμενιστάν, ο Αρχιεπίσκοπος Σολνετσνογόρσκ Σέργιος, Διευθυντής της Διοικητικής Γραμματείας του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Ντουσανμπέ και Τατζικιστάν Πιτιρίμ, ο Επίσκοπος Μπισκέκ και Κιργιζίας Δανιήλ, κληρικοί της Ρωσικής Εκκλησίας.

Ακόμη παρέστησαν αξιωματούχοι του κράτους, ο Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Δημοκρατία της Κιργιζίας κ. Α. Κρουτκό, ο κ. Β. Λεγκοΐντα, Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος Σχέσεων της Εκκλησίας με την Κοινωνία και τα ΜΜΕ, οικοδόμοι και ευεργέτες του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αναστάσεως του Χριστού.

Ανάμεσα στους παρισταμένους ήταν κληρικοί και μοναχοί της επαρχίας Μπισκέκ, μαθητές του Σχολείου Αγίου και Ισαποστόλου Πρίγκιπος Βλαδιμήρου Μπισκέκ, το οποίο είναι ένα ρωσόφωνο σχολείο με παραδοσιακή Ορθόδοξη χριστιανική αγωγή.

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας τον Πατριάρχη Κύριλλο προσφώνησε ο Μητροπολίτης Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε:

«Αγιώτατε, αγαπητέ μας πατέρα και Δέσποτα,

Είναι χαρά μας να Σας καλωσορίσουμε υικώς στη γη μας. Είναι η πρώτη Σας επίσκεψη στην Μητροπολιτική Περιφέρεια Κεντρικής Ασίας και η πρώτη Πρωθιεραρχική επίσκεψη στη γη Κιργιζίας, στην επαρχία Μπισκέκ και Κιργιζίας».

Ο Ιεράρχης υπογράμμισε την πρόσφατη σπουδαία απόφαση δημιουργίας της Μητροπολίτικής Περιφέρειας Κεντρικής Ασίας από τον Πατριάρχη, η οποία συγκροτείται από επαρχίες Ουζμπεκιστάν, Κιργιζίας, Τατζικιστάν και Τουρκμενιστάν με ξεχωριστό Επίσκοπο σε καθεμία, ενώ μεχρί προσφάτως όλες ήταν στην αρμοδιότητα του Επισκόπου Τασκένδης.

Είναι σημαντικό, σύμφωνα με τον κ. Βικέντιο, ότι στις ὡς άνω Δημοκρατίες οι πιστοί έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τον οικείο ποιμενάρχη τους, να παίρνουν την ευλογία του και να νουθετούνται άμεσα.

Επίσης ο Μητροπολίτης Βικέντιος ευχήθηκε στον Πατριάρχη Κύριλλο για τα σεπτά του ονομαστήρια, τα οποί ήγε στις 24 Μαΐου, την ημέρα μνήμης Αγίων και Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Τον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησία της Ρωσίας προσφώνησε και ο επιχώριος ποιμενάρχης Επίσκοπος Μπισκέκ και Κιργιζίας Δανιήλ, ο οποίος αναφέρθηκε στην παρουσία της Ορθοδοξίας στην Κιργιζία και τόνισε τις φιλικές σχέσεις Ορθοδόξων και μουσουλμάνων, οι οποίοι κατ΄αυτόν τον τρόπο αποτελούν παράδειγμα ειρηνικής συμβιώσεως και καλής γειτονιάς προς αμοιβαίο εμπλουτισμό.

Ο οικείος ποιμενάρχης της Κιργιζίας τόνισε την ιστορική σημασία των εγκαινίων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αναστάσεως του Χριστού από τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο την 70η επέτειο από θεμελιώσεως αυτού.

Ακολούθησε η αντιφώνηση του Προκαθημένου της Ρωσικής Εκκλησίας.

Ως δώρο στο νεοεγκαινιασθέντα Ιερό Ναό ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προσέφερε εικόνα του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας και Θαυματουργού, τεμάχιο των τιμίων λειψάνων του οποίου μεταφέρθηκε πρόσφατα από το Μπάρι Ιταλίας στη Ρωσία προς αγιασμό των πιστών και φιλοξενείται στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Σωτήρος Χριστού Μόσχας.

Κατά τον Πατριάρχη Κύριλλο, δεκάδες χιλιάδες πιστοί έχουν ήδη προσκυνήσει τα τιμία λείψανα. Ώρες ολόκληρες μέσα στις ουρές περιμένουν οι πιστοί τη σειρά τους, κάτι το οποίο αποδεικνύει την ισχυρή πίστη των ανθρώπων.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος ευχήθηκε ο Άγιον Νικόλαος να ενδυναμώνει τους πιστούς και να συνδράμει στις οδοιπορίες και τις λύσεις των καθημερινών προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν.

Επίσης ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας διέθεσε υπέρ των ενοριών της επαρχίας αντίτυπα της Καινής Διαθήκης, τα οποία μπορούν να έχουν και λειτουργική χρήση.

Αμέσως μετά ο κ. Κύριλλος απένειμε υψηλές τιμητικές διακρίσεις σε διακριθέντες στη διακονία της Εκκλησίας και την αναστήλωση του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου Μπισκέκ.

Τέλος στο χώρο του Ναού ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος συνομίλησε με την Διευθύντρια του Σχολείου Αγίου Βλαδιμήρου κα Σ. Αρίστοβα και τους μαθητές του Σχολείου.

***

Σημειωτέον ότι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου στην πρωτεύουσα της Κιργιζίας οικοδομείτο την περίοδο 1945-1947.

Την κατασκευή του νέου Ιερού Ναού ευλόγησε ο τότε Επίσκοπος Τασκένδης και Κεντρικής Ασίας Κύριλλος Ποσπέλοφ.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετιής Ενώσεως και την ανεξαρτησία της Κιργιζίας ο οικείος ποιμενάρχης της Κεντρικής Ασίας προσέλαβε στον τίτλο του και το «Μπισκέκ».

Παρά τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου υπάρχει κατοικία του στο Μπισκέκ και τη δεκαετία του 1990 ο Ιερός Ναός αναδεικνύεται ως Καθεδρικός. Έκτοτε αρχίζει η περίοδος δυναμικών κατασκευαστικών έργων.

Το κεντρικό ιερό κειμήλιο είναι τα τιμία λείψανα του Οσίου Ηρακλείου του Ομολογητού Υσυκόλ, τα οποία μεταφέρθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2004 από το χωριό Ανάνγιεβο και τοποθετήθηκαν στο Ιερό του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως.

Από τις 27 Οκτωβρίου 2008, όταν τα τιμία λείψανα τοποθετήθηκαν σε ειδικώς φιλοτεχνημένη λάρνακα στο κέντρο του Ναού, είναι προσβάσιμα για τους πιστούς.

Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καθώς και πρέπει στο Καθεδρικό της πρωτεύουσας ανεδείχθη σε σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο, κέντρο φιλανθρωπικής δράσεως και παροχής κοινωνικής βοήθειας προς όλους τους ενδεείς, χώρο διεξαγωγής των φεστιβάλ, των συναυλιών, των συνεδριών και εκδηλώσεων μορφωτικού περιεχομένου.

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

biskek 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Romfea.gr) Mon, 29 May 2017 10:49:41 GMT http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/15095-egkainia-ierou-naou-apo-ton-patriarxi-mosxas-foto
Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσσο (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15094-poluarxieratiko-sulleitourgo-ston-osio-ioanni-ton-rosso-foto xalkida rossos 2

Με αισθήματα υιικού σεβασμού προς τον θαυματουργό Όσιο Ιωάννη τον Ρώσσο τον νέο Ομολογητή, ετελέσθη την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 το πρωί, στο ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος, στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας, Αρχιερατικό Συλλείτουργο με την συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κορίνθου κ. Διονυσίου, Θερμοπυλών κ. Ιωάννου και του οικείου Ιεράρχου, Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.

Στον Όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος άγιος Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος άγιος Κορινθου κ. Διονύσιος, ενώ τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος άγιος Θερμοπυλών κ. Ιωάννης.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας εψάλη η Αρτοκλασία, ενώ ο Σεβασμιώτατος Κορίνθου ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Χαλκίδος για την πρόσκληση και την φιλοξενία, ενώ ευχήθηκε εγκάρδια και στα πλήθη των προσκυνητών.

Στην Θεία Λειτουργία προσήλθαν αναρίθμητοι πιστοί, οι οποίοι κοινώνησαν και των Αχράντων Μυστηρίων, προκειμένου να προσκυνήσουν το ιερό Λείψανο του Οσίου Ιωάννου, πολλοί εκ των οποίων, και μάλιστα νέοι, παρά την συνεχή καταρρακτώδη βροχή, προσήλθαν πεζοί για να εκπληρώσουν το «τάμα» τους στον Όσιο Ιωάννη.

xalkida rossos 1

xalkida rossos 1

xalkida rossos 1

xalkida rossos 1

xalkida rossos 1

xalkida rossos 1

xalkida rossos 1

xalkida rossos 1

xalkida rossos 1

xalkida rossos 1

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Ι.Μ. Χαλκίδος) Mon, 29 May 2017 07:26:58 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15094-poluarxieratiko-sulleitourgo-ston-osio-ioanni-ton-rosso-foto
Συνελεύσεις Νεολαίας και Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/15092-suneleuseis-neolaias-kai-filoptoxou-adelfotitas-kanada-foto clergy 1

Με Θεια Λειτουργια την οποία ετελεσε ο Μητροπολιτης Σωτήριος άρχισαν με άριστη συμμετοχή και επιτυχία οι συνελεύσεις της ελληνικής Ορθοδοξης Νεολαίας και Φιλόπτωχου Αδελφότητας Καναδά.

Οι περισοτεροι από 200 που έλαβαν μέρος στις συνελεύσεις νεολαίας και Φιλόπτωχου συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία και Θ. Κοινωνία.

Μετά την Θεια Λειτουργια παρεκαθησαν όλοι σε πρόγευμα και στην συνέχεια ακολούθησαν το προγραμμα όπως είχε καθοριστεί.

Το προγραμμα της συνέλευση της Νεολαιας περιελάμβανε:

α) Εναρξη εργασιών και παραινέσεις από τον μητρ. Σωτήριο

β ) Ομιλια από τον Δρ. Φώτη Καραντώνη με θέμα: "ανατρεφοντας Αγίους – γονεις και παιδιά"

γ) Ομιλια από τον κ Ευάγγελος Σωτηρόπουλο με θέμα: "συντροφιές νεολαίων – πρεσβευτές της Αλήθειας"

Το προγραμμα της Φιλοπτωχου περιελάμβανε επίσης την έναρξη των εργασιών και παραινέσεις από τον Μητροπολίτη Σωτήριο. Τα θέματα που συζητήθηκαν σήμερα ήσαν:

α) Εκθεσεις από την πρόεδρο της Φιλοπτωχου κα Σαπφώ Ρασια και τις διάφορες επιτροπές

β) Απαντήσεις σε ερωτήματα από τον μητροπολίτη Σωτηριο

γ) Ομιλια Κασσιανής Νικηφορίδου με θέμα: Εθισμός: αιτίες και θεραπεία

δ) Ομιλία Δρ Nicole Ροκκας: Θεραπεία ακηδιας

ε) Ομιλία Δρ Ν. Βοζορη με θέμα: Φροντίζοντας τα Γηρατειά

Αμφότερες οι συνελεύσεις συνεχίζονται επιτυχώς.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για την επιτυχία των συνελεύσεων. Ευχαρίστησε τους άριστους ομιλητές, τους οργανωτές των συνελεύσεων, τους ευλαβείς ιερείς που οργανωσαν και συμμετείχαν π. Δημήτριο Αντωνοπουλο, π. Ανατολιο Bandoura, π. Κωνσταντίνο Τσιολα, π. Κωνσταντίνο Οικονόμου, την πρόεδρο της Νεολαίας Κατερίνα Καρυδα, την πρόεδρο της Φιλόπτωχου αδελφοτητας κα Σαπφώ Ρασια, το μητροπολιτικό συμβούλιο της φιλόπτωχου και την κα Ευγενία West που είχε την γενική ευθηνη της οργανωσης των συνελεύσεων.

Εδοξολογησε τον Τριαδικό Θεό γιατί όντος έχουμε θαυμάσιους Νεολαίους, αφοσιωμενες κύριες και δεσποινίδες της Φιλόπτωχου. Οι συνελεύσεις συνεχίζονται.

Αύριο θα γίνει η έναρξη της κληρικολαϊκης συνελευσης με όλους τους κληρικούς και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων μας.

clergy 2

clergy 2

clergy 2

clergy 2

clergy 2

clergy 2

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Τορόντο) Sun, 28 May 2017 21:19:58 GMT http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/15092-suneleuseis-neolaias-kai-filoptoxou-adelfotitas-kanada-foto
Εγκαίνια Ναού και Λαμπρό Συλλείτουργο στην Ι.Μ. Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15091-egkainia-naou-kai-lampro-sulleitourgo-stin-im-thessalonikis-foto egainia agia glykeria

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιεροπρέπεια τελέσθηκαν την 28η Μαΐου 2017 Κυριακή των οσίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α' εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου τα εγκαίνια του περικαλλούς ιερού Ναού της αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας εκ Τραϊανουπόλεως της Θράκης στην περιοχή Κωνσταντινουπολιτών του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 27η Μαΐου, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος προσεκόμισε κατά την τυπική διάταξη τα μαρτυρικά λείψανα των Αγίων μέσα σε ασημένια λειψανοθήκη, την οποία και άφησε επάνω στην αγία Τράπεζα.

Στη συνέχεια ετελέσθη ο Πανηγυρικός Εσπερινός των Εγκαινίων προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου και με τη συμμετοχή κληρικών και πλήθους ευλαβών προσκυνητών οι οποίοι από νωρίς προσήλθαν στον ιερό Ναό κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το πρωί της Κυριακής έγινε η ακολουθία του όρθρου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Αποστόλου, καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.

Μετά το τέλος του Όρθρου ετελέσθη η ακολουθία των Εγκαινίων σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας από τον κ. Άνθιμο και από τον κ. Απόστολο με την συμμετοχή των συλλειτουργούντων κληρικών της τοπικής μας ‘Εκκλησίας.

Στη συνέχεια έγινε η πρώτη αρχιερατική Θεία Λειτουργία με την παρουσία των τοπικών αρχών και του ευσεβούς λαού.

Ένας ακόμη ιερός Ναός εγκαινιάσθηκε προς δόξαν του αγίου Τριαδικού Θεού και ο οποίος είναι αφιερωμένος στην αγία Μεγαλομάρτυρα Γλυκερία το καύχημα του Έβρου, της Τραϊανουπόλεως και της Θράκης μας και ήδη στην περιοχή αυτή της Θεσσαλονίκης μας άναψε ένας νέος πνευματικός φάρος, ένας φάρος που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Θεσσαλονίκη.

Στο τέλος του πανηγυρικού Συλλείτουργου, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος στον σύντομο λόγο του συνεχάρη και ευχαρίστησε όλους, τις αρχές, τους Δημάρχους της περιοχής και τις διάφορες υπηρεσίες, όπως και τις εκκλησιαστικές επιτροπές και ιδιαιτέρως τον υπεύθυνο εφημέριο πρωτοπρεσβύτερο π. Χρήστο Βρατζίδη ο οποίος μαζύ με τους συνεργάτες του από την πρώτη ημέρα της θεμελιώσεως της εκκλησίας την 12-5-2012 έως και σήμερα ενήργησαν και ενεργούν για την αποπεράτωση του ιερού Ναού.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

{youtube}iEtXsDM50Z8{/youtube}

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Θεσσαλονίκης) Sun, 28 May 2017 21:20:23 GMT http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15091-egkainia-naou-kai-lampro-sulleitourgo-stin-im-thessalonikis-foto
Διδυμοτείχου: ''Η τέχνη είναι αυτή που ενώνει τους λαούς'' (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15090-didumoteixou-i-texni-einai-auti-pou-enonei-tous-laous-foto elftheria 2

Με κάθε επισημότητα, την Κυριακή 28 Μαΐου ε.ε., εορτάσθηκε η 97η επέτειος της απελευθέρωσης του Διδυμοτείχου και της ενσωμάτωσης του Βορείου Έβρου με τον εθνικό κορμό της Μητέρας Πατρίδος.

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου ιερούργησε ο οικείος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ο οποίος στη συνέχεια προέστη της Δοξολογίας και της Επιμνημοσύνου δεήσεως.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε ο θεολόγος – Καθηγητής Βασ. Περιστεράκης.

Το ιστορικό γεγονός της απελευθέρωσης του Διδυμοτείχου έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, να συνεορτάζεται με την μνήμη «πάντων των εν Θράκη ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων αγίων».

Στις εορταστικές εκδηλώσεις προσήλθαν οι Βουλευτές Έβρου Γεωργ. Ρίζος και Αναστ. Δημοσχάκης, ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρ. Πατσουρίδης, ο Διοικητής της XVI Μεραρχίας Στρατηγός Δημ. Μπονώρας, ο Υποδιοικητής της XVI Ταξίαρχος Στ. Σταυρόπουλος, ο Διοικητής της 30ης Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Νικ. Αγγελής, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ορεστιάδος Πασχ. Συριτούδης και άλλοι επίσημοι.

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα «Ελευθέρια του Διδυμοτείχου το απόγευμα του Σαββάτου 27 του μηνός Μαΐου ε.ε., εγκαινιάστηκε Έκθεση Φωτογραφίας, με θέμα «Η μνήμη της Αρχιτεκτονικής».

Η παρουσίαση της Έκθεσης έγινε σε συνεργασία του Προξενείου της Ελλάδος στην Αδριανούπολη με την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου.

Η Έκθεση παρουσιάζει κομψοτεχνήματα της αρχιτεκτονικής, κυρίως εκπαιδευτήρια, δημόσια κτήρια και εκκλησίες, έργα που ανοικοδομήθηκαν στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα, μερικά εκ των οποίων ακόμα αντέχουν στο χρόνο.

Στο μήνυμα της η Πρόξενος της Ελλάδος στην Αδριανούπολη κ. Παρασκευή Χαριτίδου ανέφερε χαρακτηριστικά πως “ο ρόλος του κάθε Προξενείου και του κάθε ανθρώπου είναι να κτίζει γέφυρες. Πόσο μάλλον οφείλει τούτο να πράττει, όταν συναντά αγωνιστές της ζωής που αντέχουν να στηρίζουν μια γέφυρα ειδικά όταν αυτή είναι Μακρά …και ιστορική”.

Ο Σεβασμιώτατος στο χαιρετισμό του τόνισε πως “η τέχνη είναι αυτή που ενώνει τους λαούς”.

Την εκδήλωση πλαισίωσε η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως και το συντονισμό της παρουσίασης είχε η Δημοσιογράφος Μαρία Μανάκα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Παρ. Πατσουρίδης, ο Διοικητής της XVI Μεραρχίας Στρατηγός Δημ. Μπονώρας, ο Υποδιοικητής Ταξίαρχος Σταύρος Σταυρόπουλος, οι Διοικητές της 50ης και 30ης Ταξιαρχίας Ιω. Τσιόπλος και Νικ. Αγγελής αντιστοίχως, ο Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Τερτσούδης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι και άλλοι επίσημοι.

elftheria 1

elftheria 1

elftheria 1

elftheria 1

elftheria 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Διδυμοτείχου) Sun, 28 May 2017 19:18:41 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15090-didumoteixou-i-texni-einai-auti-pou-enonei-tous-laous-foto
Αλεξανδρείας: ''Ο Ελληνισμός συνεχίζει να ζει και να μεγαλουργεί'' http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/15089-alejandreias-o-ellinismos-sunexizei-na-zei-kai-na-megalourgei alexandreia egainia 1

Την Κυριακή 28η Μαΐου ε.έ., μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, εχοροστάτησε στον περικαλλή Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.

Παρευρέθησαν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άκκρας και Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας κ.Νάρκισσος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Εμμανουήλ Κακαβελάκης, ο νέος Πρόεδρος της ιστορικής Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ.Εδμόνδος Κασσιμάτης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας «Πτολεμαίος Α΄» Δρ.Λιλίκα Θλιβίτου και εκκλησιαζόμενοι πιστοί.

Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, προσέφερε προς τον Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ναού, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.Δανιήλ Μπιάζη, Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Ιερά Εικόνα του Αγίου Νεκταρίου, προστάτου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, έργο και δωρεά του εξαίρετου αγιογράφου κ.Ιωάννη Παστελλά,προκειμένου να τοποθετηθεί προς προσκύνηση εντός του Ιερού Ναού, για να τιμάται μεγαλοπρεπώς ο Άγιος.

Ακολούθως, ο Μακαριώτατος, τέλεσε τα θυρανοίξια του ανακαινισθέντος Εντευκτηρίου-Αρχονταρικίου και του Γραφείου του Ιερατικώς Προϊσταμένου, παραπλεύρως του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Αλεξανδρείας.

Στην ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον Θεό για την αίσια έκβαση της ολοκλήρωσης του σπουδαίου έργου, ενώ επαίνεσε τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την δημιουργία αυτού του νέου χώρου πνευματικής αναψυχής, αναφερόμενος τόσο προς το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και τον πρώην Πρόεδρό της κ.Ιωάννη Παπαδόπουλο, οι οποίοι με ιδιαίτερη χαρά ξεκίνησαν το έργο της αποκατάστασης του χώρου, όσο και προς την παρούσα Διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας, και τον νυν Πρόεδρό της κ.Εδμόνδο Κασσιμάτη, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το έργο και το παρέδωσαν στην διάθεση των Ελλήνων της Μεγάλης Πόλεως.

Ο Μακαριώτατος, είπε χαρακτηριστικά: «...Όσοι θα επισκεφθείτε Μοναστήρια, θα σας πουν να περάσετε από το Αρχονταρίκι. Είναι ο τόπος που υποδέχονται τους φιλοξενουμένους και τους επισκέπτες. Είναι ο τόπος όπου όλοι γίνονται άρχοντες. Στα μοναστήρια, αλλά και στην Εκκλησία, όλοι γίνονται άρχοντες, όποιοι κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι. Έτσι, λοιπόν, το αρχονταρίκι αυτό, εδώ δίπλα ακριβώς από τον περίλαμπρο Ευαγγελισμό μας, γίνεται από σήμερα ο τόπος της συνάντησης, του διαλόγου, της ενότητας, της ψυχικής ξεκούρασης, της πνευματικής τροφοδοσίας, της επικοινωνίας των ανθρώπων που θα εισέρχονται σε αυτό... Τα έργο αυτό, το οποίο πραγματοιήθηκε με την καθοριστική συμβολή της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, ενισχύει την παρουσία του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην Μεγάλη Πόλη του Αλεξάνδρου και στην Νειλοχώρα γενικότερα... Εμείς είμαστε όλοι εδώ, παρόντες, ως παλαίφατο Πατριαρχείο, δύο χιλίαδες και πλέον χρόνια και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, ατενίζοντας το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που κατά καιρούς αναφύονται. Μπορεί να μείναμε λίγοι, αλλά ο Ελληνισμός συνεχίζει να ζει και να μεγαλουργεί στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο γενικότερα. Και αυτό αποδεικνύεται σήμερα και κάθε φορά, που εγκαινιάζουμε τέτοια έργα...».

Στην συνέχεια, επακολούθησε δεξίωση προς τους παρευρισκόμενους.

alexandreia egainia 2

alexandreia egainia 2

alexandreia egainia 2

alexandreia egainia 2

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας) Sun, 28 May 2017 19:02:26 GMT http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/15089-alejandreias-o-ellinismos-sunexizei-na-zei-kai-na-megalourgei
Εκοιμήθη ο Άρχων Δεπουτάτος Πέτρος Φουστανέλας http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/15086-ekoimithi-o-arxon-depoutatos-petros-foustanelas depoutatos 2Εκοιμηθη εν Κυρίω ο Αρχων Δεπουτατος Πέτρος Φουστανέλας που κατά γενική ομολογία ήταν πανέξυπνος και μέγας φιλάνθρωπος.

Σύζυγος της Ευαγγελίας, πατέρας τεσσαρων υιών και δέκα εγγονών. Ο πιο πετυχημένος Έλληνας της πρωτεύουσας του Καναδά Οττάβας.

Τις ευεργεσίες του εδεχθη η Ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα Οττάβας, τα νοσοκομεία της πόλης και η Πατριαρχικη Ορθόδοξος θεολογική Ακαδημία Τοροντο. Οι δωρεές του ανήλθαν σε δεκάδες εκατομυρίων δολαρίων.

Του τρισαγιου προεστη ο Μητροπολίτης Σωτηριος ενώ της κηδείας του προεστη ο π. Α. Μιχαλοπουλος διότι ο Μητροπολίτης Σωτήριος έπρεπε να είναι στο Belleville Ontario για την έναρξη των εργασιών των συνελεύσεων της Φιλοπτωχου Αδελφοτητας και της Ορθόδοξου Νεολαιας στις οποίες σύνεδροι συμμετείχαν απ' όλον τον Καναδά.

Πλήθος φίλων του και ευεργετηθεντων του συμμετείχαν στο τρισάγιο και στην ιερά εξόδιο ακολουθία μεταξύ των οποίων και ο πρέσβυς της Ελλάδας στον Καναδά κ. Γ. Μαρκαντωνάτος.

Ο Μητροπολιτης Σωτήριος μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τον αείμνηστο άρχοντα Δεπουτατο Πέτρου Φουστανέλα και διαβιβασε στην οικογένεια του την αγάπη και τις πατριαρχικές ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαιου

Προσευχόμαστε ο Θεος να αναπαύει την ψυχή του μεταξύ των Αγίων!

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Τορόντο) Sun, 28 May 2017 16:10:31 GMT http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/15086-ekoimithi-o-arxon-depoutatos-petros-foustanelas
Διάκριση για την Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-kritis/15085-diakrisi-gia-tin-patriarxiki-ekklisiastiki-sxoli-kritis- sxoli kritis 1

Ζωγραφίζοντας με απλό μολύβι ιστορία και πολιτισμό, μητέρες και πατέρες αγωνιστές της ειρήνης, ο Ειρηναίος Μουτιάμπα τιμάται με το Α΄ Βραβείο στην κατηγορία Ζωγραφική του 1ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Μαθητικού Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού που προκύρηξε ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος. 

Υπέβαλε τη συμμετοχή του ως «Οικουμένιος» κατόπιν «ονοματοδοσίας» με ιδιαίτερη συγκίνηση από τον θεολόγο καθηγητή στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Χανίων, Μιχάλη Γαλανάκη, όχι τυχαία.

Πέρα από τη συμβολική αναλογία του «μαργαριταριού της Αφρικής» (της Ουγκάντα, ιδιαίτερής του πατρίδας) και του «χρυσοπράσινου φύλλου... στο πέλαγο» (της διχοτομημένης Κύπρου), ο άγιος Οικουμένιος τιμάται στο ομώνυμο παρεκκλήσιο στο Καστέλι Κισάμου, όπου στεφανώθηκαν οι γονείς του, π. Αντώνιος και Χαριτίνη Μουτιάμπα, και αργότερα βαπτίσθηκε ο ίδιος. 

Με τις θερμές ευχές του πατέρα του από το μακρινό Μόντε, το κέντρο της ιεραποστολικής του δραστηριότητας, με τη συνοδεία της μητέρας του, του διευθυντού της Σχολής, Θωμά Παναγιώτου, και της υπεύθυνης εκπαιδευτικού, Μαρίνας Χαλιβελάκη, θα παραστή στην απονομή των βραβείων από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και το Σπίτι της Κύπρου την Παρασκευή 9 Ιουνίου στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιερέας πατέρας του βραβευόμενου Ειρηναίου είχε και εκείνος φοιτήσει στην Εκκλησιαστική Σχολή Χανίων!

Μία ακόμη όμορφη πτυχή της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και των προς δόξαν Θεού καλλιεργουμένων ταλάντων!

Τους συγχαίρουμε θερμά!

sxoli kritis 2

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Εκ της Σχολής) Sun, 28 May 2017 16:13:40 GMT http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-kritis/15085-diakrisi-gia-tin-patriarxiki-ekklisiastiki-sxoli-kritis-
Χειροτονία Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15084-xeirotonia-diakonou-stin-iera-mitropoli-lagkada-foto xeirot lag 1

Την Κυριακή Ζ΄ από του Πάσχα, 28 Μαίου τ.έ., ημέρα κατά την οποία τιμάται και εορτάζει η μνήμη των αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου εν τη Νικαία της Βιθυνίας (325 μ.Χ.), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, χοροστάτησε του Όρθρου και προεξήρχε της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε η εις Διάκονον Χειροτονία του ευλαβεστάτου Δημητρίου Αβδελά, ο οποίος εισέρχεται στον έγγαμο κλήρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως ως άμισθος κληρικός.

Ο νέος Διάκονος της Μητροπόλεως μας είναι Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας και Θεολογίας, έχει λάβει δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στην Δογματική Θεολογία και αυτή την στιγμή εκπονεί την Διδακτορική του Διατριβή πάνω στο ίδιο αντικείμενο μελέτης και έρευνας.

Μεταξύ του πολυπληθούς εκκλησιάσματος που προσήλθαν να προσευχηθούν υπέρ του νεοχειροτονηθέντος και υπέρ των 353.000 σφαγιασθέντων εν τω Πόντω Ελλήνων, παρέστησαν οι Βουλευτές του Σύριζα κ. Δημήτριος Μάρδας, των Αν. Ελλ. κ. Γεώργιος Λαζαρίζης και της Ν.Δ. κ. Θεόδωρος Καράογλου και Σάββας Αναστασιάδης, ο Αντιπεριφεριάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Φάνης Παππάς, ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Καραγιάννης, ο Διοικητής της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, Ταξίαρχος Σωτήριος Κωστάκογλου, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αυτοδιοικήσεως, του Στρατού Ξηράς και των Σωμάτων Ασφαλείας, της Ακαδημαϊκής Κοινότητος του Α.Π.Θ., καθώς επίσης και αντιπροσωπείες των Ποντιακών, των Πολιτιστικών και των Αθλητικών Συλλόγων της επαρχίας μας.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, αναφέρθηκε τόσο στην σημερινή εορτή όσο και στην ακουσθήσα Ευαγγελική Περικοπή, ενώ απεύθυνε πατρικούς λόγους και πνευματικές νουθεσίες ως εφόδιο στη διακονία του εν την Εκκλησία, στον νεοχειροτονούμενο π. Δημήτριο Αβδελά.

Προ της Απολύσεως της Αρχιερατική Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε η Επιμνημόσυνος Δέησις για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ενώ εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώο της πόλεως του Λαγκαδά.

Εκδήλωση για την Γενοκτονία των Ποντίων

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης επ΄ ευκαιρία της θλιβερής επετείου της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, πραγματοποιήθηκαν στον Λαγκαδά, την Κυριακή 28 Μαΐου 2017, σε συνδιοργάνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Λαγκαδά και των Ποντιακών Σωματείων της περιοχής.

Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και της Επιμνημοσύνου Δεήσεως στην μνήμη των 353.000 σφαγιασθέντων Ελλήνων του Πόντου, πραγματοποιήθηκε η Κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώο της πόλεως του Λαγκαδά και εν συνεχεία εις το Μπίλλειο Πνευματικό Κέντρο έλαβε χώρα τιμητική εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν τα ραγδαία και τραγικά ιστορικά γεγονότα που προηγήθηκαν και οδήγησαν στη Γενοκτονία των Ποντίων με κύριο ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννη.

Κατά την διάρκεια της τιμητικής εκδηλώσεως παρέστησαν οι Βουλευτές των Αν. Ελλ. κ. Γεώργιος Λαζαρίδης και της Ν.Δ. κ. Σάββας Αναστασιάδης και Θεόδωρος Καράογλου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Καραγιάννης, ο Διοικητής της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, Ταξίαρχος Σωτήριος Κωστάκογλου, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αυτοδιοικήσεως, του Στρατού Ξηράς και των Σωμάτων Ασφαλείας, της Ακαδημαϊκής Κοινότητος του Α.Π.Θ., καθώς επίσης και αντιπροσωπείες των Ποντιακών Συλλόγων της επαρχίας μας ενδεδυμένοι με τις παραδοσιακές τους φορεσιές και κρατώντας τα διακριτικά τους λάβαρα ανά χείρας.

Στο πρώτο μέρος της εκδηλώσεως χαιρετισμό απεύθυναν:

- ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος και αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να μπει στο πρόγραμμα των επισήμων συζητήσεων της χώρας η Διεθνής Αναγνώριση της Γενοκτονίας, 

- ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος ετόνισε ότι η 19η Μαΐου, είναι μία ημερομηνία ορόσημο που θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να έχουμε στην μνήμη μας,

- ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος απεύθυνε έκκληση προς όλους τους Έλληνες ώστε ενωμένοι να διεκδικήσουμε από κοινού την διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων και τέλος, 

- ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Καραγιάννης, ο οποίος υπογράμμισε ότι θέλοντας να τιμήσουμε έμπρακτα την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, δεσμευτήκαμε να αναλάβουμε ως Δήμος Λαγκαδά την ευθύνη και τη δαπάνη για την ανέγερση μνημείου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Σήμερα, έχουμε ήδη λάβει ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για την τοποθέτησή του στην πόλη του Λαγκαδά και βρισκόμαστε σε διαβούλευση με τους Ποντιακούς Συλλόγους του Δήμου μας, οι οποίοι και έχουν ουσιαστικό λόγο στην υλοποίηση του έργου αυτού. Ενός έργου που αποτελεί την ελάχιστη τιμή στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας αλλά και στην ιστορία όλων των Ποντίων.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, στην αρχή της ομιλίας του έκανε μία ιστορική αναδρομή στα τραγικά ιστορικά γεγονότα που προηγήθηκαν και οδήγησαν στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, στο κίνημα των Νεότουρκων και των Μπολσεβίκων καθώς επίσης και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας τον τριπλό εκτοπισμό των Ποντίων α) προς την Ελλάδα, β) προς την Ρωσία και την Αρμενία και γ) προς τα βάθη της Τουρκίας.

Εν συνεχεία θέλοντας να δώσει μία απάντηση στο ερώτημα γιατί ακόμα αυτό το γεγονός δεν αποτελεί μία ανεγνωρισμένη Γενοκτονία, σημείωσε ότι ένας λόγος μπορεί να βρεθεί μέσα από την φράση του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Β΄ (Χρυσοφάκη), ο οποίος έλεγε ότι «ο σαρξ της διχόνοιας» είναι αυτός που κατατρώει του εαυτούς μας και μένουμε στάσιμοι δίχως να διεκδικούμε τα δίκαια μας και ένας δεύτερος είναι ότι κάτι τέτοιο δεν συμφέρει τους μεγάλους των Εθνών μην τυχόν και δυσαρεστήσουν κάποιους «ημέτερους και φίλους».

Καταλήγοντας την ομιλία του ο Σεβασμιώτατος, υπογράμμισε ότι αν δεν στηρίξουμε το παρόν μας, στο ιστορικό μας παρελθόν δεν θα έχουμε ούτε ελπίδα, ούτε μέλλον, ενώ χρησιμοποίησε και τον στίχο από το δημοτικό τραγούδι του Πόντου «Η Ρωμανία κι αν επέθανεν, ανθεί και φέρει κι άλλο» φέροντας μερικά σύγχρονα παραδείγματα κρυπτοχριστιανών εκείνης της περιοχής, σημειώνοντας ότι η ρίζα δεν έχει ξεραθεί, ανθοφορεί και καρποφορεί μυστικά και μοναστηριακά τους καρπούς της, του οποίους θα τους καταλάβουμε και θα τους γευτούμε στο μέλλον.

Στο τελευταίο μέρος της εκδηλώσεως πραγματοποιήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Πόντος οι Μεγάλες Ώρες», το οποίο είναι μία παραγωγή της εταιρίας «Livemedia» και του Διευθυντού της εταιρίας κ. Ευσταθίου Παρχαρίδη, όπου παρουσιάζεται ένα καθ’ όλα επιστημονικό και τεκμηριωμένο εκτενές αφιέρωμα στα ραγδαία εκείνα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μέσα από τις μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τον ξεριζωμό και τις παραθέσεις των ντοκουμέντων μελετητών και ερευνητών, ενώ μέλη του Ποντιακού Συλλόγου Λαγκαδά χόρεψαν επάνω στην σκηνή τον Ποντιακό Χορό «Σέρρα».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

{youtube}4f9KmlBPdiw{/youtube}

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Λαγκαδά) Sun, 28 May 2017 15:51:15 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15084-xeirotonia-diakonou-stin-iera-mitropoli-lagkada-foto
Αρχιεπίσκοπος: «Η Εκκλησία πρέπει να είναι ελεύθερη και οικονομικώς ανεξάρτητη» http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/15083-arxiepiskopos-i-ekklisia-prepei-na-einai-eleutheri-kai-oikonomikos-anejartiti ieronimos sine

Για την «Ευρώπη της εκμετάλλευσης» έκανε λόγο ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Επωνύμως» της ΕΡΤ1 και τον Βασίλη Ταλαμάγκα.

Μάλιστα, τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπω σήμερα μια Ευρώπη αλληλεγγύης, αλλά βλέπω κάθε μέρα περισσότερο και φανερότερα την Ευρώπη της εκμετάλλευσης» και συνέστησε ότι «θα πρέπει οι βάσεις αυτής της Ευρώπης να ξαναπάνε από το σημείο της αφετηρίας, από εκεί που ξεκίνησε, με τις ίδιες σκέψεις και τον ίδιο σκοπό».

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν παρέλειψε να σχολιάσει το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ, για το οποίο εξέφρασε τον αποτροπιασμό του και καταδίκασε την επίθεση με την επισήμανση ότι «η τρομοκρατία είναι μια από τις χειρότερες επιπτώσεις του πολέμου». Ωστόσο, τόνισε πως «πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά, ποιοι είναι αυτοί που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους να γίνουν τρομοκράτες».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στις σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας, για να σημειώσει ότι ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να μιλάει με όλους τους ανθρώπους και με όσους είναι υπεύθυνοι για την Πολιτεία, διότι «Η Εκκλησία δεν είναι κόμμα» και επομένως «είναι αναγκαία η συνεργασία».

Σε αυτό το σημείο του λόγου του, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μίλησε και για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας και υπογράμμισε ότι «χωρίς στήριξη οικονομική δεν μπορεί να γίνει το πνευματικό έργο όπως απαιτεί η εποχή μας».

Γνωστοποίησε, μάλιστα, πως έχει καταθέσει πρόταση για την αξιοποίησή της προς όφελος του λαού και διατύπωσε με έμφαση ότι «Η Εκκλησία πρέπει να είναι ελεύθερη και οικονομικώς ανεξάρτητη».

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και η τοποθέτησή του ήταν ότι με τον παρόντα υπουργό Παιδείας έχει επικοινωνία.

«Είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να συζητήσεις», είπε, ενώ σε αναφορά που έκανε εν συνεχεία στο μάθημα των Θρησκευτικών σημείωσε πως «Τα πράγματα μέχρι τώρα έχουν δείξει μια καλή πορεία», αρκεί να υπάρχει συνεργασία.

Καταληκτικά και εν σχέσει με το Προσφυγικό, ο αρχιεπίσκοπος επανέλαβε ότι «Εμείς βλέπουμε τους πρόσφυγες σαν ανθρώπους που έχουν ανάγκη» και εξέφρασε την άποψη ότι ο προορισμός τους θα πρέπει να είναι η πατρίδα τους.

Πάντως, πρόσθεσε εμφατικά πως στο μέλλον θα πρέπει να αναρωτηθούμε «Μήπως και οι πρόσφυγες έγιναν ένα κομμάτι εκμετάλλευσης του ανθρώπου».

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Πολίτης News) Mon, 29 May 2017 11:22:44 GMT http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/15083-arxiepiskopos-i-ekklisia-prepei-na-einai-eleutheri-kai-oikonomikos-anejartiti
Τίμησαν τους Αγίους Πατέρες της Α' Οικουμενικής Συνόδου στη Βέροια (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15082-timisan-tous-agious-pateres-tis-a-oikoumenikis-sunodou-sti-beroia-foto bhma payloy 1

Την Κυριακή 28 Μαΐου το πρωί ξεκίνησαν και οι λατρευτικές εκδηλώσεις των ΚΓ΄ Παυλείων με την καθιερωμένη αρχιερατική θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στον ιερό χώρο του Βήματος του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια.

Παρέστησαν βουλευτές, ο Δήμαρχος Βεροίας, εκπρόσωποι των τοπικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών και μεγάλος αριθμός πιστών.

Στον ίδιο χώρο θα ολοκληρωθούν μετά από ένα μήνα οι εκδηλώσεις των Παυλείων με τον υπαίθριο διορθόδοξο εσπερινό με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, κατά την ημέρα της εορτής του Αποστόλου Παύλου.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

«Τά ρήματα ἅ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καί αὐτοί ἔλαβον … καί ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας».

Μέ αὐτά τά λόγια πρός τόν Θεό-Πατέρα του ἐπισφραγίζει ὁ Χριστός τό ἔργο του ἐπί τῆς γῆς ἀλλά καί τή σχέση του μέ τούς μαθητές του.

Ἀποστολή του ἦταν νά ἀποκαλύψει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στούς μαθητές του καί δι᾽ αὐτῶν στόν κόσμο, προκειμένου νά κατανοήσουν ὅλοι ὅτι ὁ Χριστός ἦταν ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Πατέρα του, καί ὅτι τίποτε ἀπό ὅσα εἶπε καί δίδαξε στόν κόσμο δέν ἦταν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλά ἦταν πάντοτε σέ ἀπόλυτη συμφωνία μέ τόν Πατέρα του, ἐφόσον ἔργο του ἦταν νά μεταφέρει τό θέλημά του στούς ἀνθρώπους.

Αὐτό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ συνεχίζει νά μεταφέρει στόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς, κάθε γένους καί φυλῆς, σέ ὅλο τόν κόσμο, εἴκοσι αἰῶνες τώρα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τό θεοΐδρυτο καθίδρυμα πού ἔχει ὡς ἀποστολή νά συνεχίζει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, πού ἔχει ὡς ἀποστολή νά μεταφέρει καί νά κάνει γνωστό στούς ἀνθρώπους τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέσω αὐτοῦ νά τούς γνωρίζει τόν ἴδιο τόν Θεό.

Ἐξέχοντα καί πρωταρχικό ρόλο στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν, ἀδελφοί μου, καί οἱ τιμώμενοι σήμερα ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τούς ὁποίους ἑορτάζει καί ὑμνεῖ ἡ Ἐκκλησία μας.

Διότι αὐτοί οἱ θεόπνευστοι ἱεράρχες, ἔχοντας μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τόν προσωπικό τους ἀγώνα καθαρούς τούς ὀφθαλμούς τῆς ψυχῆς τους, μποροῦσαν νά διακρίνουν καί νά κατανοήσουν τήν ἀλήθεια τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί νά γίνουν αὐθεντικοί καί ἀξιόπιστοι ἑρμηνευτές του, καί ἔτσι νά τόν μεταδώσουν στούς ἀνθρώπους, χωρίς νά ἀλλοιώνουν «ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία» ἀπό τόν λόγο του καί νά τούς προφυλάξουν ἀπό τίς κακοδοξίες καί τίς πλάνες τῶν αἱρέσεων.

Πρίν ὅμως ἀπό τούς θεοφόρους Πατέρες πού τιμοῦμε σήμερα ἦταν οἱ ἀπόστολοι αὐτοί πού ἀνέλαβαν νά συνεχίσουν τό ἔργο τοῦ διδασκάλου τους, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Αὐτοί πρῶτοι μετέδωσαν στούς ἀνθρώπους τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁδηγώντας τους ἀπό τό σκότος τῆς ἀθεΐας καί τῆς εἰδωλολατρείας στό φῶς τῆς πίστεως καί τῆς ἀληθείας.

Τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μετέφερε καί στήν πόλη μας ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, κηρύσσοντας «Χριστόν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μέν σκάνδαλον, Ἕλλησι δέ μωρίαν», ἐδῶ στό Βῆμα του, προσελκύοντας ἔτσι τούς εὐγενεῖς Βεροιεῖς στήν πίστη του.

Μέσω τοῦ κηρύγματος τοῦ ἀποστόλου Παύλου γνώρισαν τόν Θεό ὄχι μόνο οἱ πατέρες μας πρίν ἀπό εἴκοσι αἰῶνες, ἀλλά συνεχίζουμε νά τόν γνωρίζουμε καί ἐμεῖς, μέσα ἀπό τόν λόγο του, πού εἶναι λόγος Θεοῦ καί μᾶς καλύπτει τό πρόσωπο καί τήν ἀλήθειά του, ὁδηγώντας μας στή σωτηρία πού Ἐκεῖνος χαρίζει.

Εὐγνώμονες γι᾽ αὐτό πρός τόν πρωτοκορυφαῖο καί οὐρανοβάμονα ἀπόστολο Παῦλο πού ἦρθε στήν πόλη μας γιά νά κάνει καί ἐμᾶς μετόχους τῶν οὐρανίων ἀποκαλύψεων πού δέχθηκε ὁ ἴδιος· πού ἦρθε στήν πόλη μας γιά νά μᾶς ἀποκαλύψει Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἀπαύγασμα τῆς δόξης καί χαρακτήρ τῆς ὑποστάσεως» τοῦ Θεοῦ· πού ἦρθε στήν πόλη μας γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στήν πίστη Ἐκείνου γιά τόν ὁποῖο δέν δίσταζε νά διακηρύσσει ὅτι «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός», καί νά μᾶς καλέσει νά γίνουμε μιμητές του, ὅπως ἔγινε καί ὁ ἴδιος μιμητής Χριστοῦ, ἐπιθυμοῦμε καί φέτος νά τοῦ ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας μέ τίς λατρευτικές καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις τῶν εἰκοστῶν τρίτων Παυλείων, τά ὁποῖα ἐγκαινιάζουμε μέ τή σημερινή θεία Λειτουργία ἐδῶ στό Βῆμα ἀπό ὅπου κήρυξε γιά πρώτη φορά ὁ ἀπόστολος Παῦλος τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις αὐτές πού προγραμμάτισε καί θά πραγματοποιήσει καί φέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ὄχι μόνο στή Βέροια ἀλλά σέ ὅλες τίς ἀρχιερατικές περιφέρειες θά μᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά ἀκούσουμε καί πάλι τόν λόγο τοῦ οὐρανοβάμονος ἀποστόλου καί διδασκάλου μας.

Θά μᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά τόν ἀκούσουμε νά μᾶς μιλᾶ γιά τήν εἰρήνη καί τόν πόλεμο, γιά δύο ἔννοιες καί δύο καταστάσεις πού δέν ἀφήνουν κανέναν ἄνθρωπο ἀδιάφορο καί οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τό θέμα τῶν φετινῶν ΚΓ´ Παυλείων.

Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος νά δεχθεῖ γιά μία ἀκόμη φορά τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό τῶν πνευματικῶν του τέκνων, πού ἐκφράζεται καί μέ τή συμμετοχή ὅλων μας στίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΓ´ Παυλείων, καί νά φωτίσει τόν νοῦ καί τήν ψυχή μας ὥστε νά κατανοοῦμε ὅσα μᾶς δίδαξε, ἀλλά καί ὅσα θά μᾶς πεῖ μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῶν φετινῶν Παυλείων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Βεροίας) Sun, 28 May 2017 09:52:24 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15082-timisan-tous-agious-pateres-tis-a-oikoumenikis-sunodou-sti-beroia-foto
Εορτή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου στην Ι.Μ. Κερκύρας (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15081-eorti-ton-agion-pateron-tis-a-oikoumenikis-sunodou-stin-im-kerkuras-foto kerikra synodos 8

Την Κυριακή 28 Μαϊου 2017 τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό των Αγίων Πατέρων, στην πόλη της Κέρκυρας, με την παρουσία πλήθους πιστών.

Το θείο λόγο κήρυξε ο Πρωτ. Θεμιστοκλής Μουρτζανός, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος αφού μετέφερε τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, επεσήμανε ότι οι μαθητές του Χριστού και κατ’επέκτασιν όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν σ’Αυτόν γνωρίζουν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος.

Μόνο που η ανθρώπινη φύση ενώθηκε με την θεία και έλαβε από αυτήν τα πάντα, που προέρχονται από τον Πατέρα. Ο Ιησούς Χριστός υφίσταται τους πειρασμούς του παλαιού ανθρώπου, όπως διεφάνη στην έρημο του Ιορδάνου, μετά την Βάπτιση.

Ο διάβολος θέλει να κάνει εξαρτημένο το Χριστό από την παράδοση στο χορτασμό της σαρκός, στη φιληδονία δηλαδή.

Θέλει να ρίξει το Χριστό στο πάθος της φιλοδοξίας και έπειτα στο πάθος της εξάρτησης από την ύλη. Τέλος ο διάβολος πειράζει τον Κύριο με τη θλίψη της εγκατάλειψης και του θανάτου στον κήπο της Γεθσημανής.

Όμως ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και νικά τους πειρασμούς, καθότι Εκείνος δεν σκέφτεται, δεν δρα, δεν ζει με τα κριτήρια του κόσμου, του παλαιού ανθρώπου, ο οποίος εν τω πονηρώ κείται.

Μπορούμε και εμείς εντός της Εκκλησίας να νικήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, αρκεί να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε πως ό,τι έχουμε, από τον Θεό μας δώθηκε και στον Θεό καλούμαστε να το επιστρέψουμε.

Και την ίδια στιγμή να εκτιμήσουμε τον νέο άνθρωπο, ο οποίος μας δώθηκε στην Εκκλησία, στο μυστήριο του Βαπτίσματος, αλλά και στη μετοχή στη σύνολη εκκλησιαστική ζωή, από την οποία γιατρευόμαστε υπαρξιακά και αγιαζόμαστε. 

Επιπλέον ο π. Θεμιστοκλής σημείωσε ότι οι Άγιοι Πατέρες μπόρεσαν μέσα από τη ζωντανή σχέση τους με το Χριστό και την αγάπη τους προς την Εκκλησία, να ξεδιαλύνουν τις αλήθειες της Πίστεως.

Άλλοι ήταν μορφωμένοι. Άλλοι ήταν απλοί. Έγιναν κανόνες Πίστεως όχι με τις διδασκαλίες τους, αλλά με το ήθος τους.

Μέσα από τις Συνόδους, ιδίως τις Οικουμενικές, διατύπωσαν την διδασκαλία που ανακαινίζει τον άνθρωπο, τον κάνει να μαθαίνει και να ζει ποιός είναι ο Χριστός και την ίδια στιγμή προφύλαξαν την Εκκλησία από την λύμη των αιρέσεων.

Τέλος ο π. Θεμιστοκλής ζήτησε από τους πιστούς να ακολουθήσουν τον πατερικό δρόμο, με εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, σήμερα όπου ο παλαιός άνθρωπος και ο διάβολος φαίνεται να θριαμβεύουν και όχι μόνο εκτός μας.

kerikra synodos 1

kerikra synodos 1

kerikra synodos 1

kerikra synodos 1

kerikra synodos 1

kerikra synodos 1

kerikra synodos 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Κερκύρας) Sun, 28 May 2017 09:47:37 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15081-eorti-ton-agion-pateron-tis-a-oikoumenikis-sunodou-stin-im-kerkuras-foto
Μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες από τα Γερμανικά στρατεύματα στις Λίμνες http://www.romfea.gr/diafora/15079-mnimosuno-gia-tous-ektelesthentes-apo-ta-germanika-strateumata-stis-limnes DSC 2070

Μνημόσυνο για τους  εκτελεσθέντες από τα Γερμανικά στρατεύματα τον Μάιο του 1944 πραγματοποιήθηκε στο χωριό Λίμνες του Δήμου Άργους -Μυκηνών την Κυριακή 28  Μαΐου 2017.

Κατά την διάρκεια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των κατοχικών Γερμανικών στρατευμάτων, στις 24 Μαΐου του 1944, δολοφονήθηκαν άδικα 87 άνδρες, γυναίκες και μικρά παιδιά στην περιοχή των Λιμνών.

Ο δήμος Άργους Μυκηνών, οι συγγενείς των εκτελεσθέντων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμνών, πραγματοποίησαν εκδήλωση μνήμης και τιμής στο ηρώο του χωριού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος.

Το παρών τους έδωσαν οι βουλευτές Αργολίδος Γ. Γκιόλας, Γ. Ανδριανός και Γ. Μανιάτης, ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δ. Καμπόσος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Άργους, ο διοικητής του ΚΕΜΧ συνταγματάρχης Ε. Δημητρέλης.

Κατά τις εκδηλώσεις  παραβρέθηκε τιμιτικό άγημα από το ΚΕΜΧ Ναυπλίου κι η φιλαρμονική του Δήμου Άργους - Μυκηνών.

{youtube}iW6-EpnJZ9A{/youtube}

DSC 2017

DSC 2017

DSC 2017

DSC 2017

DSC 2017

DSC 2017

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ευάγγελος Μπουγιώτης) Sun, 28 May 2017 09:53:28 GMT http://www.romfea.gr/diafora/15079-mnimosuno-gia-tous-ektelesthentes-apo-ta-germanika-strateumata-stis-limnes
Η Ανάληψη στο Ορθόδοξο Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Κλήμης» στο Ναϊρόμπι http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/15078-i-analipsi-sto-orthodojo-dimotiko-sxoleio-agios-klimis-sto-naϊrompi agios klimis 5

Κάποτε ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος είπε σε μια από τις ομιλίες του: «Κύριος στόχος όλων πρέπει να είναι η παιδεία». Και δεν είχε άδικο ο Μακαριώτατος.

Μέσα από την παιδεία μπορεί κανείς να μεταφέρει αυτούσιο και αυθεντικό όχι τις γνώσεις τις ακαδημαϊκές αλλά και το μήνυμα της αληθινής αξίας της ζωής και της σωστής διαπαιδαγώγησης στις ψυχές των μικρών και των μεγάλων που μορφώνονται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μας.

Γι’ αυτό η Εκκλησία βρίσκεται πάντα και πρέπει να συνεχίσει όσο το επιτρέπουν οι δύσκολοι καιροί που περνούμε να διαδραματίσει τον πιο σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο για την ανάπτυξη της σωστής διαπαιδαγώγησης, παιδείας και αγωγής των παιδιών μας.

Είναι μέσα σ’ αυτό το πνεύμα που κινείται και δραστηριοποιείται η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μέσα στον χώρο της εξωτερικής ιεραποστολής.

Έτσι σήμερα βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ορθοδοξίας εδώ στον χώρο της ιεραποστολής.

Πρωτοστατεί κυριολεκτικά σ’ ολές τις κατά τόπους Επισκοπές και Μητροπόλεις.

Σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναϊρόμπης κ. Μακάριος λειτούργησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται στον χώρο της ιεραποστολής, για τους καθηγητές και τα παιδιιά του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου.

Ήταν μια πανδαισία και μυσταγωγία πραγματική. 350 παιδικές φωνές έψαλλαν μελωδικότατα την ακολουθία του όρθρου και της λετουργίας στα Ελληνικά, Αγγλικά και Σουαχίλι.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιεύονται μιλούν για του λόγου το αληθές.

