Γράφτηκε από τον/την . Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

moni koutloumousiou 46

Μετά λαμπρότητος περισσής και της επιβαλομένης μεγαλοπρεπείας εορτάσθη η φρικτή του Κυρίου Μεταμόρφωσις εις την Ιεράν Βασιλικήν και Πατριαρχικήν Μονήν του Κουτλουμουσίου εν Αγίω Όρει, κατά το παλαιόν εορτολόγιον.

Εκατοντάδες ευλαβών προσκυνητών εκ των περάτων της οικουμένης, ομοίως και μοναχών κατέκλυσαν το Ιερόν κοινόβιον και συμμετείχον εις την πολύωρον και κοπιαστικήν άμα δε και κατανυκτικήν αγρυπνίαν της εορτής, ήτις αρχίσασα την ογδόην εσπερινήν της παραμονής, επερατώθη την δεκάτην πρωϊνήν της κυριωνύμου ημέρας

Των ιερών ακολουθειών προηξήρχεν προσκεκλημένος της ιεράς Μονής ο εκ των αδελφών Αυτής, διακρινόμενος δια το μειλίχιον, ευπροσήγορον και φιλάνθρωπον του χαρακτήρος θεοφιλέστατος Επισκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, Προϊστάμενος του Πατριαρχικού Διορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Σαμπεζύ της Γενεύης.

Στην αγρυπνία παρέστη επίσης συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ο οποίος τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού.

Τους χορούς των ψαλτών επλήρωσαν πολυμελείς χορωδίαι μοναχών και λαϊκών προσκυνητών, εκ Καρεών, Νέας Σκήτης, Αθηνών κ.α. αίτιναι απέδωσαν μελωδικότατα την ιεράν της εορτής υμνολογίαν.

Άπαντες οι συμμετέχοντες επιδαψιλεύθησαν πέραν της χάριτος και του φωτός του Μεταμορφωθέντος Κυρίου και δια της πλουσιοπαρόχου και πατροπαραδότου φιλοξενίας, υπό του Πανοσ. Καθηγουμένου κ. Χριστοδούλου και της υπ' Αυτόν Κουτλουμουσιανής αδελφότητος.

Κατά την φετινήν πανήγυριν καθ' ην τα Κτητορικά συνέπιπτον ημέραν Κυριακήν το τυπικόν της Ιεράς Μονής ακολουθόν την των ιερών Κολυβάδων παράδοσιν, επέβαλε την τέλεσιν του μνημοσύνου των Κτητόρων προ του Αναστασίμου εσπερινού.

Εν συνεχεία ετελέσθη ο Εσπερινός και διεμοιράσθησαν τα κόλυβα εις τους πολυαρίθμους προσκυνητάς και επηκολούθησε πανηγυρική των κτητόρων τράπεζα.

Την Κυριακήν όρθρου βαθέως κατέφθασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος όστις είχε προσκληθεί όπως τελέσει την εις Ιεροδιάκονον χειροτονίαν του οσιωτάτου μοναχού Θεολόγου εκ του Ιερού Κελλίου Αγ. Ιωάν. Θεολόγου (Σισώη) του Πανοσιολ. Γέροντος Γρηγορίου Ιερομ.

Το Καθολικόν κατεκλύσθη εκ πλήθους μοναχών και λαϊκών προσκυνητών οίτινες αφήχθησαν να συμπροσευχηθούν δια την καρποφόρον διακονίαν του χειροτονουμένου.

Αναπολών τα ψυχοτερπή και ωφέλιμα παρελθόντα, ευθύς μετά την πανήγυριν και τα κτητορικά της Θείας Μεταμορφώσεως της Ι. Β. Π. Σ. Μονής του Κουτλουμουσίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, επεσκέφθη μεθ' ομάδος μεταπτυχιακών φοιτητών του Ορθοδόξου Ινστιτούτου Θεολογίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Σαμπεζύ της Γενεύης, οίτινες συνόδευαν Αυτόν εις την εν Αγίω Όρει Προσκυνηματικήν και Λειτουργικήν παρουσίαν του τας ιεράς Μονάς:

Βατοπαιδίου ένθα συμμετείχαν εις την ακολουθίαν του Εσπερινού και της Παρακλήσεως και συνέψαλον ο μεν Άγιος Λαμψάκου δεξιά ο δε Άγιος Χαλκίδος αριστερά. Εν συνεχεία παρακάθισαν εις την Τράπεζαν.

Εν συνεχεία ο Άγιος Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Πανόσ. Αρχιμ. κ. Εφραίμ κατά την προσφοράν του Αγιορειτικού κατά τα ειωθότα κεράσματος, προσέφερε εις Αυτόν πολύτιμον εικόνα της Παναγίας εκ Σμάλτου, και ποιμαντορικήν ράβδον εν αγάπη και σεβασμώ πολλώ.

Ιβήρων ένθα υπεδέχθη αυτούς ευγενώς και εν αγάπη πολλή ο Πανοσ. Καθηγούμενος κ. Ναθαναήλ, οδηγηθέντες δε εις το σέμνωμα του Άθω, την σεπτήν Πορταΐτισσαν των Ιβήρων, ησπάσθησαν αυτήν καταθέσαντες ευλαβώς τα αιτήματα και τας ευχαριστίας των. Εν συνεχεία δε ο Θεοφιλέστατος επεσκέφθη τον Προηγούμενον Γέροντα Καλλίνικον Ίβηρίτην συμμοναστήν, φίλον και αδελφόν εκ της νεανικής ηλικίας.

Σταυρονικήτα ένθα υπεδέχθη αυτούς ο Πανόσ. Καθηγούμενος κ. Τύχων, προσκυνήσαντες δε την περίπυστον ιεράν εικόνα του Αγίου Νικολάου Στρειδά και τα λοιπά σεβάσματα του ιερού τούτου σκηνώματος.

Επέστρεψαν εις την Ι.Μ. Κουτλουμουσίου προς διανυκτέρευσιν.

Συμμετέχοντες εις το Μεσονυκτικόν, Όρθρον, και την Θ. Λειτουργίαν της 8ης Αυγούστου επεσκέφθησαν εν συνεχεία τό Ιερόν Σιμωνοπετρίτικον Κελλίον του Ευαγγελισμού του Γέροντος Ιερομ. Προδρόμου.

Ακολούθως την Ιεράν Σκήτην του Προφήτου Ηλιού και την Ιεράν Μονήν Εσφιγμένου ένθα ετέλεσε τρισάγιον επί του τάφου του Καθηγουμένου Αρχίμ. Χρυσοστόμου.

Έμπλεει πνευματικής αγαλιάσεως και αναζωογονήσεως ο Θεοφιλέστατος και οι συνοδέυοντες αυτόν φοιτηταί επέστρεψαν εις τα ίδια δοξάζοντες τον Θεόν και ευχαριστούντες την Κυρίαν Θεοτόκον.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εμφανίσεις: 301698
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: