Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016

serbias batopaidi-8

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης


Την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναίος ο οποίος πραγματοποιεί προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιον Όρος.

Ο Προκαθήμενος της Σερβικής Εκκλησίας έτυχε λαμπρής υποδοχής στην είσοδο της Μόνης, όπου εκεί τον καλωσόρισε ο Καθηγούμενος Γέροντας Εφραίμ, η Αδελφότητα και πλειάδα προσκυνητών.

Στη συνέχεια με λιτανευτική πομπή μετέβησαν στο Καθολικό του Ευαγγελισμού, όπου τελέστηκε Δοξολογία παρουσία και του Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους κ. Αρίστου Κασμίρογλου.

Ο Καθηγούμενος Γέροντας Εφραίμ στη προσφώνησή του, μεταξύ άλλων τόνισε: "Διακατεχόμενοι υπό αισθημάτων χαράς, υιικού σεβασμού και εγκαρδίου ευχαριστίας, καθότι διά πρώτην φοράν ως Πατριάρχης τιμάτε δι’ επισκέψεώς Σας την ταπεινήν αδελφότητά μας, Σας υποδεχόμεθα μετά συγκινήσεως εις την Ιεράν Μονήν Βατοπαιδίου, το κατεξοχήν θεομητορικόν ιερόν τούτο σκήνωμα, που κοσμείται και αγλαΐζεται από 7 θαυματουργούς εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου και αυτήν ταύτην την Πανακήρατον και Τιμιωτάτην Θεομητορικήν Ζώνην."

"Αποτελεί πράγματι υψίστη ευλογία και τιμή, άμα δε και πρόξενο βαθείας συγκινήσεως, η έλευσις της Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος εις την Ιεράν ημών Μονήν, ίνα επευλογήσητε άπαντας ημάς τους παροικούντας και ενασκουμένους εν αυτή προς αισίαν περαίωσιν του μοναχικού ημών αγώνος. Βλέποντες την Μακαριότητά Σας να προσκυνή μετ᾽ ευλαβείας τα ηγιασμένα μνημεία του Ιερού Αθωνος, αντικρύσαμεν εις το πρόσωπόν Σας να προσκυνή ολόκληρον το ευσεβές ποίμνιον της Αγιωτάτης Εκκλησίας Σερβίας, τόσον του ενδόξου και ιστορικού διά την Ορθοδοξίαν και τον Ελληνισμόν παρελθόντος όσον και του παρόντος" πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Γέροντας Εφραίμ.

Σε άλλο σημείο ο Καθηγούμενος συμπλήρωσε ότι "άλλωστε τα ηγιασμένα χώματα της καθ’ Υμάς Αγιωτάτης Εκκλησίας ανέκαθεν εποτίζοντο υπό του αίματος του μαρτυρίου και η μακραίωνος ταύτη παράδοσις συνεχίζεται άχρι τας ημέρας ημών. Διά τούτο καυχώμεθα τα μέγιστα εν Κυρίω διά την παρουσίαν Υμών εις τον παλαίφατον Πατριαρχικόν Θρόνον της των Σέρβων Εκκλησίας."

Επίσης ο Γέροντας Εφραίμ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις σχέσεις της Μονής Βατοπαιδίου με την Εκκλησία της Σερβίας, τονίζοντας ότι "οι σχέσεις της Μονής του Βατοπαιδίου και του Πατριαρχείου Σερβίας ήταν πάντοτε στενότατες. Το 1197 γίνεται στή Μονή Βατοπαιδίου η συνάντηση των αγίων Συμεών του Μυροβλύτου με τον ήδη μονάζονται υιόν του μοναχόν Σάββαν, τον μετέπειτα Άγιον Σάββα, Α’ Αρχιεπίσκοπο Σερβίας. Έμειναν επ’ αρκετώ εις την Μονήν Βατοπαιδίου ανακαινίζοντας και κτίζοντας επτά παρεκκλήσια, μεταξύ αυτών δε του Αγίου Χρυσοστόμου, της Μεταμορφώσεως και του Γενεσίου της Θεοτόκου. Προσέφεραν χρήματα γιά την ανακαίνιση κτηρίων της Μονής και την επίστρωση της στέγης του Καθολικού με φύλλα μολύβδου. Καθώς επίσης προσέφεραν και πάμπολλα ιερά σκεύη. Προσέφεραν επίσης την ερειπωμένη Μονή του Ζυγού, στα σύνορα του Αγίου Όρους ως Μετόχι της Μονής."