Με πολλή προσοχή, σοβαρότητα και σεβασμό τα παιδάκια συμμετείχαν στη σημερινή πανηγυρική εορτή.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος μίλησε σ’ όλους για τη σπουδαιότητα της εορτής και κάλεσε ιδιαίτερα τα παιδιά να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία που τους δίνεται τώρα να μορφωθούν ακαδημαϊκά και Ορθόδοξα.

Τόνισε, μάλιστα, ότι η Εκκλησία θα συνεχίσει και δίνει περισσότερες ευκαιρίες στα φτωχά και ορφανά παιδάκια με τα επισιτιστικά προγράμματα και τη δωρεάν παιδεία.

Σ’ αυτό το σχολείο σχεδόν όλα τα παιδάκια προέρχονται από πάμπτωχες οικογένειες.

Όμως η Εκκλησία, επί καθημερινής βάσης, τους προσφέρει πρωινό, γεύμα, δωρεάν φοίτηση, μαθητικές στολές, παπούτσια και ιατρική περίθαλψη.

Στον ίδιο χώρο λειτουργούν η Πατριαρχική Σχολή, το Διδασκαλικό Κολλέγιο και η Τεχνική Σχολή με 2000 φοιτητές και φοιτήτριες.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε το Γυμνάσιο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, όπου έδωσε στην ομάδα ποδοσφαίρου αθλητικές στολές.

Στον ίδιο χώρο λειτουργεί ο περικαλλέστατος ναός του Αγίου Σεραφείμ και το ιατρικό κέντρο.

Είχε την ευκαιρία ο Σεβασμιώτατος να συζητήσει με τον Διευθυντή, τον ιερέα και τους καθηγητές φλέγοντα θέματα του σχολείου. Τώρα συνεχίζει τις επισκέψεις του στα ενδότερα.

{youtube}CQCGFREa-nk{/youtube}

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

agios klimis 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Romfea.gr) Sat, 27 May 2017 23:00:33 GMT http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/15078-i-analipsi-sto-orthodojo-dimotiko-sxoleio-agios-klimis-sto-naϊrompi
Ετήσια εορτή νέων στην Ι.Μ. Λαγκαδά (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15077-etisia-eorti-neon-stin-im-lagkada-foto ek la 1

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Μαΐου 2017, η καθιερωμένη ετήσια εορτή των νέων της Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, με την οποία σηματοδοτείται και η λήξη των Κατηχητικών μαθημάτων του τρέχοντος εκκλησιαστικού έτους.

Η εορτή έλαβε χώρα εις την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Μπίλλειου Πνευματικού Κέντρου Λαγκαδά.

Κατά την διάρκεια εορτής παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, ο Βουλευτής των Αν. Ελλ. κ. Γεώργιος Λαζαρίδης, ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Καραγιάννης, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, πολλοί γονείς και φίλοι των παιδιών και του πνευματικού έργου της Μητροπόλεως.

Στο πρώτο μέρος της εκδηλώσεως, οι νέοι και νέες της επαρχίας μας, επέλεξαν να παρουσιάσουν, επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως 564 ετών από την αποφράδα ημέρα της Αλώσεως της Πόλεως, ένα αφιέρωμα προς τους τελευταίους υπερασπιστές της Κωνσταντινουπόλεως, μέσα από ιστορικά αποσπάσματα, διηγήσεις και τραγούδια για τις τελευταίες στιγμές του Βυζαντίου και της Βασιλευούσης Πόλεως, καθώς επίσης και την ηρωική αντίσταση του τελευταίου Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των Βυζαντινών απέναντι στους Οθωμανούς, δίδοντας την ευκαιρία προς τους παρευρισκομένους να θυμηθούν και θα μακαρίσουν την Ρωμιοσύνη της Πόλης.

Στο δεύτερο μέρος της εορτής τα παιδιά με τον νεανικό ενθουσιασμό τους παρουσίασαν τραγούδια, ποιήματα, θεατρικά δρώμενα και χορευτικά από όλη την Ελλάδα, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αγάπη τους για την Εκκλησία και τον Κύριο μας, καθώς και την ερευνητική τους διάθεση για την αναζήτηση της αλήθειας και των γνήσιων πρωτοτύπων ζωής, τα οποία έρχονται σε αντίθεση μετά όσα προβάλλονται στις μέρες μας.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος έγινε η απονομή των κυπέλλων και των βραβείων στους νικητές των διενοριακών πρωταθλημάτων. Επιδόθηκαν επίσης αναμνηστικά σε όλα τα παιδιά, που συμμετείχαν στους αγώνες, με ευθύνη και μέριμνα από το Γραφείο Νεότητος της καθ΄ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Στόχος της διεξαγωγής των αγώνων ήταν η γνωριμία, η επικοινωνία, η ευγενής άμιλλα, το ευ αγωνίζεσθαι μεταξύ των παιδιών.

Στον καταληκτήριο χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, συνεχάρη τα παιδιά, που είναι η ελπίδα και η προοπτική της κοινωνίας μας, για την αποψινή εορταστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν, καθώς επίσης και όλους όσους εκοπίασαν και εργάσθηκαν στο νεανικό έργο και τη διακονία των κατά τόπων ενοριακών κατηχητικών σχολείων, ενώ καταλήγοντας σημείωσε ότι οι δραστηριότητες για τους νέους και τις νέες της επαρχίας συνεχίζονται την θερινή περίοδο εις τις εγκαταστάσεις του «Κέντρου Φιλοξενίας Νέων» στην περιοχή του Σοχού.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Λαγκαδά) Sat, 27 May 2017 20:15:13 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15077-etisia-eorti-neon-stin-im-lagkada-foto
Ξεκίνησαν τα ΚΓ' Παύλεια στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15076-jekinisan-ta-kg-pauleia-stin-panagia-soumela-sto-bermio-foto pavleia 1

Το Σάββατο 27 Μαΐου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στον ιερό προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο.

Ακολούθησε η πρώτη εκδήλωση των ΚΓ΄ Παυλείων που ήταν συγχρόνως και η λήξη των κύκλων μελέτης της Αγίας Γραφής της Ιεράς Μητροπόλεως.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος, ενώ κύριος ομιλητής ήταν ο πανοσιολογιώττος αρχιμανδρίτης π. Βαρνάβας Γιάγκου, καθηγούμενος της ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα “Ειρήνη” που εμπίπτει στο φετινό κεντρικό θέμα των Παυλείων που είναι “Πόλεμος και Ειρήνη κατά τον Απόστολο Παύλο”.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

«Ἐάν ἀγαπᾶτε με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσετε».

Τίς τελευταῖες προτροπές τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές του λίγο πρίν ἀπό τό πάθος του ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτές καί τήν προτροπή τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν του: «Ἐάν ἀγαπᾶτε με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσετε».

Ὁ Χριστός σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς του τόνιζε ἐπανειλημμένα στούς μαθητές του τήν προσήλωσή του στόν θεῖο νόμο πού ἐκφράσθηκε μέσα ἀπό τούς προφῆτες καί τούς διδασκάλους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά καί τήν ὑπακοή του στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ-Πατέρα, καί ὑποδείκνυε συγχρόνως μέ τό παράδειγμά του τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς ἀνθρώπους.

Ποιός εἶναι ὅμως ὁ λόγος αυτῆς τῆς ἐπιμονῆς καί ποιά ἡ σημασία τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ;

Ὁ Χριστός ἔγινε, ἀδελφοί μου, ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ», καθώς ἀνέλαβε νά ὑλοποιήσει τό σχέδιο τῆς ἀφάτου καί ἀνεκφράστου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο καί τή σωτηρία του.

Ἡ ὑπακοή του, πού δέν ἦταν μία θεωρητική ὑπακοή, ἀλλά μία θυσιαστική ὑπακοή ἡ ὁποία τόν ὁδήγησε μέχρι τό πάθος καί τή σταυρική του θυσία, ἦταν ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Διότι «τοσοῦτον ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν … ἔχῃ ζωήν αἰώνιον».

Ἐφόσον, λοιπόν, γιά τόν Χριστό ἡ ἀγάπη συνδέεται μέ τήν ὑπακοή, εἶναι φυσικό ὅτι καί γιά τόν ἄνθρωπο ἡ ὑπακοή σχετίζεται μέ τήν ἀγάπη. Καί ἐάν ὁ Χριστός δέν ἔχει ἀνάγκη νά ἀποδείξει τήν ἀγάπη του πρός τόν ἄνθρωπο, καθώς ὁ Θεός ἀπό ἀγάπη ἔπλασε καί ἀπό ἀγάπη δημιούργησε γιά χάρη του τόν κόσμο, ἀλλά καί ἐπιπλέον ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ὁ τρόπος τῆς ὑπάρξεώς τους καί ἡ ταύτιση τῆς βουλήσεώς τους ἐκφράζεται μέ τήν ὑπακοή τοῦ ἑνός πρός τό ἄλλο πρόσωπο, γιά τόν ἄνθρωπο πού θεληματικά ἐξέπεσε τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς τῆς ἐντολῆς του στόν κῆπο τῆς Ἐδέμ, ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι δικαιολογημένα ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης του πρός αὐτόν.

Καί εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένο ὅτι ὁ Χριστός ζητᾶ ἀπό τούς μαθητές του καί κατ᾽ ἐπέκταση ἀπό ὅλους τούς πιστούς τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν του, ἐφόσον γιά νά μᾶς τίς δώσει ἦρθε ὁ ἴδιος στή γῆ καί μᾶς τίς ἀποκάλυψε καί τίς τήρησε πρῶτα ὁ ἴδιος «ἡμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν ἵνα τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ ἐπακολουθήσωμεν».

Αὐτές τίς ἐντολές, ἀδελφοί μου, προσπάθησε νά μεταδώσει καί νά διδάξει σέ ὅλους μας ἡ Ἐκκλησία μέ τούς κύκλους μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τά ἑσπερινά κηρύγματα πού πραγματοποιήθηκαν καί φέτος στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, ὥστε νά γνωρίζουμε «τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ».

Νά γνωρίζουμε, δηλαδή, τί εἶναι εὐάρεστο στόν Θεό νά κάνουμε στή ζωή μας, ἀλλά καί πῶς νά πορευόμαστε, ἰδίως στήν ἐποχή μας, σέ μία ἐποχή κρίσιμη καί δύσκολη, κατά τήν ὁποία ὁ κόσμος ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεό καί ἀντί νά ἀκολουθεῖ τίς ἐντολές του, ἀκολουθεῖ τά κελεύσματα τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ κόσμου, τά κελεύσματα τῆς μόδας, τῆς τηλεοράσεως καί τοῦ διαδικτύου, μέ ἀποτέλεσμα νά ὁδηγεῖται στήν ἀπογοήτευση καί τήν ἀπελπισία, νά φθάνει σέ ἀδιέξοδα καί νά βιώνει τίς τραγικές συνέπειες τῶν κελευσμάτων πού ἀκολουθεῖ.

Οἱ κύκλοι ὅμως μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τά ἑσπερινά κηρύγματα εἶχαν ὅμως καί ἕναν ἀκόμη σκοπό καί στόχο: νά μᾶς μεταδώσουν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο ὡς νόμους καί κανόνες τούς ὁποίους πρέπει νά ἐφαρμόζουμε γιά νά μήν ὑποστοῦμε κάποια τιμωρία, ὅπως συμβαίνει μέ τούς ἀνθρώπινους νόμους, ἀλλά νά τίς βλέπουμε καί νά ζοῦμε τήν ἐφαρμογή τους, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς προτρέπει ὁ Χριστός, ὡς ἔκφραση δηλαδή τῆς ἀγάπης μας πρός αὐτόν.

Αὐτός εἶναι, ἀδελφοί μου, ὁ γνήσιος τρόπος νά ἐφαρμόζουμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, νά τίς ἐφαρμόζουμε ἀπό ἀγάπη πρός τόν Θεό. Νά θέλουμε νά κάνουμε αὐτό πού ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς μέ ἐμπιστοσύνη ὅτι εἶναι πρός τό συμφέρον μας ἀλλά καί ἀπό ἀγάπη γιά νά μήν τόν λυπήσουμε μέ τήν παρακοή μας.

Καί ὅπως, ὅταν ἀγαποῦμε ἕναν ἄνθρωπο θέλουμε νά κάνουμε πάντοτε αὐτό πού μᾶς λέει, κατά μείζονα λόγο θά πρέπει νά κάνουμε τό ἴδιο γιά τόν Θεό, ἔτσι ὥστε νά ζοῦμε τήν εἰρήνη πού χαρίζει ὁ Θεός στίς ψυχές ὅσων ἀκολουθοῦν τίς ἐντολές του καί νά ἔχουμε τή χάρη καί τήν εὐλογία του στή ζωή μας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΚΥΚΛΩΝ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Κάθε ἄνθρωπος, πρίν νά φύγει ἀπό τόν κόσμο, συνηθίζει νά ἀφήνει μία παρακαταθήκη στούς οἰκείους του.

Ἀπό τόν κανόνα αὐτό δέν ἀπέκλινε οὔτε ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἄφησε στούς μαθητές του, πρίν νά ἐπιστρέψει στόν οὐρανό τήν πιό μεγάλη καί σημαντική παρακαταθήκη πού θά μποροῦσε νά ἀφήσει στούς μαθητές του ἀλλά καί σέ ὅλους ὅσοι θά πιστεύσουν σ᾽ Αὐτόν ἀνά τούς αἰῶνες.

Μία παρακαταθήκη πού κανένας ἄνθρωπος δέν θά μποροῦσε ποτέ νά ἀφήσει. Καί ἡ παρακαταθήκη αὐτή εἶναι ἡ εἰρήνη. «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγώ δίδωμι ὑμῖν» (Ἰωάν. 14.27).

Ὁ ἄρχων τῆς εἰρήνης Χριστός, ὁ μέγας καί μόνος εἰρηνοποιός, ἀφήνει ὡς παρακαταθήκη στούς μαθητές του τήν εἰρήνη.

Τούς ἀφήνει, δηλαδή, τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του, τήν παρουσία του μέσα στήν ψυχή τους καί τή ζωή τους, ἐφόσον τούς ὑποσχέθηκε ὅτι θά μείνει γιά πάντα κοντά τους καί δέν θά τούς ἐγκαταλείψει ποτέ ὀρφανούς.

Γι᾽αὐτό καί ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος διακηρύσσει: «Αὐτός», δηλαδή, ὁ Χριστός «ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἕν, καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας».

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη, διότι μέ τή ἐνανθρώπιση καί τή θυσία του κατήργησε τήν ἔχθρα μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς τῶν πρωτοπλάστων καί τῆς ἁμαρτίας, καί συμφιλίωσε τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη, γιατί ἑνώνει καί συμφιλιώνει τή διασπασμένη ἀπό τήν ἁμαρτία ἀνθρώπινη ὕπαρξη καί φέρνει μέ τήν παρουσία του τήν εἰρήνη στήν ψυχή καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Αὐτή τήν ἱερά παρακαταθήκη τῆς εἰρήνης τοῦ Χριστοῦ ἔχει λάβει διά τῶν ἀποστόλων καί ἡ Ἐκκλησία μας.

Καί καθώς ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἐπεκτεινόμενη ἀνά τούς αἰῶνες παρουσία του στόν κόσμο, ἡ ἀνά τούς αἰῶνες ἐπεκτεινόμενη παρουσία του μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, προσπαθεῖ μέ ὅλα τά μέσα πού διαθέτει νά προσφέρει τή θεία παρακαταθήκη τῆς εἰρήνης στόν κάθε ἄνθρωπο προσωπικά ἀλλά καί στόν κόσμο.

Διότι τόσο ὁ ἄνθρωπος ὅσο καί ὁ κόσμος γενικότερα, πού ζεῖ τήν ἀναταραχή καί μέσα του καί γύρω του, τήν ἀναταραχή πού προκαλεῖ ἡ ἀπουσία καί ἡ ἔλλειψη τοῦ Θεοῦ ἀπό τή ζωή του· πού ζεῖ τήν ἀμφιβολία καί τήν ἀβεβαιότητα πού δημιουργεῖ ἡ ἔλλειψη τῆς πίστεως στή δύναμη καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ· πού ζεῖ τίς συγκρούσεις μέ τούς συνανθρώπους του, ἐπειδή ἀγνοεῖ τήν ἔννοια τῆς ἀγάπης πού δέν ζητᾶ «τά ἑαυτῆς», καί δέν ἀγωνίζεται νά περιορίσει τόν ἐγωισμό του, ἔχει ἀνάγκη τήν εἰρήνη πού χαρίζει ὁ Χριστός.

Τήν ἔχει ἀνάγκη γιά νά πορευθεῖ σέ μία πορεία εἰρήνης, πού δέν θά εἶναι σάν τήν εἰρήνη πού ἐπιβάλλουν οἱ ἀνθρώπινες συνθῆκες καί πολύ περισσότερο οἱ πόλεμοι, ἀλλά θά εἶναι ἡ «πάντα νοῦν ὑπερέχουσα» εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς ἐξωτερικές συνθῆκες καί καταστάσεις, ἀλλά τροφοδοτεῖται ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν ψυχή καί τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί κατ᾽ ἐπέκταση τοῦ κόσμου.

Αὐτή τήν εἰρήνη συνεχίζει νά προσφέρει καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας μέσα ἀπό τό κηρυκτικό καί πνευματικό της ἔργο ἀλλά καί μέ τά ἱερά μυστήριά της, ἔχοντας ἀπόλυτη συναίσθηση ἀφενός τῆς εὐθύνης της νά συνεχίζει τό ἔργο τοῦ ἱδρυτοῦ της στόν κόσμο καί ἀφετέρου τῆς ἀνάγκης νά αἰσθανθεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος μέσα του τήν εἰρήνη καί νά εἰρηνεύσει μέ τόν ἑαυτό του, προκειμένου νά μπορέσει νά εἰρηνεύσει καί ὁ κόσμος.

Μέ αὐτές τίς λίγες σκέψεις σχετικά μέ τήν εἰρήνη πού ἀποτελεῖ καί τό ἕνα σκέλος τοῦ γενικοῦ θέματος τῶν ΚΓ´ Παυλείων πού ἀρχίζουν ἀπό αὔριο στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, σᾶς καλωσορίζω στή συνάντηση αὐτή μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν κύκλων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἑσπερινῶν κηρυγμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στόν φιλόξενο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ.

Ἰδιαιτέρως ὅμως καλωσορίζω καί εὐχαριστῶ θερμά τόν σημερινό μας ὁμιλητή, πανοσιολογιώτατο ἀρχιμανδρίτη π. Βαρνάβα, καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, πού μέ καλωσύνη ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσκλησή μας καί βρίσκεται σήμερα ἀνάμεσά μας γιά νά μᾶς ἀναπτύξει τό θέμα «Πορεία εἰρήνης».

Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας καί σᾶς παρακαλῶ νά ἔρθετε στό βῆμα καί νά λάβετε τόν λόγο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Βεροίας) Sat, 27 May 2017 17:12:01 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15076-jekinisan-ta-kg-pauleia-stin-panagia-soumela-sto-bermio-foto
Η Σύρος υποδέχθηκε την Παναγία Σουμελά (ΒΙΝΤΕΟ) http://www.romfea.gr/diafora/15075-i-suros-upodexthike-tin-panagia-soumela-binteo AGIOS DIMITRIOS SOYMELA 14

Με τιμές αρχηγού κράτους υποδέχθηκαν σήμερα, Σάββατο 27 Μαΐου την Εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τον ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα στο Βέρμιο, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της ευρέσεως της εικόνας του Αγίου Δημητρίου στην Ερμούπολη.

Την εικόνα της Παναγίας Σουμελά υποδέχθηκε στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος, πλαισιούμενος από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες, Παρανοξίας κ. Καλλίνικο και Σερρών κ. Θεολόγο.

Μετά το πέρας της υποδοχής και της Δοξολογίας τελέστηκε τρισαρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλινίκου, συγχοροστατούντων των Σεβ. Μητροπολιτών, Σερρών κ. Θεολόγου και Σύρου κ. Δωροθέου.

Φωτο και Βιντεο: cyclades24.gr

{youtube}lowVAXD-a3s{/youtube}

AGIOS DIMITRIOS SOYMELA 12

AGIOS DIMITRIOS SOYMELA 12

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Romfea.gr) Sat, 27 May 2017 20:56:58 GMT http://www.romfea.gr/diafora/15075-i-suros-upodexthike-tin-panagia-soumela-binteo
Δημητριάδος: ''Ο Μοναχός δείχνει την ακρίβεια της Ορθοδόξου πίστεως'' http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15074-dimitriados-o-monaxos-deixnei-tin-akribeia-tis-orthodojou-pisteos koura 1

Σε κλίμα κατάνυξης, κατά τη διάρκεια Αγρυπνίας, τελέστηκε την Παρασκευή 26/5, η Ρασοφορία του π. Γαβριήλ (κατά κόσμον Κωνσταντίνου, πτυχιούχου φυσικοθεραπευτού), νέου Μοναχού της Ιεράς Μονής Παναγίας Άνω Ξενιάς, καταγομένου από την Ορεστιάδα.

Την Ρασοφορία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ενώ παρέστησαν Κληρικοί, Μοναχοί και προσκυνητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Στην προσφώνησή του ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι η Ρασοφορία του νέου Μοναχού συνιστά ιστορική στιγμή για την ζωή της Μονής, καθότι έτσι συνεχίζεται η μακραίωνη Μοναστική παράδοσή της, στη διάρκεια της οποίας πολλοί μοναχοί αφιερώθηκαν στην άσκηση, ενώ κάποιοι απ' αυτούς έφθασαν και στο Μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού.

Ο κ. Ιγνάτιος σημείωσε ότι «ο Θεός καλεί, αλλά σ' αυτή την κλήση αξιοποιεί ανθρώπους, που τους καθιστά παιδαγωγούς εις Χριστόν».

Ευχαρίστησε θερμά τον Ηγούμενο της Μονής π. Νεκτάριο, ο οποίος επαξίως συνεχίζει το πολύμοχθο και καρποφόρο έργο του προκατόχου του, νυν Μητροπολίτου Κερκύρας κ. Νεκταρίου και, με τη Χάρη της Παναγίας, γίνεται πόλος έλξης για νέους ανθρώπους, που μεγαλώνουν την Αδελφότητα.

Ο Σεβασμιώτατος επεσήμανε ότι «η προσευχή του νέου Μοναχού θα αφορά όλο τον κόσμο, γιατί ο Μοναχός δεν αφιερώνεται για τον εαυτό του, ούτε για να σώσει μόνο την ψυχή του, αλλά προσεύχεται για όλο τον κόσμο και γίνεται μια λαμπάδα, που φωτίζει και ταυτόχρονα λιώνει. Ο Μοναχός δείχνει την ακρίβεια της Ορθοδόξου πίστεως, της ασκήσεως, της αέναης λατρείας του Θεού...».

Ο κ. Ιγνάτιος ευχήθηκε στον νέο Μοναχό να έχει δύναμη, να κρατήσει τις αρετές της υπακοής και της ταπεινώσεως, για να έχει τον Χριστό μαζί του και να γίνεται εύχρηστο σκεύος της Αδελφότητας.

Παρατήρησε δε ότι «η απόφαση της αφιερώσεώς του στο Θεό μπορεί να συνιστά έκπληξη για το κοσμικό φρόνημα της εποχής, αλλά είναι απόδειξη μεγίστης ελευθερίας να μπορεί κανείς ελεύθερα να ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού».

koura 2

koura 2

koura 2

koura 2

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Δημητριάδος) Sat, 27 May 2017 15:22:39 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15074-dimitriados-o-monaxos-deixnei-tin-akribeia-tis-orthodojou-pisteos
Αρχιεπίσκοπος: ''Μεγάλο γεγονός για την Εκκλησία η Αγία Σύνοδος'' http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/15073-arxiepiskopos-megalo-gegonos-gia-tin-ekklisia-i-agia-sunodos 27052017 leo 9

Θέματα της επικαιρότητας, αλλά και κοινωνικά ζητήματα απασχόλησαν το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο και τους πρώην μαθητές του από την Λεόντειο Σχολή σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνοδικό Μέγαρο.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη των κεκοιμημένων αποφοίτων της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης των ετών 1967 και 1968. Το πρωί τελέσθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο μνημόσυνο στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, παρουσία του Επισκόπου Θαυμακού κ. Ιακώβου, Ηγουμένου της Μονής, του Πρωτοσυγκέλλου της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτη Συμεών Βολιώτη, αποφοίτων της Λεοντείου και συγγενών τους.

Μετά το μνημόσυνο ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως «τα πιο δυνατά συναισθήματα είναι η επιστροφή στο παρελθόν. Η ανάμνηση των προσώπων που έζησαν μαζί μας, συνεργαστήκαμε ή οι φιλίες που έχουν δημιουργηθεί. Θυμάμαι όλους αυτούς τους μαθητές που πριν από περίπου πενήντα χρόνια συνόδευσαν τον δάσκαλό τους για να συμπροσευχηθούν και να του ευχηθούν για την καινούργια αποστολή του που δεν ήταν και τόσο διαφορετική, μαθητεία και αγάπη μέσα στο σχολείο, μαθητεία και αγάπη μέσα στην κοινωνία».

Για την σημερινή εκδήλωση ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε πως «χρειάζεται ένας έπαινος για όσους σκέφτηκαν και συνετέλεσαν, ώστε να είμαστε εδώ σήμερα. Είναι μία ημέρα σταθμός στη ζωή μας, γιατί ο καθένας έχει κάτι να θυμηθεί», ενώ ευχήθηκε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των κεκοιμημένων αποφοίτων.

Αμέσως μετά στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος οι πρώην μαθητές του Αρχιεπισκόπου και συγγενείς αυτών, τον ευχαρίστησαν πολύ για την συμμετοχή του στην εκδήλωση, για την τέλεση του μνημοσύνου, αλλά και για την αγάπη και το ενδιαφέρον του προς τους παλιούς του μαθητές, ενώ εξήραν το σημαντικό φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής.

Στη συνέχεια συνομίλησαν μαζί του και του έθεσαν καίρια ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και η μετανάστευση των νέων.

Σχετικά με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Κολυμπάρι Χανίων ο Αρχιεπίσκοπος την χαρακτήρισε μεγάλο γεγονός για την Εκκλησία, αφού, εξάλλου προετοιμαζόταν πολλά χρόνια με πολλά προβλήματα.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίσθηκαν και ευχήθηκε να επικρατήσει η αγάπη του Χριστού, όσο μπορεί περισσότερο, πέρα από μικρότητες και εγωισμούς.

«Ένα μήνυμα, κατά την άποψή μου, είναι ότι έγινε με δυσκολίες, αλλά πρέπει να συνεχιστεί».

Μίλησε, επίσης, για τα προβλήματα και τις δυσκολίες της εποχής λέγοντας πως «η οικονομική κρίση, η οποία είναι πρωτίστως βέβαια πνευματική, θα αντιμετωπιστεί. Πάντοτε υπήρχαν τέτοιες κρίσεις και η πατρίδα τις ξεπερνούσε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, είναι η παρακμή, η οποία είναι παντού διάχυτη και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι η ανθρωπιά».

Κάνοντας λόγο, εξάλλου, για το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, τόνισε πως πρόκειται για έργο όλων των ανθρώπων που προσφέρουν όχι μόνο υλικά, αλλά και με εθελοντική εργασία.

Σχετικά με τους νέους που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, για να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε σε αντίστοιχα ιστορικά παραδείγματα, αλλά και στις επιτυχίες των Ελλήνων στο εξωτερικό. Ευχήθηκε, εξάλλου, «να φεύγουν όλο και λιγότερα παιδιά, αλλά αυτά που φεύγουν, να προκόψουν εκεί που θα πάνε και να βοηθήσουν τον εαυτό τους και την πατρίδα τους».

Αμέσως μετά μίλησε ο π. Ηλίας Δροσινός για το μακαριστό Μητροπολίτη Αυστρίας κυρό Μιχαήλ, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την επιθυμία να ανανεωθεί το «ραντεβού» του με τους παλιούς του μαθητές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

27052017 leo 1

27052017 leo 1

27052017 leo 1

27052017 leo 1

27052017 leo 1

27052017 leo 14

27052017 leo 14

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ecclesia.gr) Sat, 27 May 2017 15:09:05 GMT http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/15073-arxiepiskopos-megalo-gegonos-gia-tin-ekklisia-i-agia-sunodos
Εγκαινιάστηκε μετά από 300 χρόνια το πιο γραφικό ξωκλήσι της Χίου http://www.romfea.gr/diafora/15072-egkainiastike-meta-apo-300-xronia-to-pio-grafiko-joklisi-tis-xiou xios egainia 5

Του Παντελή Φύκαρη


Η ανέγερσή του πιθανολογείται περί τα 1.700 μ.Χ.. Ωστόσο καμία ιστορική μαρτυρία γραπτή ή προφορική δεν συνηγορεί στο ότι το πιο γραφικό ξωκλήσι της Χίου, ο Άγιος Ισίδωρος Συκιάδας, έχει εγκαινιαστεί κατά το παρελθόν με αποτέλεσμα κατά τους ύστερους χρόνους να διατυπώνεται το ερώτημα κατά πόσο μπορούν να τελούνται σε αυτόν Ιερά Μυστήρια όπως Γάμοι ή Βαπτίσεις.

Τη λύση ήρθε να δώσει μετά από σχεδόν 300 χρόνια η Μητρόπολη Χίου που το πρωί του Σαββάτου προχώρησε στα εγκαίνια του Ιερού Ναού παρουσία δεκάδων πιστών από τα χωριά της Συκιάδας και της Λαγκάδας.

Το τελετουργικό

Κρατώντας στα χέρια του τα Άγια Λείψανα ο Μητροπολίτης Μάρκος πραγματοποίησε 3 λιτανείες γύρω από τον Ναό. Στο τέλος της 3ης λιτανείας έγινε η είσοδος στο Ναό με τον Μητροπολίτη Μάρκο να προστάζει αυτούς που ήταν πίσω από την πόρτα να την ανοίξουν στο Βασιλιά της δόξης, λέγοντας τα λόγια του Δαυίδ «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών…», και από μέσα ακούγονται τα λόγια που οι Άγγελοι έλεγαν αναμεταξύ τους κατά την ανάληψη του Κυρίου. «Τις εστιν ούτος ο Βασιλεύς της δόξης».

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης εισήλθε στον Ιερό Ναό τοποθετώντας τα Άγια Λείψανα πάνω στην Αγία Τράπεζα.

Στη συνέχεια αφού τα ασφάλισε σε ειδική θήκη, τα τοποθέτησε στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας στην ειδική οπή που υπήρχε, το ονομαζόμενο «φυτόν».

Πάνω από αυτά έριξε μαρμαρόσκονη και κηρομαστίχη, η οποία κατά την εκκλησιαστική παράδοση πρέπει να περιέχει καθαρό κερί, μαστίχα, σμύρνα, αλόη, θυμίαμα, ρητίνη και λάδανο.

Μετά τη σφράγιση της οπής, ο Μητροπολίτης φόρεσε τον λευκό χειτώνα, το σάβανο, σύμβολο της σινδόνης με την οποία τυλίχθηκε στο Άγιο Σώμα του Ιησού Χρηστού διαβάζοντας τις αντίστοιχες ευχές.

Στη συνέχεια ευλογώντας μικρή ποσότητα νερού, σύμβολο του Αγίου Πνεύματος το έριξε σταυροειδώς στην Αγία Τράπεζα την οποία έπλυνε με λευκά σαπούνια και τη στέγνωσε με σφουγγάρια.

Έπειτα ράντισε την Αγία Τράπεζα με ειδικά αρώματα τη σταύρωσε με Άγιο Μύρο και την καθαγίασε με τα Ιερά Αντιμήνσια.

Τελειώνοντας τοποθέτησε τις εικόνες των 4 Ευαγγελιστών στις 4 γωνίες της Αγίας Τράπεζας και τη σκέπασε με το «κατασάρκιο», δηλαδή το λευκό ύφασμα πάνω στο οποίο υπέγραψε τόσο ο ίδιος όσο και οι παριστάμενοι ιερείς.

Το τελετουργικό ολοκληρώθηκε με τον Μητροπολίτη Μάρκο να σχηματίζει το μονόγραμμα (ΧΡ) στα 4 σημεία του Ναού και να ανάβει την Κανδήλα ψάλλοντας τον πρώτο στίχο της δοξολογίας «Δόξα σοι τω δείξαντι το Φως…».

Τέλος ο Μητροπολίτης έβγαλε το λευκό σάβανο που φορούσε, το οποίο τεμαχίστηκε σε πολλά μικρά κομμάτια και εμβαπτίστηκε στην κηρομαστίχη και αποδόθηκε στους πιστούς για ευλογία.

Η χιακή παράδοση αναφέρει ότι ο Άγιος Ισίδωρος ερχόμενος από την Αίγυπτο στη Χίο, αγκυροβόλησε στο σημείο που είναι σήμερα ο Ιερός Ναός, όπου τα νερά ήταν βαθιά και στη συνέχεια κατέβηκε στην πόλη της Χίου.

Έτσι προς τιμήν του Αγίου Ισιδώρου οι κάτοικοι έχτισαν το ομώνυμο ξωκλήσι.

{youtube}3wwO8a-g434{/youtube}

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

xios egainia 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (politischios.gr) Sat, 27 May 2017 13:29:14 GMT http://www.romfea.gr/diafora/15072-egkainiastike-meta-apo-300-xronia-to-pio-grafiko-joklisi-tis-xiou
To Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στους Κόπτες http://www.romfea.gr/diafora/15071-to-islamiko-kratos-anelabe-tin-euthuni-gia-tin-epithesi-stous-koptes leoforeio koptesΤο Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα την ευθύνη, δηλώνοντας ότι οι μαχητές του είναι υπεύθυνοι για την χθεσινή αιματηρή επίθεση κατά των λεωφορείων που μετέφεραν Αιγύπτιους Κόπτες χριστιανούς, σύμφωνα με ανακοίνωση των τζιχαντιστών.

Νωρίτερα σήμερα ο αιγυπτιακός στρατός γνωστοποίησε ότι οι αεροπορικές επιδρομές των πολεμικών αεροσκαφών της Αιγύπτου εναντίον στρατιωτικών βάσεων στη Λιβύη, ως αντίποινα για την επίθεση ενόπλων εναντίον χριστιανών στην Αίγυπτο, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, η πολεμική αεροπορία βομβάρδισε στρατόπεδα εξτρεμιστών στη Λιβύη αφού επιβεβαίωσε ότι μαχητές που προέρχονται από αυτά τα στρατόπεδα εμπλέκονται στη σημερινή επίθεση εναντίον των χριστιανών κοπτών με τους 28 νεκρούς.

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Sat, 27 May 2017 12:04:37 GMT http://www.romfea.gr/diafora/15071-to-islamiko-kratos-anelabe-tin-euthuni-gia-tin-epithesi-stous-koptes
Πιστοί από τα πέρατα της οικουμένης τίμησαν τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15070-pistoi-apo-ta-perata-tis-oikoumenis-timisan-ton-osio-ioanni-ton-roso-foto ai giannis rossos 10

Με πληθωρική συμμετοχή χριστιανών από τα πέρατα της οικουμένης, πανηγύρισε το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας και συγκεκριμένα στο Ιερό Προσκύνημά Του, η μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του νέου Ομολογητού.

Στην Ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, ο οποίος προεξήρχε και στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, με την συμμετοχή και των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καστορίας κ. Σεραφείμ, Θερμοπυλών κ. Ιωάννου, Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου, Κορίνθου κ. Διονυσίου, Άρτης κ. Καλλινίκου, Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου, του Θεοφιλαστάτου Επισκόπου Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος και οικείου Ιεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.

Κατά την διάρκεια διάρκεια του Κοινωνικού ο προεξάρχων Σεβασμιώτατος άγιος Καρυστίας κήρυξε και τον θείο λόγο, αναφερθείς, στην μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Αναλήψεως και στον Όσιο Ιωάννη.

Μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε η μεγαλειώδης Ιερά Λιτανεία του Ιερού Σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου στους δρόμους του Προκοπίου, οι οποίοι είχαν στρωθεί με ροδοπέταλα και υπό την μελωδία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Χαλκιδέων, υπό την διεύθυνση του κ. Πέτρου Πρόκου.

Ο καιρός ήταν ηλιόλουστος από το πρωί στο Νέο Προκόπιο και έτσι, στην πραγματοποιηθείσα Ιερά Λιτανεία συμμετείχαν πολλοί Ιερείς, Τοπικοί Άρχοντες, μεταξύ των οποίων ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Νικόλαος Μαυραγάνης, οι Βουλευτές Ευβοίας κ. Αναστάσιος Πρατσόλης και κ. Σίμος Κεδίκογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ευβοίας κ. Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Κηρέως-Λίμνης-Αγ. Άννης κ. Χρήστος Καλυβιώτης, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Χρήστος Παγώνης, ο Διοικητής της Σχολής Πεζικού Χαλκίδος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ευβοίας, ο Λιμενάρχης Χαλκίδος, οι τ. Βουλευτές κ. Άγγελος Πνευματικός και άλλοι εκπρόσωποι Τοπικών Αρχών και Συλλόγων, με επικεφαλής την Αδελφότητα Προκοπιέων Ευβοίας «Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος», αλλά κυρίως αναρίθμητες στρατιές ευσεβών χριστιανών από όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Στην Πλατεία του Προκοπίου τελέσθηκε Δέηση υπέρ υγείας όλων των προσκυνητών του Οσίου μας και εκεί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ευχαρίστησε όλους τους Σεβασμιωτάτους αγίους Αρχιερείς για την παρουσία τους, τον ιερό Κλήρο και τον Λαό για την αγάπη τους και την βοήθειά τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος, τους αγίους Ιεροψάλτες, τους Τοπικούς Φορείς για την συνεργασία τους στην διοργάνωση της Πανηγύρεως και τα αναρίθμητα πλήθη των προσκυνητών του Οσίου.

Στη συνέχεια κήρυξε τον Θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ο οποίος ομίλησε με γλυκύτητα και θεολογικό βάθος για τον Όσιο Ιωάννη, περιγράφοντας τον τρόπο της ζωής Του, δηλωτικό της αγιότητος του βίου Του.

Στις Ιερές Ακολουθίες έψαλλαν θαυμασιώτατα Χοροί Ιεροψαλτών, υπό την διεύθυνση των κ. Θεοδοσίου Στεργιόπουλου και κ. Στυλιανού Μπενή, τους οποίους πλαισίωσαν Ιεροψάλτες από όλο το μήκος και πλάτος της Ιεράς Μητροπόλεως.

Η ιερά Πανήγυρις του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου μεταδόθηκε πανελληνίως, τόσο τηλεοπτικώς, μέσω του Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε, διαδικτυακά μέσω του φορέως «Βιβλιοθήκη Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου», όσο και ραδιοφωνικώς, μέσα από τη συχνότητα του Ραδιοφωνικού Σταθμού στους Εκκλησίας στους Ελλάδος, ενώ σε τοπικό επίπεδο μεταδόθηκε από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό στους Ιεράς Μητροπόλεώς στους στους 97,7 μεγακύκλους των FM.

Φωτογραφίες: Παρασκευή Σπυροπούλου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Ι.Μ. Χαλκίδος) Sat, 27 May 2017 10:35:06 GMT http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15070-pistoi-apo-ta-perata-tis-oikoumenis-timisan-ton-osio-ioanni-ton-roso-foto
''Πόλη, φως της οικουμένης'' στην Ι.Μ. Μαρωνείας http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15068-poli-fos-tis-oikoumenis-stin-im-maroneias alosi 2

Κάθε Μάη που κυλάει, η μνήμη σεργιανάει στα πολυθρύλητα μέρη, μάς φέρνει στην πόλη του Κωνσταντίνου που της έλαχε να σμίξει την Ελληνική σοφία και το κάλλος με το καθάριο φως της Ορθοδοξίας, την πόλη που διαλέχτηκε για να φωτίσει Ανατολή και Δύση, εκείνη που πρώτα η ίδια έγινε «Το φώς της Οικουμένης»!

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, 26ης Μαΐου 2017, στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής η δραματοποιημένη παράσταση με τίτλο: «Πόλη, φως της οικουμένης».

Μέσα απ’ αυτήν υμνήθηκε το κάλλος και τονίστηκε η προσφορά της Κωνσταντινουπόλεως στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Τα εγκαίνια της Νέας Ρώμης – Κωνσταντινουπόλεως, τα εγκαίνια της Αγίας Σοφίας, ο εκχριστιανισμός των Ρώσων και το πανεπιστήμιο της Μαγναύρας είναι οι σταθμοί στο μακραίωνο αυτό ταξίδι, που προβλήθηκαν θεατρικά με τα δρώμενα επί σκηνής. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά σχήμα παραδοσιακής μουσικής.

Την όλη εκδήλωσε έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της μνήμης, στην αιώνια ακτινοβολία της αειλαμπούσης Βασιλίδος των πόλεων, στον Πατριάρχη του Γένους που κρατά άσβεστη τη λυχνία της Παμμακαρίστου, και συνεχάρη τους συντελεστές της εκδηλώσεως και ευχαρίστησε τον παριστάμενο Δήμαρχο Κομοτηνής, τον Διοικητή της 21ης Τ.Θ. Ταξιαρχίας, τους Πολιτευτές, καθώς και τους Γονείς, Διδασκάλους και τους νέους που πλαισίωσαν την πρωτοβουλία της τοπικής Εκκλησίας.

alosi 1

alosi 1

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Ι.Μ. Μαρωνείας) Sat, 27 May 2017 10:28:43 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15068-poli-fos-tis-oikoumenis-stin-im-maroneias
Λήξη Κατηχητικών στην Ι.Μ. Μαρωνείας http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15069-liji-katixitikon-stin-im-maroneias katixitika 1

Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 27ης Μαΐου 2017, κατόπιν σχετικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπραγματοποιήθη ἡ ἐπίσημος λῆξις τῶν Κατηχητικῶν Μαθημάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

Ἡ συνάντησις τῶν νέων ἐγένετο στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίας Τριάδος καί Ἁγίου Γεωργίου στό Ὀχυρό τῆς Νυμφαίας, ὅπου, ἀρχικῶς, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας, μετά τήν ὁποῖαν ἐκαλοσώρισε πάντας ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, ἐνῶ ἐκάλεσε τά παιδιά νά ἀπαγγείλουν τήν Κυριακήν προσευχήν καί κατόπιν νά ψάλλουν τόν Ἐθνικόν ὕμνον, καί ἀπηύθυνε ἐπίκαιρον λόγον, ὡς καί εὐχαριστίας διά τό ἐπιτελούμενον ἔργον.

Μετά τήν σύντομον προσλαλιᾶν, οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου, Κληρικοί καί Λαϊκοί, εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά ξεναγηθοῦν ἀπό τόν Δοιηκητήν καί τούς Ἀξιωματικούς τοῦ Ὀχυροῦ, νά ἀνταλλάξουν σκέψεις καί ἀπόψεις μέ τά παιδιά, καθώς καί νά τά ψυχαγωγήσουν στό φιλόξενο προαύλιο χῶρο, ἀλλά καί στούς πέριξ αὐτοῦ χώρους ἀθλοπαιδιῶν.

katixitika 2

katixitika 2

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Ι.Μ. Μαρωνείας) Sat, 27 May 2017 10:27:56 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15069-liji-katixitikon-stin-im-maroneias
Ο Αρχιεπίσκοπος σε εκδήλωση για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/15067-o-arxiepiskopos-se-ekdilosi-gia-tin-alosi-tis-konstantinoupolis parnassos 6

Μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά τον χαιρετισμό του στην Επετειακή εκδήλωση του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης και ο Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου.

Παρέστησαν ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος, ο Αρχηγός Δνσης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Γουρδούπης, μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, ακαδημαϊκοί, κληρικοί και λαϊκοί.

Πραγματοποιήθηκε ομιλία του Καθηγητή και Αντεπιστέλλοντος Μέλους του Συλλόγου κ. Αθανάσιου Αγγελόπουλου με θέμα: "Πόλη Βασιλεύουσα (1453) και Πόλη Συμβασιλεύουσα (1430) και οι νεοοθωμανικές αντιλήψεις περί Θράκης και Μακεδονίας. Περιδιαβαίνοντας τα Θεοδοσιανά και Παλαιολόγεια τείχη", ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικώς ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του επισημαίνοντας πως «μέσα στην εκκλησιαστική ζωή υπάρχει μία πολύ όμορφη λέξη που την σημειώνουμε σαν βίωμα, η λέξη χαρμολύπη. Σήμερα σε αυτήν την κατανυκτική ατμόσφαιρα έζησα αυτές τις δύο καταστάσεις, την χαρά και την λύπη. Χαρά διότι όσα ακούσαμε άγγιξαν τις καλές πλευρές της ψυχής μας, αλλά και λύπη» τονίζοντας πως όσα ακούσαμε μας προβλημάτισαν.

Χαρακτήρισε, επίσης, την εκδήλωση όαση που την έχουμε ανάγκη στην έρημο που ζούμε.

Κάνοντας λόγο, εξάλλου, για τη σημασία και την αξία της ιστορίας, δήλωσε τον προβληματισμό και την ανησυχία του για τα προγράμματα στα σχολεία, τις ιδέες που επικρατούν σε κάποιες οικογένειες ή ακόμη και τον αγώνα που γίνεται μέσα στην Βουλή, για να αφαιρεθούν ή να ξαναγραφτούν σημεία της ιστορίας με τρόπο που δεν θα ερεθίζει και δεν θα στενοχωρεί όσους την διαβάζουν.

«Όλα αυτά είναι δύσκολα για την εποχή μας» σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος και συμπλήρωσε πως «το πιο λυπηρό είναι ότι οι άνθρωποι λίγο απασχολούνται με αυτά τα ζητήματα».

Ο Αρχιεπίσκοπος ολοκλήρωσε την ομιλία του στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας με τα λόγια του Μακρυγιάννη, ότι αυτόν τον τόπο τον όμορφο που έχει πλούτο, όλοι τον ζηλεύουν και κόβουν, για να πάρουν το κομμάτι τους, αλλά στο τέλος μένει μια μαγιά δυνατή και αυτή είναι που ζυμώνει και ανανεώνει τον εσωτερικό κόσμο και δίνει στην ψυχή την δική της τροφή, κρατάει τη λαμπάδα και το καντήλι αναμμένα.

parnassos 1

parnassos 1

parnassos 1

parnassos 1

parnassos 1

parnassos 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ecclesia.gr) Sat, 27 May 2017 07:03:31 GMT http://www.romfea.gr/ekklisia-ellados/15067-o-arxiepiskopos-se-ekdilosi-gia-tin-alosi-tis-konstantinoupolis
Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος: Ο Θαυματουργός πολύπαθος άνθρωπος του Θεού http://www.romfea.gr/pneumatika/8533-agios-ioannis-o-rossos-o-thaumatourgos-polupathos-anthropos-tou-theou osios-ioannis-rossos-1

Του Λάμπρου Κ. Σκόντζου Θεολόγου - Καθηγητού | Romfea.gr


Η εμφάνιση αγίων στην Εκκλησία μας σε κάθε εποχή είναι το μόνιμο θαύμα. Ουδέποτε υπήρξε εποχή στη δισχιλιόχρονη πορεία της Εκκλησίας μας που να μην έχει εμφανιστεί άγιος.

Όπως σε κάθε εποχή, έτσι και στους νεώτερους και σύγχρονους καιρούς αναδεικνύει ο Θεός αγίους για τη δόξα τη δική Του και τον αγιασμό και την αρωγή των πιστών.

Ένας από τους νέους λαοφιλείς αγίους της Εκκλησίας μας είναι και ο άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος.

Ήταν Ρώσσος στην καταγωγή και είχε γεννηθεί στη Ν. Ρωσία, τη σημερινή Ουκρανία, στα 1690 από ευσεβή οικογένεια. Κατατάχτηκε στον ρωσικό στρατό να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, όταν η πατρίδα του βρισκόταν σε πόλεμο με την Τουρκία (1711-1718).

Ο νεαρός Ιωάννης πολεμούσε με ηρωισμό στον αυτοκρατορικό στρατό, ο οποίος είχε υποστεί ταπεινωτικές ήττες από τα ακατάβλητα τουρκικά στρατεύματα.

Στη μάχη ανακατάληψης του Αζώφ πιάστηκε αιχμάλωτος, μαζί με χιλιάδες άλλους συμμαχητές του και οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, εν μέσω εξευτελισμών.

Από εκεί προωθήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, στο χωριό Προκόπιο, όπου δόθηκε στην κατοχή ενός Αγά, ο οποίος ηγείτο στρατοπέδου Γενιτσάρων.

Εν μέσω πρωτοφανών εξευτελισμών και σκληρών βασανιστηρίων του ανατέθηκε να περιποιείται τα ζώα και να μένει μαζί τους στους βρώμικους από τις κοπριές στάβλους. 

Ο ίδιος, έχοντας ακράδαντη πίστη στο Χριστό, θεωρούσε την παραμονή του στο στάβλο ως ευλογία, θυμίζοντάς του ότι και ο Λυτρωτής μας γεννήθηκε σε στάβλο.

Επίσης δεχόταν με πλήρη ανεξικακία τις ταπεινώσεις και τα βασανιστήρια των βαρβάρων αλλοθρήσκων. Πρότυπό του ο Χριστός, ο οποίος συγχώρησε τους σταυρωτές Του!

Όταν τον ξυλοκοπούσαν, τον άφηναν νηστικό για μέρες και τον ταπείνωναν, ψιθύριζε τον λόγο του αποστόλου Παύλου: «ποιος μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού μου; Θλίψις ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότης ή αιχμαλωσία;» (Ρωμ.8,35).

Εκτελούσε με πρωτοφανή προθυμία τις αγγαρείες που τον υπέβαλλαν οι απάνθρωποι άνθρωποι του Αγά. Απορούσαν με την υπομονή, την καλοσύνη και την ανεξικακία του και γι’ αυτό άρχισαν να μαλακώνουν την θηριωδία τους, να του δείχνουν μια κάποια συμπάθεια και να τον αποκαλούν «βελή», δηλαδή άγιο!

Μάλιστα επέτρεψε ο Θεός να δείξει την εύνοιά Του προς τον ευσεβή Ιωάννη με ένα ασυνήθιστο θαύμα.

Κάποτε ο Αγάς αφέντης του είχε ταξιδέψει στην Μέκκα της Αραβίας για προσκύνημα. Εκεί έλαβε ανεξήγητα ένα πιάτο ζεστό φαγητό σε πιάτο που έφερε το οικόσημό του.

Όταν επέστρεψε στο Προκόπιο εξέτασε την υπόθεση και αποκαλύφτηκε ότι του το έστειλε θαυματουργικά ο Ιωάννης! Από τότε σταμάτησαν τα βασανιστήρια.

Του προτάθηκε να φύγει από το στάβλο, αλλά εκείνος αρνήθηκε και παρέμεινε εκεί προσευχόμενος μέρα και νύχτα. Ζητούσε κρυφά και κοινωνούσε των Αχράντων Μυστηρίων.

Στις 27 Μαΐου του 1730 έστειλε μήνυμα στον ιερέα του χωριού να τον κοινωνήσει. Ο ιερέας του έστειλε τη Θεία Κοινωνία κρυμμένη σε ένα μήλο, που είχε κουφώσει, φοβούμενος τους Τούρκους.

Κοινώνησε και παρέδωσε ήρεμα το πνεύμα του στο Χριστό, που τόσο είχε αγαπήσει και μιμηθεί στη σύντομη ζωή του.

Οι Χριστιανοί του Προκοπίου ζήτησαν το σώμα του αγίου και το έθαψαν με μεγάλες τιμές. Στην κηδεία του έλαβαν μέρος και πολλοί Αρμένιοι και Τούρκοι, οι οποίοι είχαν μάθει για την αγία ζωή του. 

Το 1733 ο ευλαβής ιερέας που κοινωνούσε τον άγιο Ιωάννη και ήξερε για τα μαρτύριά του, τον είδε στον ύπνο του, ο οποίος του αποκάλυψε πως το σώμα του δεν υπέστη φθορά και του ζήτησε να κάνουν εκταφή και να το έχουν μαζί τους στους αιώνες για ευλογία και προστασία.

Ο ιερέας δίστασε και τότε ένα ουράνιο φως είχε καλύψει τον τάφο και μια πύρινη στήλη ανέβαινε στον ουρανό.

Οι πιστοί άνοιξαν τον τάφο και βρήκαν όντως απόλυτα άφθορο το σώμα του Ιωάννη, αν και είχαν περάσει τριάμισι χρόνια από την ταφή του, να ευωδιάζει!

Το μετέφεραν με ευλάβεια και τιμές στο ναό τους χωριού, όπου άρχισαν νε επιτελούνται θαύματα σε Χριστιανούς και αλλοθρήσκους. 

Λίγο αργότερα σε σύρραξη του σουλτάνου με τον πασά της Αιγύπτου Ιμπραήμ, ο απεσταλμένος του σουλτάνου πασάς Οσμάν έδωσε διαταγή να καεί το ιερό λείψανο.

Οι πιστοί με δάκρυα στα μάτια έβλεπαν να κατατρώνε οι φλόγες το θεοφόρο σώμα.

Αλλά την άλλη μέρα, και ενώ είχε «χωνέψει» η φωτιά, βρήκαν το τίμιο λείψανο και πάλι άφθορο, απλά μαυρισμένο! Οι φλόγες το σεβάστηκαν!

Το τοποθέτησαν σε αργυρή λάρνακα και εκείνο άρχισε και πάλι να κάνει θαύματα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους!

Κατά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 οι ευσεβείς κάτοικοι του Προκοπίου πήραν μαζί τους το ιερό λείψανο και το μετέφεραν με μύριους κινδύνους και περιπέτειες στην Ελλάδα.

Από το λιμάνι της Μερσίνας μεταφέρθηκε στη Χαλκίδα, με έξοδα της ευσεβούς οικογένειας Παπαδόπουλου. Έμεινε εκεί ως το 1925, οπότε μεταφέρθηκε οριστικά στο Νέο Προκόπιο της Εύβοιας.

Το 1930 θεμελιώθηκε περικαλλής ναός προς τιμή του. Εκεί παραμένει το τίμιο σκήνωμά του μέχρι σήμερα, σε βαρύτιμη λάρνακα και μαρμάρινη περίτεχνη θολωτή βάση.

Το Νέο Προκόπιο Ευβοίας είναι ένα από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς χιλιάδων πιστών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, κι αυτό διότι μαρτυρούνται άπειρα θαύματα από τον άγιο Ιωάννη.

Καραβάνια προσκυνητών καταφθάνουν καθημερινά, να περάσουν μπροστά από τη λάρνακα του αγίου. Να τον προσκυνήσουν.

Να τον παρακαλέσουν για τα προβλήματά τους ή να τον ευχαριστήσουν για τα επιτελούμενα θαύματά του!

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Romfea.gr) Fri, 26 May 2017 21:11:03 GMT http://www.romfea.gr/pneumatika/8533-agios-ioannis-o-rossos-o-thaumatourgos-polupathos-anthropos-tou-theou
Χιλιάδες πιστοί τίμησαν τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15066-xiliades-pistoi-timisan-ton-osio-ioanni-ton-roso-foto rossos 10

Με λαμπρότητα και πληθωρική συμμετοχή χριστιανών, εορτάστηκε και φέτος, το εσπέρας της Παρασκευής 26 Μαΐου 2017 στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας και συγκεκριμένα στο Ιερό Προσκύνημά Του, η μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του νέου Ομολογητού, του Οποίου το Άφθαρτο Ιερό Σκήνωμα, ως δώρο πολύτιμο φυλάσσει με ευλάβεια η Ιερά Μητρόπολις Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.

Χιλιάδες πιστοί προσήλθαν να λάβουν τη Χάρη του Τριαδικού Θεού με τις πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου, να τιμήσουν την μνήμη Του και να αποθέσουν στο ιερό του Λείψανο τα φορτία των προβλημάτων της ζωής. Πλήθη μάλιστα πιστών ανθρώπων, ιδιαιτέρως νέων, με συγκλονιστική θερμότητα πίστεως και αγάπης, περπάτησαν και φέτος απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων, από τη Χαλκίδα ως το Νέο Προκόπιο, παρά την συνεχή καταρρακτώδη βροχή, πεζοπορώντας, εκπληρώνοντας το «τάμα» τους δείχνοντας έτσι την μεγάλη πίστη τους στον Τριαδικό Θεό και τον «φίλο» Του, Όσιο Ιωάννη.

Στο φετινό Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος, ενώ συμμετείχαν και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Άρτης κ. Καλλίνικος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, άπαντες προσκεκλημένοι του οικείου Ιεράρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσοστόμου.

Τον θείο λόγο κήρυξε θαυμάσια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, αναφερθείς στον Όσιο Ιωάννη, ως άνθρωπο του Φωτός, το οποίο διαλύει τα ποικιλώνυμα σκοτάδια της ανθρώπινης αμαρτίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ευχαρίστησε τους Σεβασμιωτάτους αγίους Αρχιερείς για την παρουσία τους, καθώς και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Τηλεοπτικό Σταθμό 4Ε, όσο και τους υπευθύνους της Βιβλιοθήκης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, ο οποίος εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, για την αναμετάδοση της Πανηγύρεως του Ιερού Προκυνήματος, όσο και τους δύο χορούς των αγίων Ιεροψαλτών, οι οποίοι, υπό την διεύθυνση των κ. Θεοδοσίου Στεργιοπούλου και κ. Σπυρίδωνος Παυλάκη, απέδωσαν υπέροχα τους Ύμνους της Εορτής.

Κατά την διάρκεια της νύκτας θα τελεσθεί ιερά Αγρυπνία, η οποία θα κορυφωθεί με την πρώτη Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελειώσει περί τις 4.30 το πρωί του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά θα ψαλεί ο Όρθρος και το Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, μετά το πέρας του οποίου, εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν, θα τελεσθεί η μεγαλειώδης ιερά Λιτάνευσις του Ιερού Σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου, ανά τας οδούς του Νέου Προκοπίου.

(φωτογραφία: Παρασκευή Σπυροπούλου)

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

rossos 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Χαλκίδος) Sat, 27 May 2017 10:27:11 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15066-xiliades-pistoi-timisan-ton-osio-ioanni-ton-roso-foto
Αποκαλυπτήρια προτομής στο Γηροκομείο Άργους (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/diafora/15065-apokaluptiria-protomis-sto-girokomeio-argous-foto argos 17

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου στο Γηροκομείο Άργους, την παραμονή της Εορτής Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 εψάλει η ακολουθία του Εσπερινού χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Νεκταρίου.

Μετά τον Εσπερινό στο χώρο του Γηροκομείου έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Μεγάλου Ευεργέτου Ευαγγέλου Ξυνού.

Το παρών τους έδωσαν οι τρόφιμοι του Γηροκομείου, οι βουλευτές Γιάννης Γκιόλας, Γιάννης Ανδριανός και Γιάννης Μανιάτης, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Άργους Μυκηνών, η πολιτευτής Σόνια Κρίγγου και πάρα πολύς κόσμος.

{youtube}2s6WPGGnPsI{/youtube}

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

argos 1

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Ευάγγελος Μπουγιώτης) Fri, 26 May 2017 19:32:09 GMT http://www.romfea.gr/diafora/15065-apokaluptiria-protomis-sto-girokomeio-argous-foto
''Πνοή Αγάπης'' από το Αργυρόκαστρο στην Λάρισα http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15064-pnoi-agapis-apo-to-argurokastro-stin-larisa pnoi agapis 1

Μέσα στο φιλόξενο χώρο της 110 Πτέρυγας Μάχης, στην Λάρισα, υποδέχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Μαΐου 2017 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας κ. Γεώργιος Μπλιούμης και ο Διοικητής της 110 ΠΜ κ. Κώστας Καραμεσίνης κλιμάκιο μαθητών και μαθητριών, που συνοδεύονταν από εκλεκτούς διδασκάλους τους, από το Εννιάχρονο Σχολείο "Πνοή Αγάπης" Αργυροκάστρου, Σχολείο που αποτελεί πραγματικά έμπνευση, κόπο και μόχθο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου.

Τα παιδιά του Σχολείου προσκάλεσε και φιλοξένησε στην Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Λάρισας και την όλη ευθύνη είχε ο Πρόεδρος αυτής κ. Κωνσταντίνος Λιούτας, ο οποίος ηγήθηκε της όλης προσπαθείας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες από το Αργυρόκαστρο ξεναγήθηκαν στους χώρους της 110 ΠΜ, προσκύνησαν τα χαριτόβρυτα λείψανα του αγίου Αχιλλίου στον ομώνυμο Μητροπολιτικό του Ιερό Ναό, επισκέφθηκαν το Αρχαίο Θέατρο και άλλους χώρους και περπάτησαν στους δρόμους της Λάρισας, γνωρίζοντας για πρώτη φορά την πόλη και τους ανθρώπους της.

Κατά την διάρκεια του γεύματος μέσα στην φιλόξενη λέσχη της 110 ΠΜ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, καλοσώρισε τους νέους αυτούς βλαστούς και τους μίλησε για την αγάπη του Χριστού, που ακουμπά τις καρδιές όλων των ανθρώπων και για την ιστορία της τοπικής Εκκλησίας μέσα στον χρόνο.

Εξέφρασε τον μεγάλο θαυμασμό και την αγάπη του προς το πρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου, ο οποίος εχρημάτισε και Πανεπιστημιακός Διδάσκαλός του και τον οποίο σε λίγες ημέρες θα έχει την τιμή να τον υποδεχθεί και πάλι στην πόλη του Aγίου Αχιλλίου και απέστειλε τις αδελφικές του ευχές και ευχαριστίες προς τον Ποιμενάρχη τους, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Δημήτριο, τον οποίο, όπως τους είπε, αναμένει με χαρά στην Λάρισα.

Τα παιδιά γεμάτα χαρά και ευγνωμοσύνη, ευχαριστώντας τον Σεβασμιώτατο και τον Ενδοξώτατο Αρχηγό έψαλλαν και τραγούδησαν σε τρεις γλώσσες, Ελληνικά, Αλβανικά και Αγγλικά ύμνους και όμορφα χριστιανικά τραγούδια, μέσα από τα οποία φάνηκε το ξεχωριστό ήθος τους, η καλλιέργειά τους και η άριστη παιδεία και διαγωγή τους.

Στο τέλος έγιναν ανταλλαγές ενθυμίων και αναμνηστικών, ενώ ο Σεβασμιώτατος επέδωσε στα παιδιά μία εικόνα του Aγίου Αχιλλίου, ώστε και να θυμούνται την πόλη του, αλλά και να προσεύχονται ενώπιόν του, επικαλούμενοι την χάρη του και την προστασία του.

pnoi agapis 2

pnoi agapis 2

pnoi agapis 2

pnoi agapis 2

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (Ι.Μ. Λαρίσης) Fri, 26 May 2017 16:00:31 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15064-pnoi-agapis-apo-to-argurokastro-stin-larisa
Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση στην Αίγυπτο http://www.romfea.gr/diafora/15063-to-upej-katadikazei-tin-epithesi-stin-aigupto ypex 1

Την πολύνεκρη «τρομοκρατική επίθεση» που σημειώθηκε σήμερα στην Αίγυπτο εναντίον χριστιανών Κοπτών καταδικάζει απερίφραστα το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του, εκφράζει τη συμπαράστασή της Ελλάδας στον λαό της Αιγύπτου και την κυβέρνησή του, καθώς και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση εναντίον χριστιανών Κοπτών που σκοτώθηκαν από επίθεση που δέχτηκε το λεωφορείο τους καθώς κατευθύνονταν για να προσκυνήσουν στο μοναστήρι του Αγίου Σαμουήλ, στην περιοχή της Μίνιας, στην Άνω Αίγυπτο, σήμερα το πρωί, ανέρχεται στους 26.

{loadposition adsense}

]]>
test1@test1.gr (ethnos.gr) Fri, 26 May 2017 15:48:50 GMT http://www.romfea.gr/diafora/15063-to-upej-katadikazei-tin-epithesi-stin-aigupto
Πατριάρχης Αλεξανδρείας: ''Οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να χειραγωγήσουν την Εκκλησία'' http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/15062-patriarxis-alejandreias-oi-oukranikes-arxes-prospathoun-na-xeiragogisoun-tin-ekklisia rada alexandreias

Πηγή: Romfea.gr


Έντονη κριτική προς τις ουκρανικές αρχές άσκησε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β', για τα νομοσχέδια που υποβλήθηκαν στην ουκρανική βουλή και εισάγουν διάκριση σε βάρος της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας.

Σε επιστολή που απέστειλε προς τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλο, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος τονίζει ότι οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να χειραγωγήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας με το πρόσχημα της νομιμότητας για να εξυπηρετήσει πολιτικά συμφέροντα.

''Τα νομοσχέδια αυτά παραβιάζουν την για πολλά χρόνια νόμιμα εδραιωμένη αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας'' ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο Προκαθήμενος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

Επίσης ο κ. Θεόδωρος σημειώνει ότι η πρωτοβουλία αυτή παραβιάζει τις περισσότερες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

''Το κράτος δεν μπορεί αυθαίρετα να υιοθετεί νόμους για την Εκκλησία χωρίς την συμμετοχή της Εκκλησίας, και ακόμα περισσότερο σε μία χώρα που ισχυρίζεται ότι σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες και προσπαθεί να συνδεθεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς'' αναφέρει σε άλλο σημείο ο Πατριάρχης Θεόδωρος.

Κλείνοντας την επιστολή του ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας υπογραμμίζει ότι: ''Η ηγεσία της Ουκρανίας δεν θα πρέπει να συνδεθεί με το «άρμα» ανεύθυνων εθνικιστικών κύκλων, ενεργώντας με έναν τρόπο που δεν είναι κατάλληλος για ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό κράτος''.

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Romfea.gr) Mon, 29 May 2017 13:54:48 GMT http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/15062-patriarxis-alejandreias-oi-oukranikes-arxes-prospathoun-na-xeiragogisoun-tin-ekklisia
Αίγυπτος: Επίθεση ενόπλων σε Κόπτες http://www.romfea.gr/diafora/15061-aiguptos-epithesi-enoplon-se-koptes koptesΕίκοσι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση ενόπλων εναντίον χριστιανών Κοπτών στην Αίγυπτο, έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της επαρχίας Μίνια, τον Εσάμ αλ-Μπεντάιουι.

Ο κυβερνήτης δήλωσε πως λεωφορείο, που μετέφερε τους χριστιανούς Κόπτες σε μια μονή νότια του Καΐρου, δέχθηκε επίθεση από ενόπλους.

Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε ενάμιση μήνα μετά τις επιθέσεις εναντίον δύο κοπτικών εκκλησιών, οι οποίες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 45 ανθρώπους και την ευθύνη γι’ αυτές είχε αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τουλάχιστον 28 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 25 τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση ενόπλων εναντίον Χριστιανών Κοπτών στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Μίνια, Εσάμ αλ-Μπεντάιουι.

Η κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου μετέδωσε πως η επίθεση των ενόπλων εκδηλώθηκε κατά των δύο λεωφορείων που επέβαιναν οι Χριστιανοί - μεταξύ των οποίων υπήρχαν και πολλά παιδιά - ενώ βρίσκονται καθ' όδον προς το μοναστήρι του Άγιου Σαμουέλ του Εξομογητή, στη διοικητική περιφέρεια Μίνια, κοντά στην πόλη Μαγκάγκα, 220 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου.

Οι ένοπλοι - μεταξύ 8 και 10 στον αριθμό, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι ασφαλείας - ήταν ντυμένοι με στρατιωτικές στολές και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους, σταμάτησαν τα οχήματα και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι οι δράστες επέβαιναν σε 3 οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν επικεφαλής ασφαλείας, αποκλείοντας την περιοχή.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών της επίθεσης παραμένει.

Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν όλα ή τα περισσότερα θύματα είναι παιδιά, αλλά μόλις τρία από αυτά που επέβαιναν στα λεωφορεία επέζησαν της αιματηρής επίθεσης.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ - Σίσι, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους αξιωματούχους ασφαλείας.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει ακόμη την ευθύνη για την επίθεση.

Η επίθεση αυτή έρχεται μόλις ενάμιση μήνα μετά τις επιθέσεις εναντίον δύο κοπτικών εκκλησιών, οι οποίες στοίχησαν τη ζωή σε 45 ανθρώπους, την ευθύνη για τις οποίες είχε αναλάβει τότε το Ισλαμικό Κράτος.

Συνολικά, περίπου 70 Χριστιανοί Κόπτες έχουν σκοτωθεί από βομβιστικές επιθέσεις σε εκκλησίες σε πόλεις, όπως το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια και η Τάντα.

Η πληθυσμιακή κοινότητα των Κοπτών αντιστοιχεί περίπου στο 10% των 92 εκατομμυρίων κατοίκων της Αιγύπτου.

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Fri, 26 May 2017 15:53:46 GMT http://www.romfea.gr/diafora/15061-aiguptos-epithesi-enoplon-se-koptes
Στη Λιτανεία της Μπρυζ ο Μητροπολίτης Βελγίου (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/15060-sti-litaneia-tis-mpruz-o-mitropolitis-belgiou-foto bryz 1

Στην μεγάλη λιτανεία της Bruges παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ Αθηναγόρας, συνοδευόμενος υπό του Αρχιδιακόνου του π. Φιλαδέφλου Καφαλή, το μεσημέρι της Πέμπτης, 25 Μαΐου 2017.

Παλαιό έθιμο της πόλης ορίζει την περιφορά του "Αγίου Αίματος", την Πέμπτη της Αναλήψεως στους δρόμους και τα σοκάκια της μεσαιωνικής πόλης της Φλάνδρας, στο βορειοδυτικό Βέλγιο.

Κατά την Ρωμαιοκαθολική παράδοση, το "Άγιο Αίμα", ύφασμα εμποτισμένο με το Αίμα του Σωτήρος Χριστού, δωρήθηκε από το Βατικανό στην πόλη της Bruges τον 13ο αιώνα και από τότε οι άρχοντες της πόλης, κλήρος και λαός καθιέρωσαν τη λιτανευσή του την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, η οποία τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε την Πέμπτη της Αναλήψεως για να συμπίπτει με την κρατική αργία.

Η λιτανεία ξεκινάει από την Βασιλική του Αγίου Αίματος, όπου αρχικά παρουσιάζονται σκηνές από τη ζωή του Χριστού και στη συνέχεια η λιτανευτική πομπή, η οποία διασχίζει όλη την πόλη για να καταλήξει στην πλατεία του Δημαρχείου όπου ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος ευλογεί τον λαό κρατώντας τη λειψανοθήκη.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, ανταποκρινόμενος στη ευγενή πρόσκληση του Ρωμαιοκαθολικού Επισκόπου της Μπρύζ, αφού παρακάθησε στο εόρτιο γεύμα που παρετέθη στην Επισκοπή συμμετείχε στον εορτασμό, αφενός μεν για να είναι ζωντανή η ορθόδοξη παρουσία στο σημαντικό αυτό γεγονός της πόλεως της Bruges, αφετέρου δε για να συνεχίσει τις καλές σχέσεις με την τοπική Εκκλησία, επ' αγαθώ των Ορθοδόξων της περιοχής.

Ο Μητροπολίτης Βελγίου είναι ο ιδρυτής της Ορθοδόξου Ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μπρύζ και χρημάτισε πρώτος ιερατικώς προιστάμενος της.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Βελγίου) Fri, 26 May 2017 11:17:16 GMT http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/mitropoleis-exoterikou/15060-sti-litaneia-tis-mpruz-o-mitropolitis-belgiou-foto
Συνάντηση Πούτιν με Πατριάρχη Μόσχας και Κόπτη Πατριάρχη http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/15059-sunantisi-poutin-me-patriarxi-mosxas-kai-kopti-patriarxi putin koptis mosxas 4

Στις 24 Μαΐου 2017 στην κατοικία εργασίας του Πατριάρχη στο Chisty Lane, όπου ο Αρχηγός Κράτους έφθασε για να ευχηθεί στον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο με αφορμή τα σεπτά ονομαστήριά του, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Β. Πούτιν συνομίλησε με τον Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας και τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κοπτικής Εκκλησίας Θεόδωρο Β’.

Αποτεινόμενος προς τον Προκαθήμενο της Κοπτικής Εκκλησίας ο Πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε: «Αγιώτατε, επιτρέψατέ μου να σας καλωσορίσω. Ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών με ενημέρωσε λεπτομερώς τόσο για την Κοπτική Εκκλησία, όσο και για το πρόσωπό Σας. Η Κοπτική Εκκλησία είναι από τις πρώτες χριστιανικές Εκκλησίες. Στον κόσμο υπάρχουν 30 εκ. Κόπτες από τους οποίους μόνο στην Αίγυπτο διαμένουν 14 εκ. Ευρίσκομαι σε ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να επισημάνω το γεγονός αυτό, διότι με την Αίγυπτο έχουμ πάρα πολύ αγαθές σχέσεις και μάλιστα με ολόκληρο τον Αιγυπτιακό λαό ανεξαρτήτως της ομολογιακής ταυτότητος».