"Ακολούθως, η Μονή Βατοπαιδίου τους παραχωρεί την έκταση των μελισσώνων της στην ερειπωμένη Μονή του «Χιλαντάρι» γιά να δημιουργήσουν δική τους Μονή προς πνευματική στηριξη του σερβικού λαού. Τον 14ο αιώνα ο Ιωάννης Ούγγλεσης, βασιλιάς της Σερβίας, κτίζει το νοσοκομείο της Μονής και ανακαινίζει το επικείμενον παρεκκλήσιον των Αγίων Αναργύρων και το αγιογραφεί. Στό παρεκκλήσιο αυτό σώζεται η προσωπογραφία του" είπε σε άλλο σημείο ο Γέροντας.

Ακόμη ο Καθηγούμενος ανέφερε: "Επίσης, ως δεύτερος δωρητής του πολυτιμότερου θεομητορικού κειμηλίου, το οποίο αποθησαυρίζεται στην Μονή μας, η Τιμία Ζώνη της Κυρίας ημών Θεοτόκου, υπήρξε ο κνέζης, δηλαδή ο ηγεμόνας της Σερβίας και μετέπειτα μεγαλομάρτυς Λάζαρος ο Α΄ (1372-1389), ο οποίος χάρισε την Αγία Ζώνη μαζί με ένα μεγάλο τμήμα του Τιμίου Σταυρού στήν Μονή Βατοπαιδίου, γεγονός πού το επιβεβαιώνει και η οπίσθια επιγραφή του Τιμίου Σταυρού πού τώρα φυλάσσεται στό Ιερό Βήμα του Καθολικού της Μονής και αναφέρει το εξής: «Λάζαρος, εν Χριστώ τώ Θεώ Κνέζης της Σερβίας και Βασιλεύς Γραικίας, ανατίθημι το κραταιόν όπλον σύν τή αχράντω Ζώνη της Πανάγνου μου, τή Μονή Βατοπαιδίου της Βασιλείας μου."

"Η Μονή Βατοπαιδίου διατηρεί από τον 16ο αιώνα μετόχι στό Βελιγράδι, ενώ το σκευοφυλάκιό της πλουτίζεται με ιερά σκεύη προερχόμενα από την Σερβία, όπως π.χ. το αγιοποτήριον, το άγιον δισκάριον και το εγκόλπιον του δεσπότη των Ιωαννίνων Θωμά Πρελούμποβιτς, γαμβρού του Ιωάννου του Στ΄ του Καντακουζηνού, του 14ου αιώνος. Στο σκευοφυλάκιο επίσης σώζεται η αρχαιότερη απεικόνιση σέ φορητή εικόνα του Αγίου Σάββα Α΄ Αρχιεπισκόπου Σερβίας του 14ου αιώνος. Επίσης, ένα άγιο ποτήριο του 1730 είναι προσφορά πλουσίας και αρχοντικής σερβικής οικογενείας του Βελιγραδίου, εις μνημόσυνον των συγγενών τους, καθώς και ένα κατζίον, προσφορά του σέρβου επισκόπου Βησσαρίωνος του έτους 1735. Απεικονίσεις των αγίων Σάββα και Συμεών υπάρχουν στόν εξωνάρθηκα του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων, στην τράπεζα της Μονής, στην Λιτή του Καθολικού και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου. Το 1930, συμμετέχει στην προκαταρκτική Σύνοδο για την συγκρότηση της Μεγάλης Συνόδου, που έγινε στην Μονή Βατοπαιδίου, και ο διαπρεπής Σέρβος θεολόγος και σύγχρονος άγιος Αχρίδος, Νικόλαος Βελιμίροβιτς" συμπλήρωσε στην προσφώνησή του ο Γέροντας.