«Ωστόσο η επικονωνία με το πρόσωπό Σας, που εκπροσωπείτε το χριστιανισμό στην Αίγυπτο μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Αυτό σημαίνει για μας μια ιδιαίτερη σχέση με την Αίγυπτο. Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος Abdel Fattah el-Sisi είναι μεγάλος φίλος της χώρας μας, ο οποίος στηρίζει δυναμικά τους Κόπτες στην Αίγυπτο. Σας παρακαλώ με την ευκαιρία να του διαβιβάσετε σε αυτόν και σε ολόκληρο τον Αιγυπτιακό λαό τις θερμότατες ευχές εκ μέρους της Ρωσίας».

Αντιφωνώτας ο Προκαθήμενος της Κοπτικής Εκκλησίας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ρωσίας για τη συνάντηση και ανέφερε ότι πρόκειται για δεύτερη του επίσκεψη στη χώρα: «Για δεύτερη φορά επισκέπτομαι τη Ρωσία και συναντάω τον αγαπητό μου αδελφό Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των εορτασμών προς τιμή του Αγίου Νικολάου… Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Αιγύπτου είναι καλές και είναι το κάυχημά μας. Επίσης μπορώ να υπογραμμίσω ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο μας Εκκλησιών είναι αγαθές. Έχουμε συνεργασία σε διαφορετικούς τομείς και χώρους. Ευχαριστώ το Θεό για τη βελτίωση της καταστάσεως στην Αίγυπτο από μέρα σε μέρα. Διατηρούμε κάλες σχέσεις με τον Πρόεδρο el-Sisi, την Κυβέρνηση της Αιγύπτου και την Αιγυπτιακή Βουλή. Ακόμη καταβάλλουμε προσπάθειες για να κρατήσουμε την εθνική συνοχή στην Αίγυπτο μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Σας ευχαριστώ για τη δεξίωση και τη ιδιαίτερη στάση έναντι στην Αίγυπτο. Θ προσευχόμεθα να βελτιώνονται οι σχέσεις αυτές καθημερινώς τόσο στο διακρατικό, όσο και στο διεκκλησιαστικό επίπεδο», είπε εν καταλείδι ο Πατριάρχης Κοπτικής Εκκλησίας Θεόδωρος Β᾿.

«Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις διεκκλησιαστικές σχέσεις, ανέφερε ο κ. Πούτιν και συνέχισε, κάνατε μνεία στα τιμία λείψανα του Αγίου Νικολάου. Αυτό το γεγονός ήταν καρπός συμφωνιών οι οποίες επετεύχθησαν κατά τη συνάντηση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών με τον Πάπα Ρώμης. Είναι ένα σπουδαίο γεγονός για τους Ορθοδόξους στη Ρωσία. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στον Πάπα Ρώμης, στην Αγία Έδρα για την απόφαση, η οποία ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πατριάρχη. Η Εκκλησία διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο στην προσέγγιση των λαών. Η περίπτωσή Σας είναι ένα λαμπρό παράδειγμα μιας πάρα πολύ ωφέλιμης τάσεως της σημερινής ημέρας», έκλεισε ο κ. Β. Πούτιν.

Αργότερο ο Πρόεδρος της Ρωσίας μετέβη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού Μόσχας, όπου προσεκύνησε τα τιμία λείψανα του Αγίου και Θαυματουργού Νικολάου.

putin koptis mosxas 1

putin koptis mosxas 1

putin koptis mosxas 1

putin koptis mosxas 1

putin koptis mosxas 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Romfea.gr) Fri, 26 May 2017 08:42:02 GMT http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/15059-sunantisi-poutin-me-patriarxi-mosxas-kai-kopti-patriarxi
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας στην Ιερά Μονή Υπαπαντής Μόσχας http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/15058-o-proedros-tis-rosias-stin-iera-moni-upapantis-mosxas sretenski 3

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Χριστού και Νεομαρτύρων και Ομολογητών της Ρωσικής Εκκλησίας στην Ιερά Μονή Υπαπντής Μόσχας (Σρέτενσκι) και ακολούθως τη Θεία Λειτουργία τέλεσε την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, στις 25 Μαΐου 2017, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος.

Στην Θεία Σύναξη παρέστη ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Β. Πούτιν.

Κατόπιν λήξεως της Θείας Μυσταγωγίας ο Αρχηγός Κράτους συνομίλησε με τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλος και τους Ιεράρχες της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Ιλαρίωνα, οι οποίοι αφίχθησαν για να συμμετάσχουν στα Εγκαίνια του Ναού στην Ιερά Μονή Υπαπαντής.

Αποτεινόμενος προς τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα και τα μέλη της αντιπροσωπείας της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας ο Πρόεδρος της Ρωσίας τόνισε:

«Θέλω να σας καλωσορίω από καρδίας, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα προσφέρετε στους Ρώσους, οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ όμως όχι μόνο για αυτό, αλλά και για την επιθυμία σας για την αποκατάσταση της πλήρους ενότητας μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας του Πατριαρχείου Μόσχας και της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας.

Είναι άκρως σημαντικό τόσο για το λαό μας, όσο και για τη χώρα μας και για τις χώρες, όπου μένετε και εργάζεσθαι. Διότι αυτή τόσο ζωντανή σχέση είναι πολύ σπουδαία και ιδίως σε ένα τόσο περίπλοκο κόσμο, γεμάτο αντιθέσεων, όπως ο σημερινός.

Σήμερα έλεγα για την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, αλλά μπορούμε να πούμε και για την ενότητα με την ευρύτερη ανθρωπιστική έννοια. Άλλωστε όλες οι παγκόσμιες θρησκείες θεμελιώνονται στις λεγόμενες παραδοσιακές αξίες, τις οποίες ακριβώς και προστατεύετε.

Θέλω να σας πω ότι είσθε πάντα ευπρόσδεκτοι φιλοξενούμενοι αλλά όχι φιλοξενούμενοι, εδώ είσθε οικοδεσποτάδες. Πάντα με χαρά σας βλέπουμε στη Ρωσία. Σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ», είπε εν κατακλείδι.

sretenski 1

sretenski 1

sretenski 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Romfea.gr) Fri, 26 May 2017 07:57:34 GMT http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-mosxas/15058-o-proedros-tis-rosias-stin-iera-moni-upapantis-mosxas
Ιερατική Σύναξη στον Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15057-ieratiki-sunaji-ston-mitropolitiko-nao-kastorias iera kasto 1

Ιερατική Σύναξη πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καστοριάς, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ.

Ομιλητής ορίστηκε από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας π. Νικόλαος Γιαννουσάς, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Το διαδίκτυο στη ζωή του Ιερέα» και ανέλυσε τους κινδύνους που υπάρχουν από την ασύνετη χρήση του, τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

Ο Σεβασμιώτατος έδωσε πατρικές συμβουλές στους Ιερείς του και απάντησε σε απορίες και προβληματισμούς τους.

Τέλος, οι Κληρικοί της Μητροπόλεως πήραν μαζί τους εγκυκλίους, ανακοινώσεις και υλικό για την περίοδο που ακολουθεί.

iera kasto 2

iera kasto 2

iera kasto 2

iera kasto 2

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Καστορίας) Fri, 26 May 2017 07:44:07 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15057-ieratiki-sunaji-ston-mitropolitiko-nao-kastorias
Η Ανάληψη του Κυρίου στον Πάνορμο Μυλοποτάμου (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-kritis/15056-i-analipsi-tou-kuriou-ston-panormo-mulopotamou-foto ana re 12

Την Πέμπτη της έκτης Εβδομάδος από του Πασχα, 25η Μαΐου 2017, κατά την οποία η Εκκλησία μας εόρτασε «την Ανάληψιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος ιερούργησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος στο Πάνορμο Μυλοποτάμου.

Μαζί με τον Επίσκοπό μας συλλειτούργησαν κληρικοί της Μητροπόλεως Ρεθύμνης, μεταξύ των οποίων ο Παν. Αρχιμ. Πορφύριος Αουάντ, Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χαλέπας Μυλοποτάμου, ο Παν. Αρχιμ. Παρθένιος Καλυβιανάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης-Μπαλή, ο Αιδεσ. Πρωτ. Ιωάννης Αλεξανδράκης, Αρχιερατικός Επίτροπος της Δ’ Αρχιερατικής Περιφέρειας, και ο Αιδεσ. Πρωτ. Δημήτριος Σωπασουδάκης, Πρόεδρος του Ιερατικού Συνδέσμου της Μητροπόλεως.

Στην Ιερά Πανήγυρη προσήλθαν εκπαιδευτικοί και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος χειροθέτησε σε Πρωτοπρεσβύτερο της Ιεράς Μητροπόλεως τον καλό Εφημέριο της Ενορίας, π. Ηλία Κοτζαμπασάκη.

ana re 1ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

ana re 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Ρεθύμνης) Fri, 26 May 2017 07:38:44 GMT http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-kritis/15056-i-analipsi-tou-kuriou-ston-panormo-mulopotamou-foto
Συνεχίζονται οι επισκέψεις της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του Αννουσάκειου http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-kritis/15055-sunexizontai-oi-episkepseis-tis-kinitis-iatrikis-monadas-tou-annousakeiou sfakia 2

Συνεχίζονται οι Ιατρικές επισκέψεις της Κινητής Ιατρικής Μονάδα του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου & Σελίνου, χορηγία της Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, «Ο Άγιος Γεώργιος», στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο αυτοί Φορείς για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Χανίων.

Την φορά αυτή η Ιατρική Μονάδα μετέβει στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας Σφακίων στελεχωμένη από τους Ιατρούς: κα Καυκαλά, Καρδιολόγο, Δ/ντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, και κο. Μιχαήλ Μοσχονά, Πνευμονολόγο, Φυματιολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με την συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου.

Διενεργήθηκε δωρεάν προληπτική Ιατρική εξέταση ως επίσης και Ιατρική εξέταση 17 ατόμων που προσήλθαν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας Σφακίων η οποία περιλάμβανε, καρδιολογική και πνευμονολογική εκτίμηση με την χρήση του υπερσύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού που διαθέτει η Κινητή Ιατρική Μονάδα. (Υπέρηχο, Καρδιογράφο, Καρδιολογικό υπέρηχο, Διαφανοσκόπιο, Αγγειολογικό Doppler, Ωτοσκόπιο, Οφθαλμοσκόπιο, Λαρυγγοσκόπιο, Μόνιτορ ασθενή, Σπιρόμετρο).

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου, ευχαρίστησε τους Ιατρούς που στελέχωσαν την Ιατρική Μονάδα καθώς και τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κ. Μηνά Βουλγαρίδη για την άριστη συνεργασία και την συμβολή του στην υλοποίηση των ανωτέρω επισκέψεων και σημείωσε πως στόχος του Αννουσάκειου Ιδρύματος είναι η Κινητή Ιατρική Μονάδα, σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων, τα Κέντρα Υγείας, όπως συνεχίζει να καλύπτει τις Ιατρικές και κοινωνικές ανάγκες, αναγκεμένων συνανθρώπων μας που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε οργανωμένες Μονάδες Υγείας.

Επιπροσθέτως εξέφρασε τις πολλές ευχαριστίες του προς τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Γέροντα Εφραίμ, καθώς η προσφορά της δικής του αγάπης χαρίζει στους εκατοντάδες αποδέκτες της δομής αυτής πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και όχι μόνον περίθαλψη.

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Ι.Μ. Κισάμου) Fri, 26 May 2017 07:35:00 GMT http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio-ts/arxiepiskopi-kritis/15055-sunexizontai-oi-episkepseis-tis-kinitis-iatrikis-monadas-tou-annousakeiou
Η Ανάληψη του Κυρίου στο Μετόχι της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/diafora/15053-i-analipsi-tou-kuriou-sto-metoxi-tis-im-simonos-petras-foto byronas metoxi 11

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, και με την παρουσία πλήθους πιστών, γιορτάσθηκε και φέτος η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο Μετόχι της Αναλήψεως, της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, στον Βύρωνα Αττικής.

Το απόγευμα της παραμονής Τετάρτης 24 Μαΐου εψάλη μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, στον οποίο προεξήρχε ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της ῾Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμανδρίτης κ. Ελισαίος, πλαισιούμενος ἀπό τόν Οικονόμο του Μετοχίου ιερομόναχο Μύρωνα Σιμωνοπετρίτη, άλλους πατέρες της Μονής και λοιπούς κληρικούς, και έγινε η καθιερωμένη λιτανεία της εικόνας της Αναλήψεως στον προαύλειο χώρο του Μετοχίου καθώς και η ευλόγηση της αρτοκλασίας.

Το πρωί της Πέμπτης 25 Μαΐου τελέσθηκε ο Όρθρος καί η Θεία Λειτουργία κατά το αγιορείτικο μοναχικό τυπικό  και το απόγευμα μεθέορτος Εσπερινός.

Στις ομιλίες του ο Γέροντας Ελισαίος τόνισε την σημασία της εορτής της Αναλήψεως στην ζωή κάθε πιστού και ανέλυσε με ιδιαίτερα εύστοχο λόγο τα πατερικά και υμνολογικά κείμενα που αναφέρονται στην ένδοξο Ανάληψη του Κυρίου και την εκ δεξιών του Θεού και Πατρός καθέδρα του ενσαρκωθέντος Λόγου, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Στις ιερές ακολουθίες το αναλόγιο κόσμησε ο Μουσικολογιώτατος Πρωτοψάλτης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Αθανάσιος Βουρλής και η χορωδία του Μετοχίου.

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

byronas metoxi 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Romfea.gr) Thu, 25 May 2017 22:28:28 GMT http://www.romfea.gr/diafora/15053-i-analipsi-tou-kuriou-sto-metoxi-tis-im-simonos-petras-foto
Η Εορτή της Αναλήψεως στην Ι.Μ. Σιδηροκάστρου (ΦΩΤΟ) http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15052-i-eorti-tis-analipseos-stin-im-sidirokastrou-foto axladoxori 4

Στο ακριτικό Αχλαδοχώρι, ένα χωριό που βρίσκεται μεταξύ Σιδηροκάστρου και βουλγαρικών συνόρων ανάμεσα στα βουνά κρυμμένο μέσα σε βράχους βρίσκεται το προσκύνημα της Αναλήψεως.

Η είσοδος εντυπωσιάζει με την εικόνα της Παναγίας η οποία είναι αγιογραφημένη πάνω σε μια γρανιτένια πέτρα.

Στο άνοιγμα των βράχων κάθε χρόνο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος τελεί κατά την ημέρα της μεγάλης εορτής της Αναλήψεως την Θεία Λειτουργία όπου πλήθος κόσμου από τα γύρω χωριά αλλά και από την Βουλγαρία ανεβαίνουν για να προσκυνήσουν τον Αναληφθέντα Χριστό.

Ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε και το ευλόγησε τους άρτους, ενώ στην ομιλία του αναφέρθηκε στην εορτή της Αναλήψεως

Τέλος κατά το έθιμο οι πιστοί προετοίμασαν φαγητό το οποίο αφού ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος, εμοίρασαν σε όλον τον κόσμο.

axladoxori 1

axladoxori 1

axladoxori 1

axladoxori 1

axladoxori 1

axladoxori 1

axladoxori 1

axladoxori 1

axladoxori 1

axladoxori 1

axladoxori 1

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (Romfea.gr) Thu, 25 May 2017 18:00:32 GMT http://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/15052-i-eorti-tis-analipseos-stin-im-sidirokastrou-foto
Ιδιωτική ποινική δίωξη κατά του Αρχιεπισκόπου Κύπρου ετοιμάζει η ΚΙΣΑ http://www.romfea.gr/ekklisia-kyprou/15050-idiotiki-poiniki-dioji-kata-tou-arxiepiskopou-kuprou-etoimazei-i-kisa kiprou xrisostomos

Γράφει ο Χρήστος Μιχάλαρος


Με ιδιωτική ποινική δίωξη κατά του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου Β’ προτίθεται να προχωρήσει η Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), μετά την γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη ότι δεν στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα στο να τοποθετείται κάποιος και μάλιστα δημόσιο πρόσωπο, κατά της συνεχιζόμενης διάπραξης ενός εγκλήματος πολέμου.

Μιλώντας στο SigmaLive, ο Πρόεδρος της ΚΙΣΑ Δώρος Πολυκάρπου αναφέρειότι, πέρα από το γεγονός ο ίδιος διαφωνεί με τη νομική θέση του Γενικού Εισαγγελέα, η τοποθέτηση του στην απαντητική επιστολή είναι «καθαρά πολιτικού περιεχομένου».

«Έχουμε προχωρήσει σε καταγγελία τόσο στην Αστυνομία, όσο και στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά του ρατσισμού της Επιτρόπου Διοικήσεως. Όταν πάρουμε τις απαντήσεις τους, θα προχωρήσουμε σε ιδιωτική ποινική δίωξη κατά του Αρχιεπισκόπου, ενώ αν ο Γενικός Εισαγγελέας ασκήσει το συνταγματικό του δικαίωμα να απαγορεύσει την ποινική δίωξη, τότε θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», τονίζει, προσθέτοντας ότι η εν λόγω δίωξη θα αφορά, όχι μόνο τις τελευταίες δηλώσεις του, αλλά πολλές από τις οποίες έχει κάνει τον τελευταίο καιρό.

Επιπλέον, δήλωσε ότι ο ίδιος θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας υιοθέτησε με διαφορετικό λεκτικό τις απόψεις του Αρχιεπισκόπου.

«Την τελευταία φορά που καταγγείλαμε στην Αστυνομία τις δηλώσεις του κ. Σφακιανάκη στο ΡΙΚ για ρητορική μίσους, εκείνη μετά από έρευνα αποφάνθηκε ότι ενδεχομένως να τα είχε διαπράξει. Και τότε ο Γενικός Εισαγγελέας είχα αποφασίσει για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος να μην τον διώξει. Τώρα αποφάσισε το ίδιο για τον Αρχιεπίσκοπο χωρίς καν τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς απ’ όσο γνωρίζουμε η Αστυνομία δεν έχει διεξάγει έρευνα», επισήμανε.

Τέλος, ο κ. Πολυκάρπου δηλώνει έκπληκτος με το ότι ο Γενικός Εισαγγελέας τοποθετείται, λέγοντας ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι έποικοι, δεν έχουν δικαιώματα.

«Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εκεί ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής που είναι έγκλημα πολέμου, έχουν δικαιώματα. Εμείς είμαστε υπέρ της παραπομπής στη δικαιοσύνη εκείνου που έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για τους ανθρώπους εκεί», καταλήγει.

{loadposition adsense}

]]>
romfea@romfea.gr (sigmalive.com) Thu, 25 May 2017 17:42:13 GMT http://www.romfea.gr/ekklisia-kyprou/15050-idiotiki-poiniki-dioji-kata-tou-arxiepiskopou-kuprou-etoimazei-i-kisa