Ο Γέροντας αναφέρθηκε και σε άλλα γεγονότα λέγοντας ότι "το έτος 1997, η εμή ταπεινότης, μαζί με τον μακαριστό Γέροντα της Μονής Χιλανδαρίου, Αρχιμανδρίτη κυρό Μωϋσή, μεταφέραμε στό Βελιγράδι αντίγραφο της θαυματουργού εικόνος Παναγίας της Τριχερούσας. Στίς 2 Νοεμβρίου του 1997, εορτάστηκαν με λαμπρότητα τα 800 χρόνια της συναντήσεως των αγίων Σάββα και Συμεών στήν Μονή Βατοπαιδίου με πανορθόδοξη συμμετοχή. Την Εκκλησία της Σερβίας εκπροσώπησαν οι Μητροπολίτες Μαυροβουνίου κ. Αμφιλόχιος, Μπάτσκας κ. Ειρηναίος, Μπίχατς κ. Χρυσόστομος, Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιος και Βανάτου κυρός Χρυσόστομος."

"Μακαριώτατε, ζούμε σε μία εποχή πού ο παγκοσμιοποιημένος και εκκοσμικευμένος τρόπος ζωής απειλεί και επηρεάζει ακόμη και την ζωή της Εκκλησίας. Οι αξίες αμφισβητούνται, οι παντός είδους κρίσεις πληθαίνουν και αυξάνονται. Είναι καιρός που επιβάλλεται η ενότητα της Ορθοδοξίας, ώστε να φανεί το μεγαλείο της ως η πραγματική αποκάλυψη του Θεού και ο αυθεντικός τρόπος ζωής γιά τον κάθε άνθρωπο. Είναι καιρός που πρέπει η Ορθοδοξία να προβάλλει την αληθινή παγκοσμιότητά της και νομίζουμε ότι σε αυτό μπορείτε να συμβάλετε εσείς Μακαριώτατε, ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας των Σέρβων" υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Γέροντας Εφραίμ.

Κλείνοντας ο Γέροντας τόνισε: "Γνωρίζοντες τας σημερινάς δυσχερείας, υπό τας οποίας η Υμετέρα Μακαριότης και πάντες οι εκείσε διακονούντες πατέρες και αδελφοί αγωνίζεσθε διά να κρατήσητε ζώσαν την μαρτυρίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ακραιφνή την ορθόδοξον παράδοσιν, ταπεινώς και υιικώς ευχόμεθα όπως η σκέπη της Θεοτόκου καλύπτη πάντας προστατευτικώς και οδηγητικώς, ενισχύη δε την Υμετέραν Μακαριότητα εις το κοπιώδες ποιμαντικόν έργον Αυτής."

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης Σερβίας αφού τόνισε την σχέση μεταξύ Ιερά Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και Σερβίας, είπε μεταξύ άλλων ότι "όποιος δεν επισκέφτηκε την Μονή Βατοπαιδίου είναι σαν μην επισκέφτηκε το Άγιον Όρος…"

Μετά ακολούθησε κέρασμα στο Συνοδικό όπου εκεί μίλησε ο Επίσκοπος Σουμαδίας κ. Ιωάννης, όπου και αυτός τόνισε την σχέση μεταξύ Μονής Στουντένιτσας (στην οποία διετέλεσε 20 χρόνια ηγούμενος) και Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος ο Πατριάρχης Ειρηναίος, φύτεψε ένα έλατο στην είσοδο της Μονής, σε ανάμνηση της επισκέψεώς του.

serbias batopaidi-1

serbias batopaidi-2

serbias batopaidi-3

serbias batopaidi-4

serbias batopaidi-5

serbias batopaidi-6

serbias batopaidi-7

serbias batopaidi-9

serbias batopaidi-10

serbias batopaidi-11

serbias batopaidi-12

serbias batopaidi-13

Εμφανίσεις: 303058
Γίνετε ενεργά η πηγή του Romfea.gr! Στείλτε ειδήσεις και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο [email protected]
FOLLOW ROMFEA: